Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Arkon II
hledat
Astronomická data:
Další jména:Mehan'Ranton, Svět obchodu
Průměr:7326 km
Gravitace:0.7 g
Doba rotace:28,37 hodin
Měsíce:0
Soustava:Arkon
Obyvatelé planety:
Arkonidané
Obchodníci různých národů

Arkon II je nejmenší a bývalá třetí centrální planeta soustavy. Nalézá se stejně jako Arkon I a Arkon III na kruhovité oběžné dráze ve vzdálenosti 620 milionů kilometrů od slunce Arkon. Je o něco větší, než byl pozemský Mars. Ten byl, jak je známo, vyměněn za Trokan. Původně měla planeta atmosféru s obsahem oxidů uhlíku a minimální hustotou. A proto byla pro životní formy nepřátelská. Ale to se rychle změnilo, když se Arkonidané rozhodli, že planetu terraformují. Arkon II má gravitaci 0.7 g. To byla také jeden z důvodů, proč byl právě Arkon II vybrán jako obchodní svět. Díky nižší gravitaci Planety má zde všechno menší váhu. Menší váha také znamená menší spotřebu energie pro transporty, které jsou na planetě prováděny. Dnes se samozřejmě všude na Arkonu II používají moderní transmitery.

Na Arkonu II, stejně tak jako na Arkonu III, nalezneme továrny, loděnice a města. Největší a nejvýznamnější město se jmenuje Olp'Duor. V tomto městě je také největší kosmodrom arkonské soustavy. Má plochu 2500 čtverečních kilometrů a je rozdělen do čtyř čtverců velkých 25 krát 25 čtverečních kilometrů. Jednotlivé části jsou od sebe odděleny až 600 metrů vysokými umělými náspy. Kolem hlavního kosmodromu je dalších 14 menších přístavů, které z velké části vlastní prosperující firmy. Navíc na okrajích přístavu najdete nesčetné továrny a sklady. Samotným Arkonem II projde každý den tolik zboží, jako celou LSP za týden.

Arkon II dostal od planety Ligy - Olympu - řád Planety s největším obratem, a od té doby své vůdcovství zvýšil do nedosažitelných rozměrů. Dá se tvrdit, že se Arkon II stává opět tím, čím byl za dob Velkého impéria.

Známé kosmodromy

  • Farthor - největší ze všech kosmodromů
  • Olp'Duor
  • Rhebon - státem nekontrolovaný kosmodrom
  • Tourhathon - také vojenská základna Arkonu

96/24