Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Galaxie > Velké Magellanovo mračno
hledat

Velké Magellanovo mračno

Astronomická data:
Další označení:ESO 056-G115, Amringhar, Karlianhol
Vzdálenost od Mléčné dráhy:170000 LY
Typ:Irr
Průměr:kolem 25000 LY
Důležité národy:
Ulebové, Perliáni, Gurradové, Krystaličtí agenti, Generálové, Besch'reové, Kybbové
Velké Magellanovo mračno
Velké Magellanovo mračno
© NASA

Velké Magellanovo mračno (také Amringhar) je jedna ze dvou nepravidelných malých galaxií v těsném sousedství Mléčné dráhy, a tak je součástí Lokální skupiny. Malé Magellanovo mračno se nachází 30 000 světelných let od Velkého a je s ním spojeno materiálním mostem.

S jeho starým názvem Amringhar je spojeno také jméno archivu superinteligence ID, takzvaná »Chronologická tabulka z Amringharu«. Lemurové tuto malou galaxii označovali jako Karlianhol.

Magellanova mračna jsou pojmenována po Ferdinandu Magellanovi (1480 – 1521), který jako první Evropan uskutečnil v roce 1519 plavbu kolem světa. Až v dalekohledech zjistilo, že se jedná o galaxie, které jsou složené z hvězd, mlhovin, hvězdokup a dalších objektů.

Společně s Mléčnou dráhou, Andromedou, Hangayí a Triangulum tvoří hlavní složku lokální skupiny. Malé a velké Magellanova mračna jsou dohromady spojena mostem tvořených jemnou kosmickou hmotou, jednotlivými slunci a několika menšími shluky hvězd. Nejnápadnějším astronomickým objektem ve VMM je obrovská mlhovina Tarantula, která je známa také jako mlhovina Amrin nebo jako mlhovina Arwitch.

Velké Magellanovo mračno je domovem Gurradů, sousední Malé Magellanovo mračno bylo až do roku 2437 domovem Bestií uprchlých z galaxie M 87.

Politická struktura

Uvnitř VMM neexistuje žádná centrální vláda. Převládá zde lokální oligarchie; jednotliví patriarchové kontrolují vždy oblast o průměru několika set světelných let.

Významné mocenské bloky

  • Mantoll, 3900 světelných let od centra VMM vzdálený vodní svět s několika málo kontinenty a mnoha ostrůvky. Je zde jen jeden malý kosmodrom poblíž hlavního města Waerrik-Uno. V roce 1217 NGL je Mantoll ovládán patriachou Waerrikem. Po roce 1333 NGL se patriarchou stává Laerros.
  • Roewis, vzdálený 7300 světelných let od centra. 3. planeta slunce Grosnor je přiblně velká jako Země, bez velkých oceánů, nachází se na ní ale mnoho jezer a močálů. Roewis je kontrolován Konzorciem dvaadvaceti, skupinou 22 rejdařů, kteří dominují obchodu v okolí 650 světelných let. Hlavní město Roemiand leží poblíž planetárního jižního pólu.
  • Gingareš, vzdálený přibližně 15 000 světelných let od centra, je ovládán mírnou vojenskou diktaturou a leží v rozporu s Mantollem a Roewisem na straně VMM odvrácené od Mléčné dráhy.

Lukrativní obchody Kosmické hanzy se odehrávali převážně na Roewisu a Mantollu. V roce 1217 NGL probíhalo 40% Hanzovního obchodu s VMM přes Roewis a 23% před Mantoll.

Dějiny

Před 10 miliony lety

Před 10 miliony let se zde nacházel »Koncil Amringharu«. Pán Heptamer z universa Tarkan koncil svolal, představil přitom filozofii Hexameronu a prohlásil, že konec Tarkanu – šestidenní běh – má být urychlen.

Před 7 miliony lety

Před asi sedmi miliony lety usmířili Štítonoši z Jamondi válečné národy Kybbů z Malého Magellanova mračna, kteří chtěli expandovat do Velkého. Jako symbol své přítomnosti a své ochrany zřídili na Parrakhu v kulovité hvězdokupě Parrakhon poblíž mlhoviny Tarantula Dóm Parrakh.

Během vysoce ztrátových bojů ID proti STROWWAN se Nocturnský úl Satrugar zhroutil na Parrakh. Záření bolestí šíleného Nocturnského úlu ohrožovalo Parrakh, a Štítonoš Gon-Orbhon se mentálním splynutím snažil Satrugaru pomoci. Místo toho se ale Gon-Orbhon změnil a začal manipulovat s národy na okolních světech. Vyhlásil impérium Orbhon a vyhlásil Štítonošům válku.

Když ve válce mezi Štítonoši a impériem Orbhon začalo docházek vysokým ztrátám, zasáhnul ID a izolovat teritoria obou stran konfliktu do hyperkokonů.

Kryž se objevila černá díra Paura, bylo také Velké Magellanovo mračno připojeno Archäonty do sítě černých hvězdných cest.

Před 2 miliony lety

Před dvěma miliony lety byla ve VMM umístěna továrna kosmokratů GONDARAK. Rytíř Hlubiny Permanoch z Tanxbeechu měl podle plánu Porleyterů vyrobit přístroj, se kterým by mohl být uzavřen průchod mezi arresem a parresum. Během testování přístroje prototyp explodoval a továrna byla od té doby nepoužitelná.

kolem 67 600 let před Kristem

Po dlouhém válečném střetnutí uprchlo 800 000 000 Bestií v několika skupinách s pomocí dimenzotransičního pohonu z M 87. Jedna z těchto skupin se kvůli vlastnostem dimenzotransičního pohonu materializovala v centru Mléčné dráhy. Poté tyto Bestie uprchli do nepříliš vzdáleného Velkého Magellanova mračna a ukryly se tam před pronásledovateli.

před 57 600 lety

Bestie ve Velkém Magellanově mračně začínají být znovu aktivní. Během dalších experimentů Bestií ve Velkém Magellanově mračnu vzniklo nakonec 8 milionů Ulebů – nesmrtelných, ale sterilních. Ulebové byli Bestiemi starého typu uznáváni jako vládnoucí národ a stáhli se zpět do Malého Magellanova mračna.

asi 50 600 před Kristem

První útok Bestií na M 87 zvenčí s pomocí lodí s dimenzotransičním pohonem, který byl kvůli proti paratronové technice působící centrální záři zmařen, byl nejspíše podniknut z Velkého Magellanova mračna.

Když se Ulebové dozvěděli, že vědci Okefenoků z M 87 pracují na stroji času, vyvinula se u nich kolektivní paranoia vůči časovým experimentům, protože se obávali, že by mohli být časovými manipulacemi vymazáni z historie.

kolem 50 080 před Kristem

Ulebové se cítili ohrožováni časovými experimenty Lemurů. Ulebové vyslali 300 milionů potomků povodních Bestií (přibližně polovina Bestií žijících ve VMM), do Mléčné dráhy, aby proti Lemurům jako Starohaluťané bojovali. Po vítěžství v roce 49 980 před Kristem zůstalo mnoho ze zdecimovaných Starohaluťanů na Halutu a díky psychogenním regenerátorům Lemurů ze Scimoru si vyvinuly v moderní mírumilovné Haluťany.

Ulebové vytvořili časovou polici, která měla postupovat proti časovým zločincům. Sami tvořili jako Prvokondiciovaní První vibrační moc. Dvojkondiciovaní byli Uleby vyšlechtěni z Bestií zbylých ve VMM pro službu časové policie. Původní Bestie ve VMM zcela vymizely. Dvojkondičních bylo pravděpodobně jen 10 000. Haluťané deportovali potomky archaického typu na planetu Terzrock ve Velkém Magallanově mračnu.

kolem roku 2100

Kvůli časovým experimentům Gurradů z počátku 22. století zaútočila časová policie na říši Gurradů. Domovský svět Gurradů Pfranat byl zpustošen, pravděpodobně intervalovými děly.

Trojkondiční, Perliáni, a jejich Krystaličtí agenti utlačovali společně s Generály v následujících staletích Gurrady, kteří jim gerilovým bojem nadále odporovali. Krystaličtí agenti pocházeli z hypnokrystalů 29ti planet Danger ve Velkém Magellanově mračně.

2388

Krystaličtí agenti pronikli do Quintova centra, byli ale zničeni.

2435

V průběhu let se mnoho explorerských lodí Solárního impéria pokoušelo prozkoumat Magellanova mračna, zůstali ale nezvěstné. Mezitím se Terranci kvůli akonským pokusům s poškozeným časovým transmiterem Mistrů ostrovů na Pigellu v soustavě Vega dostali mezi časové zločince.

Když v roce 2435 převzali hypnokrystaly velitele v sektoru Červánky se objevivšího gigantického OLD MANA, následovali Terranci jejich stopu do VMM a narazili na Perliány, Generály a Gurrady. Zpočátku podezřívali Gurrady, že spolupracují s První vibrační mocí. Po vyřešení nedorozumění se Terrancům a svazku Gurradů, Shangantů a Generálů podařilo vyřadit ze hry Perliány a Krystalické agenty. Ti přivolali na pomoc Dvojkondiciované s jejich Dolany, boje se pak přesunuly do Mléčné dráhy.

Skrýš Ulebů, systém Enemy, ležela v materiálním mostu mezi oběma Magellanovými mračny 6000 světelných let od VMM, byla nakonec objevena a zničena Budovateli centra.

Koncil Sedmi

Když Koncil Sedmi převzal kontrolu nad Mléčnou dráhou, přesídlili Haluťané na Terzrock. Vrátili se teprve, když byla pozice Larů dostatečně oslabena, a podporovali národy galaxii při vyhánění okupantů.

Kosmická Hanza

V roce 420 NGL umístila Kosmická Hanza kosmické tržiště BERGEN do Velkého Magellanova mračna.

Chronofosíle

Díky rozdrcení Ulebů a jejich mocenské struktury se Velké Magellanovo mračno stalo jednou z chronofosílií. Aby TRIICLE-9 dovedl na jeho místo, musel Perry Rhodan provést Nekonečnou Armadu přes Mračno. Element masky se tomu pokusil zabránit a přijal vzhled vymřelých Ulebů.

Stoletá válka

Během stoleté války bylo kosmické tržiště BERGEN z VMM staženo. Roku 497 NGL ho Homer G. Adams společně s ostatními tržišti zničit v sektoru Betelgeuze.

Za Monose

Poté co Rhodan a jeho přátelé našli cestu do Mléčné dráhy blokovanou chronopulzním valem, pokoušeli se na svobodném obchodním světě Ayshran-Ho najít informace o uplynulých sedmi stech letech. Rhodan vletěl do černé díry Paura a byl krátkodobě vržen do minulosti.

Linguidská krize

Při pátrání po "Chronologické tabulce z Amringharu" požádal Alaska Saedelaere a Testare v roce 1170 NGL Nakka Udivara o průchod černou dírou Paura a podařilo se mu tak zachránit třináct úlomků na krystalický prach se rozpadnuvší tabulky.

Abruse

V lednu a únoru 1217 NGL pátrala Hanzovní specialistka Dilja Mowak po továrně kosmokratů GONDARAK. V ní měl být před dvěma miliony lety podle plánů Porleyterů zkonstruován přístroj, který měl posílit přirozenou bariéru mezi arresem a parresem.

Dilja Mowak zjistila, že Gurradští prospektoři před asi dvěma sty lety vrak továrny objevili a její nepatrnou část uvedli do provozu, aby produkovali vysoce jakostní techniku. Objevitelé založili společnost NONDED, na obranu svého nálezu, a odvlekli GONDARAK kolem roku 1037 NGL do temné mlhoviny Ardimmaš (v gurradštině uličník). Hanzovní specialistce se nakonec podařilo do mlhoviny Ardimmaš proniknout a GONDARAK nalézt. Ve zničených svrchních sektorech GONDARAKU objevila datový nosič s plány na hledaný přístroj.

Hamameš

Obchodní karavana Hamamešanů, která mířila do Mléčné dráhy, učinila mezizastávku ve VMM. Gurradové začali být závislí na jejich imprintu a Dilja Mowak začala tušit nastávající nesnáze v Mléčné dráze.

Hyperimpedanční šok

Od nástupu hyperimendančního šoku 11. září 1331 NGL byla entita Gon-Orbhon schopna napájet se z mrtvého těla ARCHETIM ve Slunci a na Zemi rekrutovat stále více lidí pro sektu Carloše Imberlocka.

Již v lednu 1332 NGL vypadla hvězdokupa Parrakhon ze svého hyperkokonu do normálního prostoru.

V červenci 1332 NGL odstartovala LSP operaci Krystalická bouře s cílem bojovat proti Gon-Orbhonovi přímo ve Velkém Magellanově mračnu. RICHARD BURTON pod velením Reginalda Bulla následoval psionický proud od Slunce až na druhou stranu mlhoviny Tarantula, kde se materializovala hvězdokupa Parrakhon.