Perry Rhodan 122 (Česká obálka) Perry Rhodan 122 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 122
Název:Smrt Lorda Admirála
(Der Tod des Lordadmirals)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Posbiové
Vydáno poprvé:1964
Vydáno v češtině:1997
Čas děje: 2105
Nalézají opuštěnou planetu - mrtvý zemře třikrát...
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Thekus - Arkonidský Lord Admirál umírá, a robot nastupuje na jeho místo

Maršál Julian Tifflor - Nejvyšší zástupce Solární říše na Arkonu

Plukovník Nike Quinto - Rozhodne se osobně zúčastnit důležitého nasazení agentů

Ron Landry, Larry Randall, Lofty Patterson a Meech Hannigan – Tři muži a jeden robot z Oddělení III

Arfar, Melaal a Carbá - Jejich cíle jsou stále nejasné, ale jejích jednání je jednoznačné

Ilustrace:
Perry Rhodan 122 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

Při slavnosti, kterou pořádal Julian Tifflor jako reprezentant Solární říše na Arkonu, padne na pozemském velvyslanectví Lordadmirál Thekus, poradce arkonidského Imperátora, za oběť pokusu o vraždu. Nike Quinto, šéf Oddělení III1), posílá své muže na Arkon I, aby zde našli stopu atentátníků. Thekus bude nahrazen robotem, Ron Landry2), Larry Randall2), Lofty Patterson3) a Meech Hannigan4) ho budou hlídat. Zdánlivě je Thekus podruhé zavražděn. Ve skutečnosti je robot Pozemšťanů někým neznámým unesen a na jeho místě zanechán jiný mrtvý robot. Domácí zvíře admirála, laureliánské Mokoki, v akváriu s kysličníkem siřičitým, poté, co dostane sloučeninu chlóru a kyanidu, napodobí obraz jednoho z únosců, kterého viděl. Byl to Arkonidan Carbá z rodu Minterol. Ukáže se, že Thekus byl členem skupiny spiklenců proti vládě Arkonu, kde kromě Carbáa a jiných vysokých úředníků jsou do všeho zapleteni i Akonané. Musel zemřít, protože byl nerozhodný. Muži z Oddělení III vysledují únosce svého robota na Kusmu, planetu oranžově červeného slunce na okraji Mléčné dráhy.

V Thekusovi je rozpoznán robot, jehož agenti zničí. Spiklenci prchnou transmiterem a zničí stanici, mezitím ale aktivují arkonskou bombu. Dle popisu, který předá Oddělení III Atlan, jsou později identifikovány tajemné stroje v zařízení na Kusmě jako stroje umožňující aktivaci extramozku5).