Menu

Jako Westside se označuje »západní kvadrant« galaxie. Tento termín je převážně používán v souvislosti s Mléčné dráhou. Na opačné straně vzhledem ke galaktickému centru se nachází takzvaná Eastside

Ve Westside se nachází Sluneční soustava s planetou Země. Terranci si nárokují právo na tuto část Mléčné dráhy (viz: Solární impérium, Liga Svobodných Pozemšťanů). V této oblasti se ale nacházejí i další mocnosti. K nim patří Arkonidané a Skokani (dříve měli obchodní monopol). Mezi další patří Gefirnové, Trebolané, Unithané, Ferroni, Manolové, Swoonové, Imartové, Ertrusané...

Ve Westside se nachází také sektor Červánky, který leží směrem k Magellanovým mračnům.

Historie

Už od roku 56.400 před Kristem ovládali tuto část Mléčné dráhy Lemurové, pocházející ze Sluneční soustavy. Až do roku 49.980 před Kristem představovali dominantní sílu ve Westside.

V 10. tisíciletí před Kristem se sem začalo roztahovat arkonské Impérium, jehož centrum se nacházelo na »Severozápadě« Mléčné dráhy. Arkonidané přitom prozkoumali velkou část Westside.

Významné soustavy