CONDOS VASAC

CONDOS VASAC, staroakonsky: Obnovitelé, byla teroristická organizace, tvořena různými syndikáty, jejichž cílem kromě jiného bylo ukrást kompletní konstrukční poklady transformačních děl, vyrovnat se tak zbraňové technice Terranců a v dlouhodobém výhledu zničit Solární impérium.

CONDOS VASAC se členil na mnoho syndikátů, vždy se přísně dodržovala hierarchická struktura. Jednotlivé členské národy se od sebe odlišovali barevným označením:

  • Akonané – modrá; starali se o techniku, technologickou špionáž, pátrání po starolemurské technologii
  • Supertěžcí – zelená; žoldnéři, vybírání výpalného
  • Arasové – žlutá; drogy, jedy, biologické zbraně
  • Skokani – rudá; otrokářství, vydírání, pašování zbraní
  • Báalolové - fialová; paraschopnosti

Kromě toho k CV patřili národy pocházející z Akonanů, odštěpené skupiny jiných národů, odpadličtí Terranci, nebo osoby se schopnostmi, které se organizaci zvláště hodily. Ať už to bylo vydírání, uplácení nebo jiné ovlivňování.

CV byl podporován také z arkonidské strany; SENTENZA jí podporovala, ale jen ze zištných důvodů. Největší měrou k tomu přispělo vítězství Terranců nad Mistry ostrovů, a pronikání Tefrodů do Mléčné dráhy a jejich znalosti a informace o starolemurských technologiích.

Historie

Založení

CV byl původně založen Grossarty, mutovanými Maahky. Ti byli také vrchními veliteli CV. Hlavním opěrným bodem CV a také plánovacím centrem byla Lemury uměle vybudovaná soustava Tarlora/Hydra. Zatímco Grossarti převážně pracovali na plánech, vedli Akonané vojenské akce CV.

Důvody Akonanů

Terranci si z Akonanů udělali nepřátele, když v roce 2102 zničili modrý ochranný štít kolem Modré soustavy a Akonanům tak uštědřili duševní trauma, ze kterého se nikdy nezotavili. Od časů 87. Tamania zastávali doktrínu nucené izolace a skryli se před Haluťany za svým modrým ochranným štítem. Bez svého štítu byli Akonané konfrontováni s nebezpečím Mléčné dráhy.

V následných letech expandovali stejně jako jejich bezprostřední předkové Lemurové. Během své expanze a budování vlastní říše ale zas a znovu naráželi na zájmová území Terranců. Trauma, tisíciletí skrývání a svou prohru ale nikdy nepřenesli přes hlavu.

Později se ukázalo, že zničení štítu mělo pro Akonany podobný dopad jako pro Lemury zkáza Zeutu.

Také vstup do Galaktické aliance byl proveden jen kvůli nebezpečí vycházejícímu z Posbiů. Po odstranění nebezpečí následovalo vystoupení.

Protože Energetické komando Akonu nemělo žádnou velkou flotilu, respektive ji později opět ztratilo v systému Twin, zbývalo už jen vést boj proti Terrancům z pozadí, ve formě tajné teroristické organizace.

Zkáza

V roce 2406 narazili Terranci na CONDOS VASAC poprvé. Během různých akcí USO za účasti Ronalda Tekenera, Sinclaira Marouta Kennona, jakož i Melbara Kasoma a Lemyho Dangera se v letech 24062408 podařilo rozdrtit vojenskou větev CONDOS VASACU.

Jedna z nejdůležitějších akcí Lemyho Dangera a Melbara Kasoma byla v roce 2408 infiltrace do tajné stanice CONDOS VASACU SEKTEST 23 a zničení z RAWANY ukradeného Hyperinmestronu.

Navzdory masivní akci USO stačilo mnoho členů CV uprchnout.

Znovuvskříšení

Podobně jako hlava hydry vznikl CV znovu ve dvacátých letech 25. století z pobídky VeCoRat XaKuZeFToNaCiZe. Organizaci tvořili přeživší Akonané a různé další zločinecké syndikáty galaxie. Po odpadnutí Grossartů z postu velitelů převzali Akonané vedení organizace.

Šedou eminencí v pozadí se stali bývalí časoví agenti Mistrů ostrovů a Zlatavec Talossa. Ten s přeživšími Tefrody a Gord-Kisune ukořistil velký počet starolemurských technologií, kromě jiného se dostal i k projektu Shimada. Dá se předpokládat, že získal přístup také k technologii Hathorů.

Ve třicátých letech 25. století se objevila tefrodská ilegální organizace Spoctara, která se s podporou CONDOS VASACU snažilo o návrat do Andromedy.

Ke katastrofě došlo, když v roce 2440 jeden assassin proniknul na Měsíc, aby ukradl terranskou paratronovou technologii. Sice se mu to nepodařilo, protože zemřel při sabotáži experimentu, ale nezdar vedl nakonec ke smrti Arno Kalupa.

Známí členové

  • Larsat-Orn
  • Urbta-Noce
Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál