Sluhové Materie

Sluhové materie patří, stejně jako roboti typu Cairol nebo Laire k nejdůležitějším a nejmocnějším služebníkům kosmokratů.

Všeobecně

Jejich myšlenkový potenciál převyšuje schopnosti supermutanta, nedosahuje však úrovně superinteligence. Sluhové stojí vysoko nad jinými zmocněnci kosmokratů, nad Mocnými, Ufonauty, Rytíři Hlubiny a dalšími.

Sféra úkolů

Sluhové Materie jsou v podstatě velitelé nižších sil Řádu, protože právě oni zajišťovali provoz spórových lodí a starali se o konstrukce Hejn. Je jisté, že Torr Samaho nechal postavit celkem tři Hejna a Ramihyn odpovídal za Kys Chamei, poslední vytvořené Hejno. Mkammerovi se říká Světlo, protože během posledních 2,8 milionů let postavil hned čtyři putující minigalaxie, ačkoli byly postupně všechny zničeny. Na rozdíl od Samaha a Ramihyna, kteří stavbu delegovali na pomocné národy, Mkammer Hejna vystavěl osobně.

Tak jako Sedm mocných pověřovalo úkoly vysoko postavené národy jako Loowery či Queriony, je možná, že jsou Sluhové přímými zadavateli Mocných. Existuje domněnka, že je každému Sluhovi podřízena právě jedna skupina Mocných.

Hlavním úkolem Sluhů je ovšem velení nad devíti kosmickými továrnámi, a jejich primární úlohou shromažďování ultimatních látek. Jejich druhou důležitou úlohou je boj s Mocnostmi Chaosu a Thoregony.

Dějiny

Asi 2,8 milionů let před Kr. zemřela celá poslední generace Sluhů materie při bitvě proti chaotenderům v galaxii Kohagen-Pasmereix (PR 1988). Současná generace Sluhů Materie byla vytvořena robotickým pověřencem Cairolem a kosmokratem Hismoomem. Sluhové byli přemístěni do nesmrtelných těl, vytvořených neznámým způsobem. Původní těla dodal primitivní rybářský národ Maunariů z galaxie Pooryga. Ve svých nových tělech jsou Sluhové Materie šest metrů vysocí, neohrabaně působící kyklopové. Jejich třímetrové, čtyřicet centimetrů tlusté paže končí v sedmiprstých tlapách, které ale mohou být použité i pro jemné práce. Na špičaté lebce mají vejčitě, zeleně, třicet centimetrů široké a dvacet centimetrů vysoké oko. Oko je v centru tmavozelené a k okraji blednou na světlezelenou. Nos je chrupavkovitý útvar se dvěma otvory, ústa se podobají bezrté šelmí tlamě. Ramena mají dva metry široká, nemají vlasy a mají hnědou, hrubou kůži.

Sluhové Materie nosí oblečení podle přání, aniž by ho potřebovali; v případě Torr Samaha jde o stylové, vzdušné černé šaty – působí jako žalostný pokus skrýt hrubost svého těla. Sluhové mají od svých pánů zapovězen přesun do paralelních vesmírů a nemají přístup ke kosmonukleotidům.

Po statisíce let bojují Sluhové Materie se stále rostoucí nudou, během této doby se věnovali mnoha podivným zálibám. Parr Fiorano například jako žert konstruoval mocné oděvy, jedním z nich byl i Oblek zmaru. Torr Samaho se zase pokoušel sestavit perfektní orchestr.

Společným místem srazu je PLATÓ, umístěné v galaxii Država Errantů. Tento útvar se podobá Lairově PLOŠINĚ, na níž se shromažďovalo Sedm Mocných. Sluhové Materie se tam sejdou vždy, když některý z oprávněných pomocníků kosmokratů vyšle VÝZVU. Tu lze zachytit na jakoukoli vzdálenost a Sluhové Materie ji nedovedou ignorovat, neboť je zakotvena v jejich psýše.

Sluhové Materie:

Zdroje

PR 1987, PR 1988, PR 1998, PR 2095, PR 2145

Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál