Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 8. století
hledat

711

Arabský vojevůdce Tarik přistává v pozdějším Gibraltaru (Džeb al-Tarik) (AHC 9) Vítěztví říše Tikal nad říší Calakmul (AHC 8)

735

Severoanglický teolog Beda Venerabilis fixuje a vyvíjí křesťanský letopočet (Anno Domini) (AHC 3, AHC 9)

26. května

Beda Venerabilis umírá v klášteře v Jarrově (AHC 3)

747

2. dubna

Narozen Carolus (AHC 9)

750

Říše Tikal dobývá Naranjo; zánik Calakmulu (AHC 8)

762

al-Mansur zakládá Bagdád (T 279; AHC 9)

765

Pravděpodobný rok narození (také 763 nebo 766) Haruna ar Rashida (T 279, AHC 9)

768

Karl se stává králem Franků (AHC 9)

769

Karl dobývá Aquitanii (AHC 9)

771

Se smrtí Karolomana se Karl stává neomezeným vládcem nad Franky (AHC 9)

774

Karlovo dobytí říše Langobardů je dokončeno (AHC 9)

782

Ve Verdenu nechává Karl popravit 4500 Sasů (AHC 9)

786

Harun ar Rashid se v Bagdádu stává Abbasidským kalifem (AHC 9)

788

Bavorsko je připojeno k Franské říši (AHC 9)

793

Normani drancují Lindisfarne (AT 368, T 279, T 282)

795

Karl zakládá Španělskou marku (AHC 9)

796

Karl si podrobuje říši Avarů (AHC 9)

800

25. prosince

Carolus Magnus je korunován na císaře (T 373; AHC 9)

konec roku

Atlan je probuzen Ricem na rozkaz ID (T 279, AHC 9)