Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Události > Metanové války
hledat

Výraz pro celou epochu vojenského konfliktu mezi Maahky a Arkonidany. Válka se podepsala na obou stranách. K prvním bojům mezi znepřátelenými stranami došlo již v době vlády imperátora Arthamina I (zemřel 10.386 da Ark), zpočátku se ale označovaly jen jako akt pirátství. Později konflikt eskaloval na celogalaktickou interstelární válku, která byla ze strany Arkonidanů vedená snahou o totální destrukci Maahků. Během války se dočasně bývalé izolované národy jako Haluťané a Akonané staví na stranu nenáviděných dýchačů metanu, Velké impérium stojí samo proti všem.

10.446 da Ark, 8084 před Kristem

Mascudar z Gonozalu narozený roku 10.423 da Ark se stává jako Gonozal VII. imperátorem Velkého impéria. Ve věku 27 pozemských let je pro úřad příliš mladý.

10.449 da Ark, 8080 před Kristem

Průzkumný velitel Shandol při průzkumném letu pronikne daleko za hranice Velkého impéria. Kromě jiného objeví Sluneční soustavu a vybuduje základnu na pozdější Atlantis. Shandol drží svůj objev v přísné tajnosti

10.456 da Ark, 8072 před Kristem

Na základě zprostředkování svého blízkého přítele Regira da Quertamagina je Yagthara z Hay-Boor, narozená roku 10.438 da Ark, provdána za devětatřicetiletého Gonozala VII.

10457 da Ark, 8071 před Kristem

Po mnoha fázích ochlazení a přiostření vztahů, začíná 34. Prikuru tohoto roku, poté co eskaluje kosmická bitva o systém Iskolart bohatý na hyperkrystaly, v sektoru Taponar vlastní Metanové války.

10.463 da Ark, 8064 před Kristem

Oficiální vyhlášení Metanových válek bez udání důvodu. Po všeobecném přesvědčení, že válku začali Maahkové, začnou Arkonidané útok na hlavní planety dýchačů metanu.

10.477 da Ark, 8048 před Kristem

Kosmická bitva v blízkosti Kraumon. Dochází ke katastrofě, použití nedokončené tajné zbraně Maahků. Vzniká Armáda přízraků. Manželská krize mezi Gonozalem VII. a Yagtharou. Imperátor se odebere, navzdory tvrdým protestům Fartuloona k ošetření na Perpandron.

10.476 da Ark, 8047 před Kristem

Narození Crysalgiras da Quertamagin.

10.479 da Ark, 8045 před Kristem

Vrchol období vlády imperátora Gonozala VII. Atlan se narodí jako první dítě imperátora a imperátorky Yagthary a dostane jméno Mascaren.

10.483 da Ark, 8040 před Kristem

Gonozal VII. padne za oběť intrikám na planetě Eskomier. Spiklence vede Veloz da Gonozal, Sofgart, Offantur, Psollien a Amarkavor. Jeho nevlastní bratr a vrah se stane jako Orbanschol III. imperátorem. Atlan je krystalický princ a má, po dosažení plnoletosti, převzít vládu. Orbanaschol III. zbavuje Atlana nároku na trůn. Shandol získá kopii záznamu atentátu. Prchá z oblasti Impéria.

10.493 da Ark, 8031 před Kristem

Vargaka Ištar přistává na Zemi. Vezme k sobě barbara Ra a udělá z něj svého milence. Na přání Ra zničí Ištar antimateriální kometu, která hrozí zpustošením Země.

10.494 da Ark, 8030 před Kristem

Protože Ra si nemůže nebo nechce zvyknout na život v civilizaci, Ištar barbara opět vrací na Zemi. Dostane na památku zapalovač a jako "muž s ohněm" se rychle stane legendou.

10.496 da Ark, 8026 před Kristem

Počátkem Coromy tohoto roku je Atlan a Fartuloon vypátráni Kralaseny ve svém úkrytu na Gortavoru. Zatímco se Fartuloon, Eiskralle a Atlan dostanou pryč, je Farnathia zatčena Kralaseny. V roce 2844 po Kristu se dostane Chapat a Atlan do zajetí Alfo Zharadina, pomocí Ištařina stroje snů přijdou na pomoc. Po návratu do roku 2844 po Kristu, sabotují cestovatelé v čase jedno z Orbanascholem III. simulované mírové jednání s Maahky.

10.497 da Ark, 8025/8024 před Kristem

Atlan ukončí na Largamenia Ark-Summia a dozví se pravdu o svém původu. Kraumon se stává základnou rebelů. Atlanovi se podaří Farnathiu osvobodit ze zajetí. Bloudění přes Sogmantonovu bariéru. A střetnutí s Piráty hvězd. Rebelové nakonec rozdmýchají nepokoje na Jacinther IV. Na planetě Tsopan je Skiny vyhotovena Atlanova bezvědomá kopie. Pátrání po Shandolovi, který byl objeven Kralaseny ve svém úkrytu, přivede Fartuloona a Atlana přes několik zastávek k Zemi. Pro Shandola dorazí pomoc pozdě, ale Atlan a Fartuloon se od průzkumného velitele dozví o rebelské základně ve hvězdokupě Ka.

10.498 da Ark, 8023/8022 před Kristem

Prospektor Neeol Darmington objeví na Zemi upozornění na "Kámen mudrců". Rebelové osvobodí zotročeného Ra. Atlan se vydává po stopách k mikrokosmu. Na planetě Frossargon je objevena Ištar. Varganka ze žárlivosti zabije Farnathiu. Magantillikové se usazují na Margonu a vydávají se po stopách Ištar. Atlan se dozví o svém synu Chapat. Poprvé se objevuje Terranec Sinclair Marout Kennon z budoucnosti a jako Lebo Axton se během dvou let stane šéfem tajné služby. Na útěku před Magantilliky se Atlan dostane do kosmické bitvy kolem Trantagossa. Crysalgira se stane obětí dvorních intrik. Je Maahky vyhnána do mikrokosmu. Atlan a několik jeho přátel také. Na konci roku opouští Atlan, Fartuloon, Ištar, Chapat, Eiskralle, Corpkor a Crysalgira zanikající Yarden, s pomocí Drugunského konvertoru Vargana Vargo. Utíkají přes planetu Varlakor. Crysalgira je tu těžce zraněná zanechána.

10.499 da Ark, 8022/8021 před Kristem

Pod parapsychickým nátlakem Chapata opouští Ištar počátkem roku Kraumon. Atlan ukradne na Hocatarru mrtvolu svého otce. Pokus o oživení Gonozala VII s kapslí života neproběhne podle plánu. Orbanaschol pověří Magnosmrtě zničením Atlana a jeho přátel. Ten se ale spojí s Atlanem. Zatímco Golteinský léčitel se pokouší živého-mrtvého Gonozala VII vyléčit, objeví Atlan na Perpandronu "Strážce bytosti". Akon-Akon přinutí Atlana k odysee do Modré soustavy Akonanů. Tam narazí Arkonidan na agresivní neochotu. Na Arkonu III je dokončená první stavební fáze robota Regenta. Po 17ti Arkonských letech nechá Orbanaschol III oficiálně vyhlásit svou vládu.

10.500 da Ark, 8020/8019 před Kristem

Na planetě Travnor se rebelové dostanou do ruky tefrodských agentů. Jejich cílem je nahradit všechny důležité osobnosti Mléčné dráhy duplikanty. Rebelové se osvobodí, ale dvojník Atlana dorazí na Arkon I. Orbanaschol III. je na rekreační planetě Mekra-Titula nahrazen Mistry ostrovů duplikantem. Lebo Axton to po krátké době objeví. Mistři ostrovů ukončí projekt duplikantů bezúspěšně.

Atlan se jako Darbeck vydává na Amnestie-Kaymuurtes. Na planetě Perpandron Anlytha a kosmický zvěd Algonkin-Yatta naráží na stopu krystalického prince Atlana. Kraumon je objeven Maahky a musí být evakuován. Dochází k povstání flotily proti imperátorovi. Algonkin-Yatta získá v soustavě Lathia časovou kapsli. Při zkušebním testu dojde ke střetnutí s Pthorem. Orbanaschol III. je sesazen a spáchá sebevraždu. Upoc se stane jako Gonozal VII novým imperátorem. Atlan je potvrzen jako Krystalický princ. Sinclair Marout Kennon alias Lebo Axton je kvůli selhání Ištařina stroje času v roce 3440 po Kristu, které nastalo po objevení Roje, vržen do hyperprostoru a začíná jeho bloudění prostorem a časem. Dochází k povstání šesti MdI proti Faktoru I. Rebelové jsou zabiti. Na Nemoia se ukáže Comden Partan alias Faktor XIII., kterému se za záhadných okolností podařil útěk do Mléčné dráhy. Po zastavení vzpoury tefrodské posádky se Comden Partan ukládá do biologického hlubokého spánku a vzbudí se teprve v roce 2831 po Kristu. To je v rozporu s výrokem, že Faktor XIII. byl po svém útěku na Zemi roku 8020 před Kristem zabit Mironou Thetin, jelikož ho navzdory útěku z Andromedy zasáhl smrtící signál.

Mathoni jsou dimenzionálním výtahem uneseni na Zemi roku 2649 po Kristu.

Kennonova odessea končí na Světě fragmentů, které se v tuto chvíli nachází na planetě Loors v galaxii Wolcion. Pro obyvatele Nové Atlantis a Atlana samotného, platí na Pthoru rok 2649 po Kristu. Dimenzionální výtah cestoval skutečně přes prostor i čas.

Po návratu do roku 8020 před Kristem následují zvědové z Ruorycu se svou kosmickou lodí stopy Pthoru do galaxie Wolcion.

Při zpětném letu do Mléčné dráhy je časová kapsle vržena na Zemi do roku 162 po Kristu.

Oprava v roce 167 po Kristu se podaří, po krátké zastávce v roce 2649 po Kristu se časová kapsle vrací zpět do ruku 8020 před Kristem.

Na krátko se vrací Sinclair Marout Kennon jako Lebo Axton zpět na Arkon I. Při startu z Pigellu se ocitne výzvědná loď v dimenzionální poruše a je vržena do roku 7747 před Kristem.

10.502 da Ark, 8018 před Kristem

Napoleterské povstání ve Velkém impériu. Ještě váhající Krystalický princ je vehnán do občanské války.

10.503 da Ark, 8017 před Kristem

Atlan nastupuje po dlouhém váhání do elitní galaktonautické akademie v Iprasa. Zůstanou mu zvláštní vzpomínky na školitele Ghotora.

10.509 da Ark, 8009 před Kristem

Kerlonova expedice na stopách "Věčného života" dosahuje koncem roku do soustavy Wega. Časová expedice Perryho Rhodana z roku 1975 po Kristu ukradne Tako Kakuta Kerlonovi tajemnou datovou kapsli. Předtím se Kerlon nacházel ve Sluneční soustavě, kterou pojmenoval po svém palubním astronomovi Larsafovi.

10.511 da Ark, 8008/8007 před Kristem

Krátce před dokončením svého vzdělání, opakuje Atlan Ark-Summia na planetě Iprasa. Koncem roku se stává Has'athorem 132. imperiální útočné eskadry "Krystalický princ", flotily koloniálního ministra Umtara. Jeho první akce vede proti povstalcům Dronům. Povstání trvalo celkem dva arkonské roky, vešlo ve známost jako "ještěrčí válka"

10.512 da Ark, 8005 před Kristem

Tato Armonaris zavádí na Larse diktaturu. Atlan zasáhne a zakládá kolonii Atlantis na Larsafu III. Ve standardním univerzu se objevují Druufové. Znovu propuká Metanová válka.

