Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1988
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1988
Název:Sluhové Materie
(Diener Materie)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:28.9.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 2.796.308 př.n.l. – 1291 NGL = 4878

»Plateau« je malá plošina na horním konci skalní jehli, která ční z neprostupné temporální mlhy a nahoře je chráněna zvonem z podobné páry. Jediná budova, mírně hrbolatá stavba, obsahuje vedle vyživovačů ve strojním sálu konzervy s devíti dalšími Maunari-těly. Zcela sám stráví Torr Samaho dvacet let na Plateau, dokud se zezdola neozve zvon a temporální mlha začne klesat. Torr Samaho objeví čtyři metry pod Plateuas výčnělek, na kterém začínají schody. Sešplhá skoro dva kilometry dolů, musí ale svůj průzkum kvapně přerušit, protože se vrací Cairolova loď. Robot kosmokratů přináší druhého Sluhu Materie, jen metr vysokého žábě podobného Paradyn Smonkera, bytost se silným mentálním potenciálem, jehož duch rovněž přejde do Maunari-těla. Ačkoliv se vzájemně nesnášejí, musí Torr Samaho a Paradyn Smonker srávit společně devadesát let na Plateau, dokud Cairol nenajde zbylých sedm Sluhů Materie: Parr Fiorano, Farzad Farzamfar, Pan Owwe, Ramihyn, Tomjago, Mkammer a Noge Byzan Ore'olk. V planoucím Maunari-těle přijde kosmokrat Hismoom, který Sluhy iniciuje, zatímco Cairol musí být dočasně vypnutý. Hismoom vysvětlí novým Sluhům Materie, že kosmokraté v multiverzu stojí jako zástupci Řádu v bitvě proti chaotarchům, kteří se snaží o konec veškeré struktury, splynutí univerza s termodynamickým chaosem, kde jednu femtosekundu před zánikem pozbyde ZÁKON svou platnost. Protože nejdůležitějšími pomocnými prostředky kosmokratů jsou inteligence, mají jejich pomocníci úkol, se spórovými lodě skrze On- a Noon-kvanta šířit život1) a postavit Roje k šíření inteligence2). Bitva ale začíná často terprve se vznikem života. Kosmické továrny MATERIA, NAR SARENNA, WAVE, ROA KERENA, JORGON, NOCTUA, SUVARI, GUE a KEMBRIUM přestáli sice bitvu v Kohagen-Pasmereixu, ne tak jejich velitelé. Pro nového Sluhy Materie platí, že skoro tři milióny let do dokončení nového Chaotendru využijí, aby popohnali nasycení vesmíru životem, shromažďovat Ultimatní látky a působit proti vniku Thoregonu. Protože se stvoření na této straně materiálních zdrojů často zničí vlastní mocí, mají Sluhové Materie nařízeny omezení. Nesmějí proniknout nikdy do dalších zón multiverza, nesmějí poroučet kosmonukleotidu a nesmějí jít za materiální zdroje. Když kosmokrat odejde a jeho Maunari-tělo se rozpadne na popel, jsou noví Sluhové Materie přemístěny na své továrny. V MATERII Torr Samaho brzy pozná, že titul »Sluha Materie« zaujímá pouze sběr Ultimatních látek, což je nejdůležitější činnost kosmické továrny, a proto začne zkoumat, jak získat další možnosti vlivu. Také ostatní Sluhové dospějí k tomuto zjištění.

V následujících sto tisíci letech postáví Torr Samaho tři Roje, má vliv na stvoření nového řádu Rytířů Hlubiny na Khratu3) a hlídá zakotvení Frostrubinu Porteylery4). Protože je nespokojen, překročí rozkazy kosmokratů a sestrojí pomocí Errantenů5) univerzní nořič CROZEIRO, jedenáct metrů velkou, protaženou kapsli z psímaterie. Vyšší strangenes-setrvačnost jeho Maunari-těla zamezí ale, aby se dostal do jiného univerza.

Bezprostředně poté shromáždí Parr Fiorano pomocí RUF všechny Sluhy Materie na Plateau. Piarr Fiorano nosí »oblek gravitace«, skrze který smyslově vnímá kosmické gravitační linie a může s nimi manipulovat. Za více než milión let, kdy ve své továrně KYMBRIUM s těmito šatyexperiimentoval, vytvořil několi »obleků zmaru6)«, ale hlavě dvojnásobně žáludný »oblek krve« a »oblek pána války«, které už mezitím rozdal. Mistr obleků dá Torr Samahovi »oblek moci«, který duševní dar svého nositele umocňuje, Ramihynovi »oblek smrti«, Farzad Farzamfarovi »oblek důvěry«, který z každé živého tvora udělá přítele, Mkammerovi »oblek vzdálenosti«7), který umožňuje manipulaci s prostorem, Pan Owwemu »oblek času«, Nage Byzan Ore'olkovi »oblek temnoty« a Tomjagovi »oblek snů«. Za povšimnutí stojí ale jen ten Paradyn Smonkera, pána NAR SARENNA, »oblek zručnosti«, který umožňuje, naučit se jakoukoliv dovednost s dvojnásobnou rychlostí. Nedůvěřivý Smonker se ale obává, že by tím Fiorano nad ním mohl získat moc. Mistr obleků zničí nato část obleku, na které, stejně jako na každé ostatní, pracoval osm set let8).

V deseti letech po dodání obleků předělá Torr Samaho jednu z věží MATERIE na obrovskou orchestní síň a shromáždí tam sto talentovaných hudebníků. Ačkoliv povrch archvního světa Mthiesen III v Pooryga byl během galaktické války zpustošen a mrtvá planeta bez slunce letí galaxií, objeví Torr Samaho noty a zvukové nahrávky crozeirenské hudby. Dřívější Crozeirenský princ si konečně splní prastarý sen, ale v průběhu sto let zemřou všichni jeho muzikanti na následky svého věku.

