Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 2102
hledat

3. března

sabotér Aldo Zartus utrpí smrtelný úraz (PR 100)

4. března

Brazo Alkher je odvelen na FANTASY (Jefe Claudrin). FANTASY startuje; první lineární pohon je pod vedením Arno Kalupa zkoušen na dlouhé trati (PR 100)

5. března

FANTASY dosahuje Modré soustavy (Akon). S pozemšťany je odmítavě zacházeno, mohou ale uprchnout. První setkání s Auris z Las-Toóru (PR 100)

16. března

Samuel Graybound startuje z Terry k pašeráckému letu. FANTASY je zničena kvůli utpěným škodám v soustavě Akonu; 81 mužů z dříve třísta členné posádky se zachrání na plazmatické planetě (PR 101)

17. března

Graybound zachraňuje přeživší z FANTASY (PR 101)

duben

CALIFORNIA je zničena Skokany. Čtyři přeživší přistávají na Ghamě. Oddělení III (Larry Randall, Ron Landry) vyhánějí Skokany z Ghamy (PR 102)

1. června

Walt Ballin píše úvodník a je Rhodanem pozván do Terranie. V soustavě Betelgeuze zaměřuje Alain Berliez aktivity Akonského transmiteru (PR 103)

červen

Akonské energetické komando rozšíří do Sluneční soustavy plazmatický virus, proti kterému není známý žádný protijed (PR 103)

počátek července

v Araské základně ve Francii je nalezen protijed proti břišnímu moru. Nalezen je i prostředek proti plazmatické nákaze (PR 103)

25. července

svatba mezi Corou Hatfield a Johnem Edgarem Pincerem (PR 104)

srpen

na Alazé je s pomocí Johna Edgara a Cory Pincerových dobyta skokanská základna, centrum drogového obchodu v Solárním Impériu (Vincent Aplied, Valmonze) (PR 104)

září

Akonané přemístí Arkon III pomocí časoměniče o 15000 let do minulosti. Časoměnič je nasazením RALPH TORSTENa (Heinrich Bellefjord) sestřelen (PR 105). V Regentovi nechají akonští agenti transmiter (PR 107)

7. října - 21. října

Ron Landry a Larry Randall startují na Passu. Lofty Patterson je podporuje při akci proti Skokanům a Arasům, kteří z blán domorodých Evergereenů vyrábějí agresivní plyn (Avertidin). Patterson vstupuje do Oddělení III (PR 106)

19. listopadu

Fellmer Lloyd je převelen na Arkon I k ochraně Atlana (PR 107)

16. prosince

na Atlana je spáchán atentát, Lloydem je zmařen. Rhodan a Tama Jokida získají od Atlana podklady o pozadí akonsko-arkonské Centrální války. Při jejich sledování jsou Akonany uneseni (PR 107)

17. prosince

Atlan, Rhodan a Jokida se osvobozují. S částečnou podporou Auris z Las-Tóoru a zákroku IRONDUKE (Jefe Claudrin) je jim podaří utéct (PR 107)

18. prosince

terranská flotila zničí systém projektorů štítu kolem Modré soustavy (PR 107)

19. prosince

Akonané vydávají podklady o akonském lineárním pohonu Pozemšťanům (PR 107)


admirál Thekus zahájí kontakt se spikleneckými kruhy, ke kterým patří i Carba z Minterolu (PR 122)

agent rozvědky Joe Luklein se vydává jako rejdař na Trump (PR 123)

Frederik Dudzig má krátký vztah s Danou Jankuhr, která ho později opouští (T 237)

tefrodské oddíly unáší Thomase Cardifa, vyrobí atomovou šablonu a nechají ho zase jít (J4/Hoffmann)

na Setubaru narozen Bejin Jotifer (T 19)