10.513 da Ark, 8004 před Kristem

Metanová válka dosahuje svého vrcholu. Boje jsou vedeny bez ohledu na ostatní. Dochází ke zradě, k legendární pasti v systému planety Dolphart. Haluťané zasahují Maahků do Metanové války. Kwan z Arthaminu a jeho vojáci se dostanou do zajetí slunečního pětiúhelníku Temur a jsou až do roku 2420 po Kristu drženi v biologickém hlubokém spánku.

10.515 da Ark, 8002 před Kristem

Druufové útočí na Larsu. Atlan přichází se svou flotilou na pomoc. V biologickém věku 43 pozemských let dostává Atlan buněčný aktivátor. Kromě toho dostane konstrukční plány na konvertorová děla. Po hromadném útoku Maahků zemře Yagthara

10.516 da Ark, 8001 před Kristem

Na Atlantis je budována pevnost. Navzdory intenzivnímu pátrání nenachází Atlan po Raovi žádnou stopu. Za to se Atlan dozvídá o Lemurech.

10.517 da Ark, 8000 před Kristem

Útok Druufů na Zemi. Jak pevnost Atlantis, tak i Atlanova flotila jsou zničeny. Atlan je až do roku 2040 po Kristu izolován na Zemi.

10.518 da Ark, 7999 před Kristem

Cunór, Atlanův poslední společník, umírá. Krystalický princ se stahuje zpět do kopule. Začíná první fáze spánku.

10.519 da Ark, 7997 před Kristem

Při atentátu umírá Upoc. Následuje ho překvapivě se objevivší nemanželský syn Orbanaschola III. Jako Orbanaschol IV. se stane imperátorem a jako šestý s aktivním Tai Zhy Fam.

10.521 da Ark, 7995 před Kristem

První velké nasazení konvertorových děl v boji. Ničivá porážka Maahků. Díky Maahkům se znovu objevují Sluneční transmitery

10.530 da Ark, 7985 před Kristem

Svět fragmentů se objevuje na Zemi a přináší definitivně Atlantis k zániku. Razamon, berserk z Pthoru je kvůli povstání proti Temnému strýci odsouzen k nesmrtelnosti a k Životu na Zemi.

10.731 da Ark, 7747 před Kristem

Algonkin-Yatta je dimenzionální trhlinou z roku 8020 před Kristem vržen do současnosti. Zjistí, že se jeho rodný svět Ruoryc stal cílem invaze. Po objasnění situace se s Anlytha vydává k Černé galaxii a dostane se znovu do dimenzionální trhliny. Tentokrát je vržen 10 miliard let do minulosti. Tam cestovatelé v čase narazí na stopy Pthoru.

10.781 da Ark, 7682 před Kristem

V soustavě Scorch je dokončen OLD MAN. Vydává se na časový skok do roku 2435 po Kristu. Maahkové jsou přilákáni vniklou rázovou vlnou. Iritovaní dýchači metanu zaútočí na soustavu Scorch. Časová expedice Perry Rhodana z konce roku 2436 na záchranu Lemurů ze Scimoru a Scorcheru se nezdaří. Porážka Maahků v Metanových válkách je zpečetěna, přesto boje trvají ještě staletí. Začíná masový útěk dýchačů metanu do Andromedy. Maahkové jsou podrobeni MdI a přesídleni do Andro-Alfy.

10.863 da Ark, 7591 před Kristem

Část Maahků, takzvaní Grossarti, se stáhnou zpět do centra galaxii a usídlí se na planetě Rhayer-Ozy.

11.538 da Ark, 6793 před Kristem

Imperátor Yobilyn I., Spravedlivý, aktivuje jako sedmý a na dlouhou dobu poslední, Tai Zhy Fam.

11.859 da Ark, 6414 před Kristem

Expedice Wyngerů dosáhne na Zemi. Demeter se z neznámého důvodu až do roku 3586 usídlí na Zemi

12.165 da Ark, 6052 před Kristem

Primitivní národ Gatasanů se v odlehlé Eastside spojí s Maahky. Na rozkaz Reomira I. má Haemon z Tereominu jako výstrahu vybudovat v hlubinách Bluesanského sektoru monument Arkonské moci. Exaktní kopie Tiga-Rantonu je vybudována v systému rudého slunce Teshaar. Heamonova flotila je kromě jiného tvořena loděmi TETRAAM, MERIBAN a vlajkovou lodí RIUNAN.

12.166 da Ark, 6050 před Kristem

Projekt je nedokončen, protože se zde náhle objeví tefrodská kosmická loď SAMUR. RIUNAN a SAMUR se zřítí na první planetu, pozdější Lingora. Z přeživších z obou lodí vznikne národ Linguidů. Dvěma kosmickým lodím Arkonidanů se podaří nárvat na Arkon, podají zprávu o tom, že v Andromedě vládnou nesmrtelní vládci a svou nesmrtelnost získali díky aktivátorům buněk, které údajně pocházeli od ID.

Imperátor Reomir I. propůjčuje galaktickým obchodníkům z národa Skokanů, alias Mehandorů, interstelární obchodní monopol ve Velkém impériu.

Poté, co v roce 1170 NGL narazí Perry Rhodan v systému Techma, bývalém opěrném bodu Ganjasenů, na Poutníka, nalezne tam poměry, které by odpovídaly spíše roku 6050 před Kristem. Rhodan nachází první příznaky duševního zmatku ID kvůli negativním Psiqům Doriferu.

12.402 da Ark, 5772 před Kristem před Kristem

Z roku 1290 NGL se Atlan na planetě Traversan dostane do této doby. S Cooligarem zemře poslední potomek Gonozala VII. v hlavní linii, v duelu s Atlanem. Na Arkonu III. vede dokončení projektu Zázračný mozek ke zdokonalení robota Regenta s pomocí Joriega. V Tamareně najde Atlan novou lásku. Časová stanice MdI je při útoku na Traversan zničena. Atlan musí překlenout propast času jiným způsobem. Vybuduje si v horách stanici po vzoru přežívací kopule na Zemi.

12.423 da Ark, 5747 před Kristem

Konec první spánkové fáze Atlana na Traversanu. Dozví se o útěku těžce znetvořené Tamareny na planetu Schemmen a sleduje jí. Tam se dostane mezi fronty, když dojde k revoltě proti Velkému impériu, je násilně poražena Arkonskou flotilou.

13.486 da Ark, 4490 před Kristem

Yobilyn IV. nechá přírodu rekreační planety Shahan proměnit v obrovský hudební nástroj. Poté v impériu nastolí hrůzovládu. Po uskutečnění svého snového projektu je zavražděn svým synovcem Adhemarem. Ten se jako Jehran I. stane novým imperátorem. Jehran I. nechá přesunout počátek své vlády až do roku 13.417 da Ark.

13.971 da Ark, 3917 před Kristem

Pod vedením Epetrana jsou dokončeny práce na robotu Regentovi. Expedice Perry Rhodana a Atlana z roku 2106 do minulosti vede k vytvoření bezpečnostní pojistky A-1.

Na rozkaz Epetrana je v podzemí Arkonu I, pod jeho osobním obytným trychtýřem vybudován tajný archiv. Labyrint obsahuje hlavně kopie historických pamětí robota Regenta. Jsou v něm obsaženy všechny tehdy známé informace o přísně tajných událostech. Zvláštní oblast tvoří jako "Crestova data" nazvaná sbírka k tématu ID a "Světu věčného života".

Poznámka: Maahkové jsou Arkonidany poraženi, ale k plánované genocidě nedojde. Přeživší Maahkové, kteří zůstali v Mléčné dráze, se usídlili na planetě Motun na okraji M-13. Z nich vniknul národ Motunerů. Většina Maahků žila v Andro-Alfe pod otroctvím MdI. Další skupiny se ale usídlili i v dalších oblastech vesmíru. Maakarové našli domov v M33 alias Pinwheel alias Triangulum. Protože Velké impérium Arkonidanů bylo zcela nastavené na válku a expanzi, dochází po totálním vítězství nad všemi protivníky k vnitřním bojům o moc, posilování dekadence a nakonec k degeneraci. Říše Arkonidanů se začala právě v momentě svého největšího triumfu znovu rozpadat.