Pfranat

planeta v soustavě Missila ležel na okraji Velkého Magellanova oblaku a podobal se Zemi. Staré gurradské kroniky ho popisovaly jako chladnou, avšak kvetoucí planetu. Kdysi domovský svět Gurradů. Intervalová děla Dvojkondičních obrousila pohoří a moře naplnila sutí. Z Pfranatu se stala poušť - až na pozoruhodné údolí, v němž leželo město.
Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál