Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Perliáni
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:M 87
Domovská planeta:Ednil ?
Známé obydlené planety:
Ednil
Perliáni
Perliáni
© VPM kg.

Perliáni jsou obyvatelé Velkého Magellanova mračna a ve své době byli známí jako pomocný národ Ulebů a také Dvojkondičních. Jako takoví byli předním národem Třetí vibrační moci, organizace Časové policie.

Vzhled

Perliáni jsou vysocí až 2 metry, štíhlé bytosti se stříbřitou, jemně šupinatou kůží a téměř průsvitnými těly.

Perliáni mohou žít jak na souši, tak pod vodou, protože mají současně plíce i žábry. Dávají však přednost životu ve vodě.

Mají dvě paže a dvě nohy, všechny končetiny mají šest prstů.

Hlava s dvěma strnulě hledícíma fasetovýma očima působí jako třicet centimetrů velké skleněné koule, ve kterých je vidět až do mozku.

Časové oči

Perliáni, kteří ve Velkém Magellanově mračnu vystupují jako Trojkondiční, nosí uvnitř hlavy časové oko. S ním mohou vidět 0,1 sekundu do budoucnosti.

Původní Perliáni v M 87 tímto orgánem však původně nedisponovali. Časové oči jsou ve skutečnosti nebezpečí cítící tykadla gigantické medúzy pocházející z Ednilu. Bestie tato tykadla sklízejí a transplantují je Perliánům jako časové oči. Tito Perliáni jsou odvlečeni Bestiemi. Na Ednilu nosí časové oko jen několik Perliánů. Podle Atlana jsou časové oči nesmrtelné. Pokud Perlián zemře, může být jeho časové oko použito znovu.

Historie

Pomocí Krystalových agentů mají Perliáni rozhodující postoj ve Velkém Magellanově mračnu a jsou Terranci objeveni během událostí kolem OLD MANU, když v listopadu 2435 na planetě Modula II pátrají po původu Krystalových agentů.

V následující době docházelo znovu a znovu k bojům, dokud nebyla moc Perliánů ve Velkém Magellanově mračnu zlomena. Po zničení mateřského krystalu na Dangeru I explodovaly časové oči všech Perliánů na planetách Danger.

V M 87 narazil CREST IV roku 2436 na vodní planetě Ednil také na Perliány, kteří neměli žádné časové oči. Pravděpodobně byl tedy Ednil jejich původním světem, a žije tam praobyvatelstvo této rasy a Perliáni s implantovanýma časovýma očima byli Bestiemi zavlečeni do Velkého Magellanova mračna.

Po zákroku Dvojkondičních se stáhly zbylé svazy Perliánů zpět do Velkého Magellanova mračna. Později jsou akceptováni i ostatními národy a v roce 428 NGL, když je aktivována Chronofosílie Magellan, jsou Perliáni mezi ně již plně integrováni.

Roku 446 NGL se Icho Tolot na Ednilu setkal s Perliánem, který měl nefunkční časové oko. Přitom se však nejednalo o implantovaný orgán, ale o perliánský orgán. Po podivuhodném vysvětlení se dozvěděl, že implantované časové oči během doby změnily jejich genetickou strukturu a staly se součástí genetického kódu Perliánů, takže se dále dědily z generace na generaci. Ztratili však svou původní funkci – schopnost hledět do budoucnosti. Je to viditelné i z vnějšku, narozdíl dřívějšího hladkého, je nyní povrch oka vrásčitý.

Kosmické lodě

Kosmické lodě Perliánů jsou kulovité s tmavě červeným povrchem.

Technické údaje

  • Rozměry: koule o průměru 250 metrů
  • Posádka: 600–700 Perliánů
  • Podsvětelné pohonné systémy: maximální zrychlení 800 km/s2 (pohon typu Intab), stlačovací proudový pohon (atmosférické lety), antigrav
  • Nadsvětelné pohonné systémy: hyperprostorový pohon (podobný dimenzotransičnímu pohonu)
  • Ofenzivní systémy: 14 vibračních a narkotizačních děl, 12 intervalových děl, ultrazvukové dělo (pro použití pod vodou)
  • Defenzivní systémy: tlumící štít, ochranný štít podobný paratronu
  • Zdroje energie: 10 Schwarzschildových reaktorů
  • Pomocné čluny: kluzáky (průměr 20 m, výška 5 m) a vesmírné kluzáky (délka 30 m, výška 7 m, šířka 10 m). Loď má 55 hangárů pro pomocné čluny.