Hypertaktový pohon

Hypertaktový pohon je pohonné zařízení pro kosmické lety při mnohonásobné rychlosti světla. Patří ke kosmokratické technice a poprvé vyšel ve známost po přestavbě SOL v Kosmické továrně. Také Kosmická továrna MATERIA používala hypertaktový pohon.

Hypertaktový pohon pracuje s takzvanými měkkými transicemi. Nedochází ale při nich ke kompletní dematerializaci. V hypertaktovém letu se nacházející loď pendluje mezi normálním prostorem a hyperprostorem sem a tam, a není přitom součástí ani jedno z obou kontinuuí.

Frekvence transicí je konstantně 1230 Hz. Délka skoků může být ale variabilně volena. Maximální nadsvětelný faktor, kterého lze s hypertaktovým pohonem dosáhnout, byl před nástupem hyperimpendace kolem 120 milionů. Minimální rychlost pro přechod do hypertaktového letu leží kolem 50% rychlosti světla.

Velkou výhodou tohoto pohonu je v tom, že kosmickou loď lze díky vysoké variabilitě počtu transic velice přesně řídit. Během letu je dokonce možná změna kursu a rychlosti. O maximální doletu hypertaktového pohonu použitého v SOL není dosud nic známého.

Hypertaktový pohon na SOL vypadne 11. září 1331 NGL kvůli skokově se zvyšující hyperimpendanci. Jestli také přestaly fungovat hypertaktové pohony Kosmických továren, není známé.

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál