Lepso

Astronomická data:
Další jména:Firing II
Sluneční soustava:Firing
Vzdálenost od Slunce:8467 LY
Doba rotace:21.3 hodiny
Průměr:11‘981 km
Gravitace:0.96g
Obyvatelé planety:
Lepsoňané

Svět volného obchodu Lepso je druhá z pěti planet žlutého slunce Firing, které je vzdálené 8467 světelných let od Slunce.

Na Lepsu panuje subtropické podnebí. Teplota již před polednem vystoupá až na padesát stupňů Celsia. Nachází se tu proto velký počet pouští, kterým dominuje zvláště velká poušť Sukussum. Má průměr asi 2000 km a rozprostírá se až k pobřeží moře Seyfour.

Vedle mnoha malých přistávacích ploch existuje na Lepsu devět velkých kosmodromů – největší leží poblíž hlavního města Orbana, další poblíž druhého největšího města Tshotum. Jeden z dalších kosmodromů se jmenuje Zanithon. Terranci mají na Lepsu ofiální obchodní pobočku. Během existence Solárního impéria zde existovala také tajná základna Solární kontrarozvědky a USO.

Lepso bylo jedno z hlavních stanovišť CONDOS VASACU. Ronald Tekener tu začal kariéru galaktického hráče.

Planeta není závislá na žádné galaktické velmoci, je zcela nezávislá. Vstupní, obchodní a celní kontroly se zde neprovádějí. Proto je Lepso oblíbenou zastávkou galaktických obchodníků, zločinců a šedých eminencí. Na Lepsu je také zcela legální černý trh, praní peněz a šmelinaření. Lepso je kromě toho gigantickým hráčským doupětem. Jsou zde k dispozici zábavní zařízení všeho myslitelného druhu. Planeta není jenom směsicí kultur, ale také čarodějným kotlem neprůhledných zájmových okruhů, brutálních bojů o moc a korupce.

Velké množství rozdílných druhů a kultur, které Lepso navštěvuje, vedle k velice nejednotnému stavebnímu slohu ve městech a podepsalo se také na hotelech. Aby se každému návštěvníku mohl nabídnout vhodný byt, existuje tu mnoho různým prostředím přizpůsobitelných pokojů. Kromě nich jsou tak zařízeny banky, mnoho zábavních center a zásobovacích zařízení, především v Orbaně.

Na Lepsu vládne formálně diktátor, který má titul Thakan. Vláda v samotném smyslu ale prakticky neexistuje, stejně tak malou váhu má zdejší legislativa. Většina občanů Lepsu nezná ani jméno úřadujícího Thakana. Ve skutečnosti má ale moc v rukou Služba blahobytu státu (SWD). Úkolem SWD je jednak stanovovat roční daně pro všechny firmy a osoby na Lepsu, na druhé straně ochrana stávajících poměrů v systému. Na základě neustálých změn v mocenských strukturách kriminálních organizací je život na Lepsu zcela nevypočitatelný.

Historie

Lepso bylo osídleno Arkonidany v 10. tisíciletí před Kristem. Ve 21. století byla planeta nejdůležitějším obchodním centrem Mléčné dráhy.

V březnu 2103 zahájilo Solární impérium blokádu Lepsa, aby ukončila obchod s drogou Liquitivem.

V letech 24062408 bylo Lepso zas a znovu ohniskem akcí USO proti aktivitám CONDOS VASACU, které nakonec roku 2408 vedli ke zkáze tajné řídící centrály CONDOS VASACU. V dubnu a květnu 2408 musela být na planetu uložena dočasná karanténa, protože sem byla z Heyscalu zavlečena Metamorfová nákaza. Došlo zde k poměrům podobným občanské válce, tři čtvrtiny obyvatel Lepsa přišly o život.

Možná tato katastrofa byla iniciátorem pro nenadálý úpadek Lepsa. V následujících staletích vzaly Lepsu jiné planety, jako třeba Olymp, status hlavní obchodní planety.

Ratber Tostan na Lepsu založil ve 35. století sektu Mammon.

Roku 1291 NGL uprchl na Lepso Šabazza, který kontroloval tělo Perryho Rhodana. Nastal tam jeho konec, byl přijat kolektivní inteligencí lesa Lepso-Suma, která byl následně zničena.

V roce 1329 NGL bylo na orbitu Lepsa zřízena stanice LE-přepychový. Měla jako nové rekreační středisko konkurovat BÁZI. Po 1337 NGL byla na stanici zařízena Krystalová burza, stala se nejdůležitějším intergalaktickým tržištěm s hyperkrystaly.

Začátkem listopadu 1344 NGL byla burza kvůli hrozbě Terminační kolony oficiálně uzavřena a evakuována. Několik soukromníků zde ale působilo na vlastní pěst. Koncem listopadu byla stanice zničena Traitanky, protože se otevřeně postavila proti Direktivě TRAITOR.

Aktuální data:
22.1.2022
1565 před NGL
3. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459601.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál