Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Typy kosmických lodí > Kosmická továrna
hledat

Základním tvarem Kosmické továrny je deset kilometrů tlustý pětiúhelník s délkou strany 33 kilometrů, na kterém se tyčí do výše až šedesát kilometrů vysoké stavby. Vnější plášť je tvořen zlatě žhnoucím caritem. Na vnitřek stavby je použit stukturon, nejkvalitnější plátovací kovy, jakož i samomazné umělé hmoty.

V centru Kosmické továrny se nachází zóna o průměru 12 kilometrů, takzvané Atrium. Kolem kruhovité, relativně nezastavěné vnitřní oblasti se nachází hustě zastavěná zóna s impozantními stavbami čnějícími až do výšky 60 kilometrů. Budovy, platforma a všechny v ní skryté podlaží jsou napěchované technologií Kosmokratů. Jen samotné Atrium je chráněno silným energetickým polem – kvůli tomu, aby se stanice jako celek dala jen špatně odlišit od vyzařovaní okolního kosmu.

V oblasti platformy se nachází mnoho důležitých zařízení, jako jsou permanentní čerpadla, hypertaktový pohon jakož i ofenzivní a defenzivní zbraňové systémy. Pod Atriem se nacházejí loděnice, hangáry a oddělení výstroje. Tyto oblasti jsou skoro 9 km vysoké a v průměru mají 20 kilometrů.

Centrála Kosmické továrny se nachází v geometrickém středu platformy, má tvar koule a průměr 500 metrů. V silném pancéřování základní jednotky je jen několik málo propustí poskytující přístup do jejího vnitřku. Pět rohových věží platformy v sobě obsahuje velkočerpadla s nutnou pomocnou technikou.

Kolem Atria je stacionováno 7 věží, které jsou vysoké mezi 55 a 60 km a mají průměr 7.1 km. V základně těchto věží jsou umístěny šest kilometrů velké duté koule, takzvané vakupressorové dómy, které slouží k zachycování ultimatních látek. Srdcem takového vakupressorového dómu je modifikovaný Drugunový konvertor.

Technika

Ofenzivní a defenzivní systémy Kosmické továrny s velice vysokou pravděpodobností dalece převyšuje palebnou sílu celé flotily galaxii z 13. století NGL. Navzdory své velikosti může kosmická továrna vyvinou zrychlení 1950 km/s2.

Jako primární útočný a obraný prostředek je použit takzvaný bodově orientovaná selektivní defenzíva, krátce BOSD (v originále POSD). V hyperzaměřovačích má proto Kosmická továrna během boje vzhled sasanky. BOSD je tvořeno velice jemnou sítí řiditelných hperpolí, které jsou srovnatelné s paratronovou technikou. Pole se dá formovat tak, že jako stovky a tisíce chapadel obklopuje kosmickou továrnu. Když má být zničen cíl, tak ho chapadla zavedou na určené místo, a na špičce chapadla se na několik mikrosekund vytvoří trhlina do hyperprostoru. Tímto způsobem je Kosmická továrna schopná se současně bránit statisícům transformačních bomb.

Jako sekundární defenzivní systém slouží takzvaná zóna klidu. To znamená, že se Kosmická továrna dokáže zahalit do několik světelných sekund velikého pole, které částečně kompenzuje přírodní zákony normálního prostoru. Je to umožněno tím, že kolem Kosmické továrny je umístěno transiční obalové pole, které ale neprovádí žádnou kompletní transici. Místo toho je nastaveno jen na asymptotické přibližování k hyperprostoru, až na hodnotu 1 Kalup. Tím je Kosmická továrna prakticky necitlivá pro všechny zbraně normálního prostoru.

Jako terciární defenzivní systém a jako katalyzátor pro dosud neznámé SHF-hyperfenomény slouží caritové pancéřování. Jak pětiúhelníková platforma, tak i věže jsou pokryty caritem, jen Atrium není.

Pro nadsvětelné lety je použit hypertaktový pohon. Díky obrovskému množství energie, které má Kosmická továrna k dispozici, lze dosáhnout nadsvětelného faktoru kolem několika miliard až bilionů. Potřebnou energii získávají permanentní čerpadla přímo z hyperprostoru.

Vnitřní zařízení Kosmické továrny je většinou tvořeno strukturálně stabilní, materiální projekcí z plastovací energie. Jen v pětiúhelníkové základně je použita struktura z plátovacího kovu, věže jsou uvnitř kompletně z plastovací energie. Tímto způsobem je umožněna maximální flexibilita při využívání vnitřního prostoru.

Účel

Úkolem Kosmických továren je kromě jiného shromažďovat v normálním prostoru neobyčejně vzácné ultimatní látky, které potřebují kosmokraté. Kromě toho Kosmické továrny slouží kosmokratům jako bojové jednotky. Každé Kosmické továrně velí jeden Sluha matérie. Z mnoha různých náznaků se dá usuzovat na to, že Kosmické továrny mohou působit i v jiných oblastech, než je normální prostor a hyperprostor.

Známé Kosmické továrny

  • GUE (Farzad Farzamfar)
  • JORGON (Mkammer)
  • KYMBRIUM (Parr Fiorano)
  • MATERIA (Torr Samaho) - 1291 NGZ zničena
  • NAR SARENNA (Paradyn Smonker)
  • NOCTUA (Noge Byzan Ore'olk)
  • ROA KERENA (Tomjago)
  • SUVARI (Pan Owwe)
  • WAVE (Ramihyn)

Historie

Je zřejmé, že mezi kosmokraty a chaotarchy došlo k dohodě, podle které smí na každé straně universa existovat jen devět Kosmických továren, respektive Chaotendrů.

Přibližně kolem 3.3 milionů let před Kristem došlo v galaxii Erranternohre k boji mezi Kosmickými továrnami a Chaotendry. Byly v něm zničeny dvě Továrny a dva Chaotendry. Jeden z nich byl ZENTAPHER 36.

Kolem 2.8 milionů let před Kristem na sebe v Kohagen-Pasmereix znovu narazili Kosmické továrny a Chaotendry. V tomto boji bylo zničeno osm Chaotendrů, ZENTAPHER 37 byl těžce poškozen. Kosmické továrny přestáli střetnutí bez poškození, ale všech devět velitelů zahynulo. Po přibližně 150ti (původně se zamýšlelo 1000) letech pátrání skončili Cairolem pověření noví velitelé s náborem nových posádek továren.