Eysal

Astronomická data:
Měsíce:žádné
Pořadí od hvězdy:2
Soustava:Eyciteo
Průměr:13‘100 km
Gravitace:1.14 g
Průměrná teplota:38.7°C
Obyvatelé planety:
Salonové, Eysalané

Eysal je rodnou planetou Eysalanů, technologicky zaostalých potomků koloniálních Arkonidanů.

Eysal je druhou ze čtyř satelitů slunce Eyciteo. Blízkost slunce a neskloněná rotační osa se postarali o parné podnebí na všech čtyřech kontinentech. Průměrná teplota je 38.7°C.

Povrch planety je pokryt obrovskými oceány, vlhkými, dýmajícími tropickými lesy a širokými vlhkými savanami. Planeta je obývána Eysalany. Tito potomci bývalých arkonských kolonistů ztratili technologické znalosti a svou kulturní identitu. Jejich technologická úroveň ve 24. století odpovídá asi středověku. Žijí v malých městských státech, kterým vládnou lokání panovníci. Největším spolkovým státem je říše Saloňanů s hlavním městem Malkino. Oblíbeným koníčkem Eysalanů jsou boje v aréně. Bojují v něm gladiátoři proti sobě nebo nebezpečným zvířatům z džungle. Obzvláště tamní žabovlci jsou obávanými protivníky.

Historie

Kolem 1700 před Kristem byla planeta objevena Arkonidany. Na základě příhodných podmínek byla o málo později kolonizována.

Během všeobecné degenerace arkonidské rasy ztrácí kolonie spojení s Velkým impériem a kolonisté znovu spadnou na nižší vývojový stupeň. Vyvinou si předprůmyslovou strukturu. Bez prostředku masové komunikace se rozpadne všeobecné centrální řízení kolonie do mnoha nezávislých států.

Bluesané si kolem roku 1500 zřídili na Eysalu tajnou základnu. Ukrytý rázový generátor, gravestogové zařízení, má v určitý čas způsobit vylíhnutí kovobylek.

V 21. století objevují planetu Antiové. Za jejich tajného řízení se říše Saloňanů vyvine v dominující moc.

Počátkem července 2326 zde Anti a poručík USO Ebrolo zastřelí Anne Sloaneovou. Báalol si vezme její buněčný aktivátor. Atlan, Melbar Kasom a Lemy Danger přiletí na Eysal, aby vraždu mutantky vyšetřili. Aktivátor je později nedopatřením zničen Lemy Dangerem. Při tom uvolněná hyperenergie aktivuje gravimetrický hyperrázový generátor. Gravitační vlna probudí kovobylky v celé galaxii. Také Suprahet na planetě Herkules se stane aktivním.

Aktuální data:
22.6.2021
1566 před NGL
2. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459387.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!