Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Fauna > Kovobylky
hledat

Kovobylky (v němčině Rohohrůzy) je první vývojové stádium Červounů.

Kovobylky jsou asi 11 centimetru dlouhé a dva centimetry tlusté, fialové housenky, které mají uprostřed těla jedno znatelné zúžení. Jejich pancéřová schránka je kvůli speciální molekulové struktuře činí téměř nezničitelnými.

Disponují tři centimetry tlustou, bezokou hlavou se čtyřmi kusadly, dvě nahoře a dvě dole na přední straně hlavy. Z úst vybavených ostrými zuby mohou rozprašovat organickou hrůzokyselinu. Kovobylky se pohybovali skoky, při kterých se zadní část těla spirálovitě stáhla a pak vymrštila kupředu. Protože byly lehčí než voda, mohli se rozšířit po všech kontinentech planety.

Na spodní straně těla měli 50 maličkých nohou, jejich konce vylučovaly lepkavou hmotu, která je okamžitě připojila k hmotě pod nimi, dokud se od ní pomocí hrůzokyseliny zase neodloučili. Tímto způsobem mohli překonávat obrovské překážky a přisávat se na pohybující se objekty.

Podobnost pojmu kovobylka s kobylkou nebyla náhodná. Ve svém instinktivním tažením přes celou planetu sežrali všechno, co se jim postavilo do cesty. Pomáhala jim přitom hrůzokyselina, která dokázala rozpustit každou látku, ať už organickou nebo anorganickou. Rozpuštěnou hmotu poté housenky požíraly.

Dokázali tímto způsobem srovnat se zemí celá pohoří. V momentě dělení kovobylky přijatou hmotu vyloučili ve formě molkexu.

Dělení byla jejich biologicky nejdůležitější a nejobávanější schopnost. Jako prvoci se nepřetržitě rozdělovali ve svém tělesném zúžení. Během sekundy se z obou částí vyvinuli plnohodnotné housenky, které okamžitě pokračovaly se žraním a dělením. Během hodiny tak z asi 100 až 150 tisíc vajec nakladených Červouny vzniklo milionové vojsko. O den později jich byly triliony a kompletně ožraly celou planetu. Pouze moře tvořila přirozenou překážku, protože vodu zřejmě nedokázali transformovat v molkex. Kovobylky sice dokázaly plavat, ale po určité době se utopily.

Jedinou funkcí housenek byla molekulární respektive atomová přeměna potravy v molkex, který představoval druhou fázi vývoje Červounů. Terranské komando zjistilo na Zannmalonu, že kovobylkám nejvíce chutná nikl a železo, elementy s minimální vazebnou energií.

Když byla planeta ohlodaná, srovnána do roviny a pokryta tenkou vrstvou molkexu, rozpustili se zbylé kovobylky na molkex. Za určitou dobu vzniklo z molkexu (podle jeho množství) několik Červounů, kteří byli později odvezeni Bluesany. Podle dohody příslušela polovina molkexu Bluesanům.

První kontakt

V roce 2326 impulzy gravestogového zařízení, které vyvolalo nechtěné zničení buněčného aktivátoru specialistou USO Lemy Dangerem, způsobily současné vylíhnutí vajec Červounů na mnoha planetách Apasů.

Impulz způsobil strašlivé ničivé tažení housenek, v jehož průběhu bylo 276 planet galaktické Westside zcela zpustošeno, přičemž sedm z nich byly obydlené světy. Během ukvapeného útěku jejich obyvatel bylo kontaminováno další 19 obydlených planet, dříve než se zavedla příslušná opatření.