Falkan

Astronomická data:
Soustava:Norak'Tar
Průměr:?
Doba rotace:?
Doba oběhu:?
Gravitace:?
Průměrná teplota:?
Pořadí od hvězdy:6
Počet měsíců:?
Obyvatelé planety:
Arkonidané

Planeta Falkan je hlavním světem arkonidského Hrabství Falkan. Falkan je šestou planetou soustavy Norak'Tar v hvězdokupě Demetria.

Všeobecně

Podle Athurna del Falkan je Falkan opravdovým Křišťálovým světem, neboť na úrovni rovníku probíhá kolem planety pás krystalickým minerálů. Takový zázrak neexistuje nikde v Thantur-Lok ani v Debara Hamtar, Pustém ostrově (jak Arkonidané označují Mléčnou dráhu).

Známá místa

  • Palác Křišťálů - sídlo vlády Falkanů
  • Hluboká trhlina - největší vodní plocha na Falkanu a úkryt AURATIA

Historie

V roce 11‘429 před Kristem dorazili arkonidští prospektoři do soustavy, kterou pojmenovali Norak'Tar a objevili kolonizovatelné planety. Khasurn Falkan obdržel soustavu od Imperátora Ariona II. jako léno.

Kolem roku 11‘300 před Kristem přistála hvězdná archa KORUNA IMPÉRIA na sedmé planetě Falkan, která se stala hlavním světem Hrabství Falkan.

V roce 11‘288 před Kristem napadli Magadoni asi 1000 jednotek falkanské vesmírné flotily s 20‘000 bitevními křižníky, sami při tom ztratili však přes 1500 jednotek a nechali Arkonidanům dost času na to, aby na Arkon poslali důležitá data o nepřátelských agresorech.

Po porážce Regentů energie Arkonidany měla být AURATIA odvezena do bezpečí vrchním otrockým vojákem O-Mare-Teskou. Loď byla ukryta hluboko v oceánu na Falkanu. O-Mare-Teska však AURATII sabotoval a přeprogramoval roboty tak, že měli Regenty při jejich eventuálním návratu napadnout.

Rok 2166

V dubnu 2166 vstoupí Lok-Aurazin a čtyři další Regenti energie na AURATII. Rozpoznají past a AURATII reaktivují.

Perry Rhodan se rovněž vydal na Falkan, aby tam získal podporu v boji proti Regentům energie.

Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!