Torr Samaho se nyní vydá na okružní cestu po osmi ostatních kosmických továrnách. Přímého kontaktu s Ramihynem se zřekl, protože on svůj oblek smrti neodložil a Samaho by se k němu mohl přiblížit jen s pomocí uvolnění vitální energie. WAVE, kosmická továrna »hrobaře«, je vedle robotů obydlena jen jednou rasou nemrtvých9).

Pan Owwe zanedbává svůj úkol, poslat novou spórovou loď do Arresa10) a místo toho sbírá lebky, aby vypátral původ humanoidních ras. Jako důkaz, že první loď vyslal, ukáže Samahovi lebku Ayindie11) z druhé strany vesmíru. Jinak mu ukáže, že také ostatní Sluhové Materie začali s vlastními projekty12). Noge Byzan Ore'olk se se svým oblekem temnoty vydal za horizont události mocné černé díry, protože jen tam může snést myšlenky na věčnost13). Farzad Farzamfar ukáže, že ve svém archívu má poznamenána jména všech bytostí, které od jeho nastoupení do funkce, žili ve vesmíru. Tomjago sní, že všichni Sluhové Materie budou moci jít za materiální zdroje a poznat význam stvoření a ZÁKONA14). Samaho pochopí, že svůj úkol podřídil budování orchestru.

Aby svému orchestru zajistil delší životnost, vybuduje Samaho, který nedisponuje zásobníkem vitální energie, ve věži MATERIE stázový projektor. Dříve něž Olökujrfhhb Qwpolkjmnvcfdr jako prvního hudebníka v Erranternohre naverbuje, narazí na první známku výstavby Thoregonu. Cairol mu dá příkaz, že se o to postará, ale kosmokratický robot je zničen. O několik let později dosáhne Cairol druhý MATERIE, napomene Torr Samaha, aby plnil své povinosti a navrhne, že až do rozbití Thoregonu přebírá velení nad kosmickou továrnou. Sluha Materie musí akceptovat, že robot změní kurs MATERIE a musí tisíc let čekat na to, než se v galaxii Siom Som15) Ophaler16) Carmooun Rihis stane prvním hllasem v jeho stázovém orchestru, poté co ho unese z planetu Zaatur17). V budoucnosti rekrutuje Cairol druhý Shabazzu18), přiveze na MATERII SOL19) a zaútočí u Dengejaa Uveso na odpadlickou superinteligenci ID.

Protože si Perry Rhodan troufá, si se SOL začít s MATERIÍ20), zahájí Torr Samaho sám útok, když se podaří ID zastavit na druhé straně horizontu událostí21). Když se MATERIA musí neúspěšně stáhnout zpět21), apeluje Cairol zběsile na Samaha, aby mu pomohl, ten se ale ve víře v nezničitelnost MATERIE, věnuje zase své hudbě.

Nakonec roztrhne výbuch transdimenzionálního stavového převodníku22) kosmickou továrnu, 2,8 miliónu let poté, co jí Torr Samaho převzal. Chráněný oblekem moci se zachrání Samaho v CROZEIRO, odrazí těžce poškozeného Cairola a přilétá k SOL.

Perry Rhodan23) vidí, jak malá energetická kapsle přilétá, zatímco mentální moc Torr Samaha v centrále všechny až na něj Blo Rakaneho a Roberta Muel-Chena ochromí. Rhodan nemůže zabránit, aby ovlivněný emocionaut vytvořil pro kapsli strukturální trhlinu v paratronovém štítu, ale když Rakane hypertoiktiské rozhraní mezi pozitronikou SENECY a jeho ovlivněnou plazmou vypne, podaří se mu, zneškodnit Muel-Chean, dříve než se kapsle dostane dovnitř. Zatímco v plazmatickém proudu akceleračního disku si troufne vypnout paratron a svou caritovou loď zároveň urychlí, Rhodan setřese energetickou kapsli a se SOL zmizí v hyperprostoru.

Po této porážce vyšle Torr Samaho, který Perry Rhodanovi a jeho národu přísahá pomstu, RUF a nabere kurs na Plateau v Erranternohre24).

THOREGON ŠEST se vrací k černé díře, kde z flotily galaktiků zůstali už jen terranské jednotky. Po týdnu, 5. dubna 1291 NGL se vynoří Poutník z černé díry a ID se ve formě bělovlasého starého muže se obrátí na Rhodana. Rhodanovu otázku na význam Thoregonu, superinteligence odmítne s poukazem na princip skrytých informací, který přes všechny útoky ještě umožňuje vznik Thoregonu. ID zdůrazňuje ale, že SOL musí bezpodmínečně přistát na Poutníkovi, aby se tak velkou rychlostí dostala do DaGlauše, který je ohrožen zánikem. ID podotkne, že se této cesty musí bezpodmínečně zúčastnit SOL, ale Rhodane nemusí. Kromě toho vysvětlí superinteligence, že nikde není pro Rhodanovu loď tak nebezpečno, jako v Mléčné dráze. Rhodan proto nechá SOL přistát na Poutníkovi.

Rozčílený oznámí Cistolo Khan, že ani jeho lodím v systému Vega nebo Olymp se nepodařilo vytvořit rádiové spojení se Zemí25). Komisař LSP proto vyzve Rhodana, aby ho v PAPERMOONU doprovodil na Terru. Perry Rhodan, který si je vědom, jakých omylů se Khan dopustil za Džerské invaze26), se s těžkým srdcem rozhodne, na zjevně ohroženou Zem společně s Cistolo Khanem odletět, ačkoliv ví, že Mondra Diamond a jejich dítě jsou v DaGlauši v nebezpečí27).