Wheel

Astronomická data:
Galaxie:Druithora
Počet hvězd v soustavě:1 (uvnitř gigantického dutoslunce)
Počet planet v soustavě:9
Známé planety v soustavě:
Wheel-centrum, Wheel I - Wheel VIII

Soustava Wheel představuje vlastní životní prostor Budovatelé centra.

Nalézá se v takzvané vnitřní zóně, tedy uvnitř obřího dutoslunce v centru galaxie M 87. Přes alfa propusť poblíž udržují BdC kontakt se zbytkem M 87.

Systém Wheel se skládá z hlavní planety jménem Wheel–centrum, giganta s metano–čpavkovou atmosférou, průměrem 146 000 kilometrů a gravitací 3,86 g. Ústřední svět obklopuje dokonalý kruh osmi planet, přičemž průměr tohoto kruhu činí sto milionů km.

Planety

Osm planet okolo Wheel–centra má identickou oběžnou dráhu a osu rotace. Lidé je nazvali Wheel I až VIII.

Poměry na povrchu každé planety odpovídají podmínkám, v nichž žijí nezregenerovaní Okefenokové na Pompeo Posar. Mají tedy gravitaci 1,04 gravu při průměrné teplotě 32,5° Celsia. Nepatrný rozdíl velikosti je u jednotlivých planet kompenzován jejich různou hustotou.

Planety sloužé rozdílným, přesně určeným účelům – jsou zde obytné, výrobní, rekreační i zásobovací světy. Wheel III byl pokládán za hlavní obytnou planetu Budovatelů centra. V roce 2438 zde Pozemšťané vyjednávali s Budovateli centra o zpáteční cestě do Mléčné dráhy. Wheel V je zásobovací a průmyslový svět. Zde byly do lodí halutské expedice zabudovány dimetranziční pohony.

Historie

Roku 2438 pronikli do soustavy Wheel Pozemšťané pod vedením Perryho Rhodana. Uložili chemickou roznětkou odpalované arkonské pumy na hlavní svět BdCa s jejich pomocí si posléze vynutili vydání potřebných kovvertorů dimetranzičního pohonu.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!