Perry Rhodan 1989 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1989
Název:Countdown pro Chearth
(Countdown für Chearth)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:5.10.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1291 NGL = 4878

Podle dohody, kterou Dao-Lin-H'ay a Ronald Tekener s Belagererem uzavřeli v systému Lhanzoo1), je sedmnáct zajatých Tazolů2) ze Slunečního trezoru 8. dubna 1291 NGL vyměněno za devět Maahků. Ukáže se ale, že dýchači vodíku, které byli zajati z pomocného člunu DSOOBRATHU3), ořejali náboženstív Algiotů, ačkoliv je to u nich, jako čistě rozumových bytostí nemožné. Devět Maahků ctí Ghodama, boha poutníků a cestujících.

Maahkové oznámí, že tento až dosud neznámý bůh, který se před dávnými časy dosta do hyperdimenziální turbulence Gomrabianišského hyperkopce4), byl Tazoly cílevědomě přidán do algiotského panteonu, aby Gharry a Maahky přivedl na víru.

Mezitím se Dro ga Dremm rozhodne po objevení SHE'HUANU v Chearthu uspořádat společnou elcoxolovou koupel pro jedenáct vůdčích Scoctorů ve svém HEDO RU GIOR. Mezi Scoctory se rozmáhá nespokojenost s úřadováním vrchního Scoctora, který Vil an Desche zatknul5) a kvůli své božské vizi převzal velení, místo toho aby vyhlásil volby. Zvláště pro Nan er Ovanse6) bývalého důvěrníka, 630 let starého Scoctora Corr re Ventha, a přítele Illus an Sicka, je Dro ga Dremm nebezpečný pomatenec, který musí být vyměněn. Protože Scoctorové nejsou ochotni ke společnému postupu proti Dro ga Dremmovi, netroufá si Corr re Venth otevřeně proti vrchnímu veliteli revoltovat, poté co volá po útoku na SHE'HUAN.

Když se Algioti se svými patnácit tisíci jednotkami stáhnou ze systému Lhanzoo, vydá se Dao-Lin-H'ay a Ronald Tekener s DOLAMO7) a třiceti dalšími vesta-křižníky ke stanovišti SHE'HUANU. Tam má Vincent Garron vizi, při které na krátko vidí mlhovité, barevné, rozzářené schéma. Garron kromě toho cítí, že zničení Guan a Varů pomocí Yaronagu byla chyba. Na palubě SHE'HUANU se zdržuje ještě dva tisíce Haluťanů. Protože Icho Tolot se obával hromadného puzení, ostatních 98.000 vysadil na extrémním světě Saandoka.

Dva světelné roky od systému Eleprysi se shromáždí u SHE'HUANU 5600 tlamovitých lodí Wlatšidů, 3000 gharských válcovitých křižníků a 10.000 jednotek dalších Chearthských národů. Jsou přepadeny 60.000 kosmickými loděmi Algiotských poutníků, utrpí ale malé ztráty, zatímco na straně Algiotů je zničeno šest tisíc lodí. Přitom padnou těžkému intervalovému kanónu SHE'HUANU za oběť také čtyři Scoctorské lodě. Když se Cheartherané a jejich galaktičtí spojenci stáhnou, oslavuje Dro ga Dremm dobytí bezvýznamného systému Eleprysi jako triumfální víězství. Při společné elcoxolové koupeli se u shromážděných Scoctorů objeví roztřesená mlhová bytost. Mentálně zaslechnou slova: »Signály jsou neklamné... Doba vyjednávání přijde ale příliš brzy... Jakkoliv, nechte nás uskutečnit Gangrangoranka«. S mentálním výkřikem »Je to ukvapené, žádná správná volba správná volba« jev zmizí. Svou autoritou zdůrazňuje Dro ga Dremm, že Gangrangoranka je asi tajná zbraň, kterou Algiotům jako dárek doručí bohové, a až se to stane, bude to znamenat definitivní vítězství nad Chearthery a jejich spojenci. K zastrašení svých odpůrců zavraždí nejvyšší Scoctore hned na to Illis an Sicka zaškrcením.

14. dubna dorazí SHE'HUAN a PYXIS do centra Chearthu mezi Proto-mlhou, kde se zdržuje Dům Nisaaru8) a Gomrabianišský hyperkopec. Hrůzou se třesoucí Vincent Garron se zhroutí a řekne cizím hlasem: »Já jsem Sirku« a »Gan Grango Ranka.«

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál