Hypertaktový pohon

z Databáze Multiversa

Hypertaktový pohon je pohonné zařízení pro kosmické lety při mnohonásobné rychlosti světla. Patří ke kosmokratické technice a poprvé vyšel ve známost po přestavbě SOL v Kosmické továrně. Také Kosmická továrna MATERIA používala hypertaktový pohon.

Hypertaktový pohon pracuje s takzvanými měkkými transicemi. Nedochází ale při nich ke kompletní dematerializaci. V hypertaktovém letu se nacházející loď pendluje mezi normálním prostorem a hyperprostorem sem a tam, a není přitom součástí ani jedno z obou kontinuuí.

Frekvence transicí je konstantně 1230 Hz. Délka skoků může být ale variabilně volena. Maximální nadsvětelný faktor, kterého lze s hypertaktovým pohonem dosáhnout, byl před nástupem hyperimpendace kolem 120 milionů. Minimální rychlost pro přechod do hypertaktového letu leží kolem 50% rychlosti světla.

Velkou výhodou tohoto pohonu je v tom, že kosmickou loď lze díky vysoké variabilitě počtu transic velice přesně řídit. Během letu je dokonce možná změna kursu a rychlosti. O maximální doletu hypertaktového pohonu použitého v SOL není dosud nic známého.

Hypertaktový pohon na SOL vypadne 11. září 1331 NGL kvůli skokově se zvyšující hyperimpendanci. Jestli také přestaly fungovat hypertaktové pohony Kosmických továren, není známé.