Krystaloví agenti

druh kolektivní inteligence, jejíž jednotlivé údy, zcela závislé na centrální řídicí instanci, jsou mikroskopicky nepatrné útvary, vyskytující se většinou ve výparech. Dalším charakteristickým rysem je to, že jsou neustále posedlí pudem usazovat se v co největším počtu v myšlenkových centrech jiných inteligencí a přivést tak cizí rozum pod vlastní kontrolu. Krystalový agent byl útvar o velikosti zhruba sta mikronů, mikroskopický, krystalický objekt s relativně vysokým indexem lomu asi 2,5, silným filtračním účinkem pro modré, žluté a červené světlo a tudíž zeleně zbarvený. Samotný agent neměl vlastní inteligenci. Potřeboval řízení, aby se choval podle plánu. Řízení obstarával větší krystal, sestávající z milionů nebo miliard individuálních agentů.
Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál