Dimenzotranziční pohon

z Databáze Multiversa
:Dálková pohonná soustava pozemské výroby, která jako první umožnila rychlé cesty mezi jednotlivými galaxiemi. Principy dimenzionálního transmiteru byly známy od Haluťanů a ze vzdálené galaxie M 87 (přivezla je posádka kosmické lodi CREST IV, která zde absolvovala nedobrovolnou odyseu), pozemskou variantu pohonu postavil na jejich základě (a důsledným rozvojem lineárního pohonu) tým vedený profesorem G. A. Waringerem. Dimenzotranziční pohon slouží výhradně pro lety z galaxie ke galaxii, neboť hyperenergetické zákony podmiňují, aby start a konec letu probíhaly pouze v těžišti galaxie. Paratronové ochranné pole umožňuje let v hyperprostoru, aniž by došlo k de- a rematerializaci. Dimenzionální transmiter v podstatě představuje kombinaci vynikajících vlastností tranzičního (z něhož přebírá let hyperprostorem – ovšem ne v podobě hyperimpulzu) a lineárního pohonu.