Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Události > Lemursko-halutská válka
hledat

Jako Lemursko-halutská válka se označuje válka, ve které Bestie/Haluťané před 50.000 lety téměř vyhubili Lemury.

Lemursko-halutská válka začala v roce 50.080 před Kristem s 1. Halutskou velkoofenzívou a trvala až do roku 49.988 před Kristem.

Celá válka se dá rozdělit na úseky pomocí halutských velkoofenzív, které sice nebyly všechny stejně silné, ale znatelně se odlišovali od "normálních" vojenských útoků.

Důležité ofenzívy:

1. halutská velkoofenzíva - útok na Lemur, který byl odvrácen Megainteligencí ZEUT (1. rok války, 50.080 před Kristem)

14. halutská velkoofenzíva - hlavní útok na řídící svět Tanta III středogalaktického šestiúhelníkového transmiteru (92. rok války, 49.988 před Kristem) k zabránění útěku Lemurů do Andromedy

Významné zvraty ve válce

50.068 před Kristem (12. rok války)

planeta Zeut ve Sluneční soustavě byla zničena. Vzniknuvší mračna trosek a prachu nemohly být kvůli postupující válce odstraněny. Způsobily na Lemuru dobu ledovou.

50.000 před Kristem (80. rok války)

Haluťané začínají používat intervalové kanóny a paratronové štíty, které Lemury technicky dalece převyšují. Docházelo k nesmírným ztrátám mezi lemurskými jednotkami. Poměr sil činil přibližně 1:5 (jedna halutská sto metrová loď byla čistě teoreticky schopna zničit 5 stejně velkých lemurských lodí).

49.988 před Kristem (92. rok války)

Válka je pro Lemury ztracena. Jde už jen o to ochránit sluneční transmitery, aby se uprchlíci (asi 30 miliard) mohli zachránit přesunem do sousední galaxie Andromeda.

49.983 před Kristem (97. rok války)

Vývoj psychogeních regenerátorů přichází příliš pozdě. Uklidněné Bestie se sice stáhnou zpět na Halut, ale větší část Velkého Tamania byla mezitím zničena. Říše se rozpadla. Jen ojediněle si potomci Lemurů uchovali vzpomínky na své dějiny a techniku. Například obyvatelé hlavního světa 87. Tamania, Akonané na Drorahu.

Důvody pro válku

Protože se Ulebové, kteří se z větší části usídlili ve Velkém Magellanově mračnu, báli, že budou zničeni pomocí časového paradoxu, vyslali, když zaměřili první časové experimenty Lemurů, velkou armádu 300 milionů Haluťanů do Mléčné dráhy. Usídlili se na Halutu a měli rozkaz zničit časové zločince, Lemury.