Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1937
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1937
Název:Hlasy z hyperprostoru
(Stimmen aus dem Hyperraum)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:6.10.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Jevištěm je pás asteroidů – agenti loví smrtícího mutanta
Hlavní postavy románu:

Noviel Residor – Šéf SPL loví takzvaného Smrtícího mutanta.

Vincent Garron – Mutant poslouchá hlas z hyperprostoru.

Thorssen Grunnwall – Mediální specialista se cítí přetěžovaný.

Paar Wallasch – Velitel stanice vidí Troxe.

Tuyula Azyk – Bluesanké děvče je v Garronově moci.

Jilhem Voss – Syntronik sází na redundanci.

V létě 1290 nového galaktického letopočtu napětí v domácí Mléčné dráze konečně polevuje: Solmothové při své mírové misi úspěšně přivedli nejvýznamnější mocnosti Galaxie do nového sídla Galaktika.

V Mirkandolu, v samotném srdci Krystalického impéria, má být pro Galaxii nalezen nový začátek. Nebezpečí války mezi mocenskými bloky je prozatím zažehnáno. Zdá se, že by mohli být obyvatelé galaxie v dohledné době skutečně dost zralí na to, aby byli právoplatnými členy koalice Thoregon.

Lidé na Zemi a tisíci dalších světech Ligy svobodných Pozemšťanů nemají potuchy o potí-žích, s nimiž se ve vzdálené galaxii DaGlauš potýká Perry Rhodan. Většina Terranců se koncentruje na aktuální problémy a nadcházející volby. To už ale vyvstává nové nebezpečí, s nímž nikdo nemohl počítat. Vincent Garron, nejvýše nebezpečný supermutant, který byl po sedmnáct let držen v takzvaném parabunkru na Saturnově měsíci Mimasu, unikl na svobodu.

Zatímco se Služba pozemské ligy a policie Sluneční soustavy pokouší mutanta zadržet, Vincent Garron za sebou zanechává stopu děsu. Má jednoznačný cíl – neboť neustále slyší HLASY Z HYPERPROSTORU...


S velkým nasazením vojska a policie nechává Cistolo Khan pátrat ve Sluneční soustavě po Vincentu Garronovi. Odlétající a přilétající lodě jsou přísně kontrolovány, každý psionický zdroj je prošetřován. Kvůli novým schopnostem, získaným působením Tuyuly Azyk, jsou geny oběti měněny a buňky jsou přivedeny k výbuchu, a Garron je nyní označován jako genburster. Ačkoliv komisař LSP vražedného mutanta vyhlásili státním nepřítelem číslo jedna, pokusí se Garronův útěk nejdříve utajit, ale Joskar Jankinnen1) informuje Soldera Branta, který tuto událost vydává za nové selhání vlády Dašmaganové a využije ji tak pro svůj volební boj. Také Atlan se dozví o Garronově úniku a přilétá do Sluneční soustavy.

Protože Garron může jedním teleportačním skokem překonat asi čtyři sta tisíc kilometrů a je dodatečně zatížen Tuyulou Azyk, pojme Noviel Residor podezření, že se Smrtící mutant stále zdržuje v oblasti pásu asteroidů. To se potvrdí, když Peer Wallasch2), velitel pozorovací stanice na asteroidu Patientia, 16. června 1290 NGL tvrdí, že viděl Troxe jménem Vicheline3). V doprovodu mediálního specialisty Thorssena Grunnwalla odlétá Residor ihned na Patientii. Také tři další členové posádky věří, že narazili na vzácného Troxe, jiní ovšem pozorovali muže, který v doprovody dítěte opustil Patientii planetárním přívozem. Protože Garron může současně sugestivně působit jen na sto osob, vede Residor k asteroidu Lamberta, příštímu cíli raketoplánu TOADY, pět set kosmických mariňáků a vedle toho ještě tři sta bojových robotů. Multimutant a mladá Bluesanka ale trajekt opustili dříve, než dosáhl Lamberty.

Podle plánu syntronika Jilhema Vossa4) připraví nyní Residor pomocí space jetu SOAVE past. Údajným velitelem jetu je Hat Lete, pojmenovaný po křižníku, ve kterém kdysi našel smrt Vicheline3). Malá kosmická loď pak nese kódové jméno TONRIM, odkazují na Tonrima, dalšího z Troxxů3). Když Garron, jak se očekává, se s Tuyulou Azyk teleportuje do space jetu, aktivuje se paratron, HD a antiESPERský štít. S pomocí bluesanského děvčátka ale může Garron svými duševními silami otvírat hyperprostor a tím si v něm vytvořit úkryt v podobě propadu. Když se po zničení palubní syntroniky zhroutí antiESPERský štít, ukryje se s Tuyulou Azyk v takovémto úkrytu a teleportací unikne, když Residorův křižník CUCUMA domněle prázdnou SOAVE bere do vleku. Rozbor palubních záznamů v měsíční základně Služby jménem LARRY RANDALL5) ukáže, že při vytváření hyperprostorového úkrytu vzniká "černá nicota", která kontrahuje. Tím se také vysvětlí proč hobby-exobiolog Wallasch věřil v přítomnost Troxe. Také tyto bytosti totiž mohou stahovat své tělo do koule velikosti pěsti.

Mezitím se Vincent Garron a Tuyula Azyk dostanou transmiterem z Lamberty na Zemi. Protože se od velitele RAMIRY dozvěděl, že útok na PAKZ měl za cíl jeho osvobození a jelikož při následné prohlídce syntronických záznamů lodi nalezl odkaz na firmu Cora Syntronics, navštíví multimutant její kancelář v Terranii. Zpustoší kanceláře a zabije sedmnáct zaměstnanců pomocí genburstingu. Zjistí přitom, že firma patří muži jménem Joskar Jankinnen. Potom se 30. června stáhne zpět do hotelu Hyltyn v Garnaru. S Tuyulou Azyk se Garron cítí spojen nejen kvůli tomu, že zesiluje mutantovy parasíly, ale přitahuje ho také naivní nevinnost, kterou děvčátko reprezentuje. Od výbuchu novy, při kterém obdržel dotek a může hledět do hyperprostoru, vidí tam barevné žmolky hmoty. Jsou to podle něj imprinty živých bytostí, a Quotor, hyperprostorová mocnost6), jako jejíž vykonavatel Garron vraždí, je označuje jako barvy zla. V mnohonárodní směsi terranijské čtvrti Garnaru mutant žádné barvy zla nespatří, nejsou jimi ani Xisrapové7) ani tučňákům podobní bývalí vazalové Gatasanů8). Stejně tak Garron nevidí nic špatného ani v případě krocanovitých Mamphinů9) nebo dalších mimozemšťanů, které sleduje v trividu. Ale v Solmothech, o kterých referuje trivideové zpravodajství, pozná barvy zla, které mu Quotor přikázal vymýtit...