Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > Vincent Garron
hledat

Vincent Garron, často označovaný jako Smrtící mutant, byl parapsychicky nadaný muž, který se ve 13. století NGL zapsal do dějin Mléčné dráhy jako jeden z největších a nejkrutějších masových vrahů v nedávné historii LSP.

Stručná historie

O životě Vincenta Garrona před strašnými událostmi z 13. března 1273 NGL se toho mnoho neví. Jeho učitelé a spolužáci na Univerzitě Terranie si ho pamatují jako upovídaného, živého chlapíka. Když začal pracovat na stanici LYRA-PSR-14, byl společenský a toužil navazovat přátelství. Univerzitní lékař si všiml prakticky jen toho, že si Vince občas stěžoval na černobílé vidění.

Garron se narodil na Olympu v roce 1246 NGL. Je vysoký 1,72 metru a má poměrně útlou postavu. Jeho tělo vypadá křehce, má hnědé, zacuchané, nakrátko ostříhané vlasy bez pořádného účesu. Při nehodě na stanici LYRA-PSR-14 utrpěl Vince popáleniny na tváři i celém těle, po nichž mu zůstaly jizvy. Už také vidí pouze černobíle.

Garron je teleportér, což znamená, že se může pohybovat silou mysli a v nulovém čase. Je také sugestor a v okruhu 300 metrů dokáže ovlivnit až 100 lidí najednou. Sugestivní vliv trvá za normálních okolností dvacet hodin. Tuto schopnost neúmyslně posiluje bluesanská dívka Tuyula Azyk.

Garron jako mikrofrekvencér dokáže generovat mikrovlny, které zabíjejí živé bytosti. Pod vlivem Tuyuly Azyk se později tato schopnost transformuje na schopnost genburstera. Nyní může ovlivňovat geny svých obětí a způsobit explozi buněk. Jako hyperceptor také Garron slyší a vidí hyperfyzikální procesy. Například když vesmírná loď přejde do nadsvětelného letu, mutantovy smysly tento proces vnímají. Přítomnost Tuyuly Azyk neuvěřitelným způsobem zvyšuje jeho afinitu k hyperprostoru. Naučí se vstupovat do samotného hyperprostoru a vytvářet hyperpropady, do nichž může přenášet sebe i ostatní.

Zdroje

PR 1936, PR 1937, PR 1938