Minterol

Minterolové jsou starý a velký Khasurn Arkonidanů.

Ačkoli už od dob Metanových válek patří k nejsilnějším a nejvlivnějším šlechtickým rodům arkonidské společnosti, vzešel z nich za uplynulá tisíciletí existence Velkého impéria jen jeden Imperátor.

Za dob vlády Gonozala VIII. patřili Minterolové ke konzervativnímu odporu tradičních kultury na Arkonu. Roku 2106 se dostává admirál Thekus da Minterol do Imperátorovy blízkosti, přestože je vláda rozhodně proti. Admirál Thekus je ale kvůli intrikám Akonanů a Ekhonidanů zavražděn, a poté se jeho synovec Carbá da Minterol stává Atlanovým nástupcem jako 497. Imperátor Minterol I.

Jeho vláda však trvala jen pár měsíců, neboť byl mnohými neuznáván a považován za nedůvěryhodného, protože byl v jejich očích jen loutkou. Po něm opět panoval Gonozal VIII.

Od té doby Minterolové již nijak výrazně nevystupují.

Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!