Eyciteo

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Poloha soustavy:39 834 Ly od Země
Počet hvězd v soustavě:1
Typ hvězdy:zelené slunce, typ F
Počet planet:4
Známé planety v soustavě:
Eysal

Slunce Eyciteo je sluncem spektrální třídy F. Kolem zelené centrální hvězdy krouží celkem čtyři planety. Systém je vzdálen 39‘834 světelných let od Sluneční soustavy a nachází se na druhé straně Mléčné dráhy poblíž galaktické Eastside. Jen druhá planeta Eysal je obyvatelná. O ostatních třech světech nejsou k dispozici žádná data, s největší pravděpodobností jsou neobyvatelné.

Obyvatelé soustavy jsou Eysalané, technologicky zaostalí potomci Arkonidanů. Neprovozovali žádné kosmické lety.

Historie

Systém byl kolem 1700 před Kristem objevil arkonidskými kolonisty. Eysal se ukázal jako optimální svět pro kolonizaci. Kolonie byla zapomenuta a upadla do předprůmyslového věku.

Kolem roku 1500 objevili soustavu Apasané. Nainstalovali na Eysalu gravestogové zařízení na probuzení kovobylek.

Ve 20. století nalezli zapomenutou kolonii Antiové a převzali nad ní jako šedé eminence kontrolu.

Po destrukci buněčného aktivátoru Anne Sloaneové v roce 2326 se aktivoval bluesanský generátor rázových vln. Gravimetrická vlna probudila kovobylky a suprahet.

Další expedice Bluesanů byla v 2327 objevena Terranci a vedla k prvnímu kontaktu mezi oběma druhy.

Aktuální data:
4.8.2021
1566 před NGL
2. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459430.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!