Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Galaxie > Druithora
hledat

Druithora

(přesměrováno z: M 87)
Astronomická data:
Katalogová značení:M 87, NGC 4486
Další jména:Druithora, Virgo-A, Modrá galaxie, poet.
Průměr:200 000 světelných let
Vzdálenost k Mléčné dráze:42 milionů světelných let (údaj z PR 2496)
Vzdálenost k [[Absantha-Shad]]:zhruba 4 miliony světelných let (info PR 1300)
Typ:eliptická galaxie typu EO
Důležité národy a superinteligence:
Budovatelé centra, Druisové, Dumfriové, Okefenokové, Skoarové, Mooghové, Pelewonové, Perliáni, dříve také Bestie
Druithora
Druithora
© NASA

Galaxie Druithora neboli M 87 se nachází v galaktické kupě Virgo A, jejímž je ústředním členem. Dvojkondiční označují tuto galaxii jako Říši vzniku.

Přehled

Její průměr činí asi 200 000 světelných let, je tedy výrazně větší než Mléčná dráha. V okrajových oblastech této masivní eliptické galaxie typu E0 se nachází asi 1000 malých až středně velkých kulových hvězdokup. Hustota hvězd je mimořádně vysoká; odhaduje se, že Druithora obsahuje asi 1000 až 1500 miliard hmotností Slunce. Kromě toho má galaxie vzácný rys: z jejího středu vychází obrovský proudový paprsek s jakýmsi uzlem, který dosahuje do vzdálenosti téměř 5000 světelných let ve směru okrajové zóny (PR 327).

Zvláštnosti

Kolem roku 67 700 př. n. l. přetvořili Budovatelé centra střed galaxie a vytvořili v něm dutou hvězdu o průměru 6620 světelných let, nazývanou Centrální slunce. Budovatelé se stáhli do nitra dutého slunce, takzvaného vnitroprostoru.

V centrální oblasti se modře zářící energetické koule o průměru 30 centimetrů pohybují směrem ke středu galaxie rychlostí pět až deset procent rychlosti světla. Terranci jim říkají dárcovské koule. Jsou to silné rádiové a hypervlnné zářiče.

Proudový paprsek a modrou centrální záři přeměnili Budovatelé v obrannou zbraň, která brání použití paratronové technologie v Druithoře a jejím okolí v okruhu 5,1 milionu světelných let.

Toto centrum však zároveň posloužilo jako návratový bod pro CRESTU IV, když byl spolu s hvězdnou lodí Icho Tolota a Fancana Teika přenesen do hyperprostoru prostřednictvím paratronových polí Dolanů z OLD MANA. Jak ukázal experiment s BOX-13111, tento fenomén bylo možné reprodukovat.

Během svého pobytu v galaxii Terranci opakovaně pozorovali jevy související s přechodem na jiné energetické úrovně. Sněžná gorila Jefferson se ukázala být úrovňovým teleportérem. Vyhnanecký svět Firestone se nacházel na jiné energetické úrovni.

Po kontaktu se zástupci Permanentního konfliktu ze sousední mocenské oblasti Estartu vyšlo najevo, že M 87 je obklopena obrovskou tišinou. Ta znemožňuje dosáhnout galaxie vesmírnými loděmi poháněnými enerpsípohonem.

Jazyk

Lingua franca mezi národy Druithory je centrální idiom (PR 338).

Kastovní systém

Původně byl každému z národů přidělen Budovateli centra úkol, který odpovídal jeho schopnostem. Pokud nějaký druh lidu přestal plnit svůj úkol, byl nahrazen jiným s odpovídajícími schopnostmi.

Známé národy a jejich úloha v kastovním systému

  • Afanové - psychologové
  • Modří - inženýři na průmyslových planetách nebo dozorci
  • Druisové - takzvaní "inženýři ze základny", kteří jsou zodpovědní za zásobování modré centrální záře, a jsou tak nadřazeni Modrým
  • Dumfriové - kasta válečníků (kteří v 25. století nahradili Skoary)
  • Jinguisové - sluhové na prázdninových planetách
  • Okefenokové - filozofové
  • Perliáni - původní funkce neznámá; část národa byla odvlečena do Velkého Magellanova mračna Bestiemi (PR 366)
  • Sneborové - archiváři a historici

Známé hvězdokupy

Známé sluneční soustavy

Dějiny

Jak ukazuje případ černé díry Mimoto, Druithora (M 87) byla připojena k síti černých hvězdných cest Archeontů.

Uvádělo se, že superinteligence ESTARTU měla kdysi – blíže to nebylo nespecifikováno – kontakt s M 87. Nepokusila se však rozšířit svou mocenskou aglomeraci do této galaxie (PR 1348).

Původ a vyhnání Bestií

Kolem roku 67 700 př. n. l. vyšlechtili Okefenokové – pravděpodobně na planetě Zootkohn v soustavě Dusty Queen - z národa Skoarů pomocí genetické manipulace vynikající bojovníky: Bestie. Připomínaly spíše Skoarta než normální Skoary.

Bojovníci ze zkumavky se ovšem následně vzbouřili proti svým stvořitelům a rozpoutali v Druithoře krvavou válku. Aby vytvořily jednotnou frontu proti útočícím Bestiím, které do té doby nebylo možné zastavit, Budovatelé centra zorganizovali národy galaxie do kastovního systému.

Přibližně ve stejné době cestoval po této galaxii přinejmenším jeden z Temných vyšetřovatelů TRAITORU, aby shromáždil informace o dimenzotranzičním motoru.

Nakonec národy Druithory – sjednocené pod vedením Budovatelů centra – porazily Bestie. Nicméně 800 milionům Bestií se podařilo uniknout z M 87 ve vesmírných lodích s dimenzotranzičními motory.

Budovatelé přeměnili střed galaxie v obrovské duté slunce a usadili se v něm. Centrální záře se transformovala ve zbraň proti paratronovým polím a zejména dimenzotranzičním motorům.

Útoky Bestií

Podle Skoartova vyprávění došlo kolem roku 50 700 př. n. l. k útoku flotily Bestií s dimenzotranzičními motory proti Druithoře. Protože Budovatelé centra přestavěli střed galaxie na past pro lodě vybavené tímto druhem pohonu, byli invazoři zničeni. Útočníky přitom byly Bestie nemodifikovaného typu.

Skoarto dále vypověděl, že kolem roku 7700 př. n. l. došlo k dalšímu útoku, který tentokrát vedlo 800 vesmírných lodí s vylepšeným motorem. Paluby plavidel byly obsazeny Bestiemi nového, většího typu. Útok se podařilo odrazit jen s obtížemi. Je možné, že se jednalo o Dvojkondiční nebo Ulify.

Na vězeňské planetce se v roce 2564 př. n. l. vzbouřily Bestie, která tam byly umístěny. Následně byly zabity a planetoid byl vyklizen.

25. století

CREST IV byl 12. ledna 2436 společně s plavidlem Icho Tolota a Fancana Teika během útoku na OLD MANA v důsledku interakce paratronového pole lodi Haluťanů a paratronů Dolanů odmrštěn do M 87.

V té době už Skoary jako válečnickou kastu nahradili Dumfriové.

Mooghové v systému Molak byli zničeni Dumfriy. Systém Dusty Queen Pelewonů zanikl, když Skoarto zlikvidoval ochrannou bublinu života ve Smrtícím oblaku.

Terranci pod vedením Perryho Rhodana nakonec odhalili tajemství Budovatelů centra a opustili M 87 s pomocí paratronových konvertorům, které jim vládci galaxie byli nuceni poskytnout (PR 367).

Útoky Sothů

Kolem roku 2500 se ze sousední mocenské oblasti Estartu objevil Sotho Pon Triek, aby představil kult Věčných válečníků. Národy Druithory odmítly Permanentní konflikt a Sotho Pon Triek zmizel se svou vesmírnou lodí na cestě z vnitroprostoru dutoslunce na Pompeo Posar.

Zdroje

PR 327, PR 338, PR 366, PR 1300, PR 1315, PR 1342, PR 1348, PR 1419