Perry Rhodan 1937 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1937
Název:Hlasy z hyperprostoru
(Stimmen aus dem Hyperraum)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Šestý posel
Vydáno poprvé:6.10.1998
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1290 NGL = 4877
Jevištěm je pás asteroidů – agenti loví smrtícího mutanta
Hlavní postavy románu:

Noviel Residor – Šéf SPL loví takzvaného smrtícího mutanta.

Vincent Garron – Mutant poslouchá hlas z hyperprostoru.

Thorssen Grunnwall – Mediální specialista se cítí přetěžovaný.

Paar Wallasch – Velitel stanice vidí Troxe.

Tuyula Azyk – Bluesanké děvče je v Garronově moci.

Jilhem Voss – Syntronik sází na redundanci.

V létě 1290 nového galaktického letopočtu napětí v domácí Mléčné dráze konečně polevuje: Solmothové při své mírové misi úspěšně přivedli nejvýznamnější mocnosti Galaxie do nového sídla Galaktika.

V Mirkandolu, v samotném srdci Krystalického impéria, má být pro Galaxii nalezen nový začátek. Nebezpečí války mezi mocenskými bloky je prozatím zažehnáno. Zdá se, že by mohli být obyvatelé galaxie v dohledné době skutečně dost zralí na to, aby byli právoplatnými členy koalice Thoregon.

Lidé na Zemi a tisíci dalších světech Ligy svobodných Pozemšťanů nemají potuchy o potí-žích, s nimiž se ve vzdálené galaxii DaGlauš potýká Perry Rhodan. Většina Terranců se koncentruje na aktuální problémy a nadcházející volby. To už ale vyvstává nové nebezpečí, s nímž nikdo nemohl počítat. Vincent Garron, nejvýše nebezpečný supermutant, který byl po sedmnáct let držen v takzvaném parabunkru na Saturnově měsíci Mimasu, unikl na svobodu.

Zatímco se Služba pozemské ligy a policie Sluneční soustavy pokouší mutanta zadržet, Vincent Garron za sebou zanechává stopu děsu. Má jednoznačný cíl – neboť neustále slyší HLASY Z HYPERPROSTORU...


S velkým nasazením vojska a policie nechá Cistolo Khan pátrat ve Slunečním systému po Vincent Garronovi. Odlétající a přilétající lodě jsou přísně kontrolovány, každý psionický zdroj je prošetřován. Kvůli novým schopnostem, získaným působením Tuyuly Azyk, jsou geny oběti měněny a buňky jsou přivedeny k výbuchu, a Garron je nyní označován jako genburster. Ačkoliv komisař LSP vražedného mutanta vyhlásili státním nepřítelem číslo jedna, pokusí se Garronův útěk nejdříve utajit, ale Joskar Jankinnen1) informuje Soldera Branta, který tuto událost vydává za nové selhání vlády Dašmaganové a využije ji tak pro svůj volební boj. Také Atlan se dozví o Garronově úniku a přilétá do Sluneční soustavy.

Protože Garron může jedním teleportačním skokem překonat asi čtyři sta tisíc kilometrů a je dodatečně zatížen Tuyula Azyk, zaujme Noviel Residor přesvědčení, že se asi ještě zdržuje v oblasti pásu asteroidů. To se potvrdí, když Peer Wallasch2), velitel pozorovací stanice na asteroidu Patientia, 16. června 1290 NGL tvrdí, že viděl Trox Vicheline3). V doprovodu SPL-médiospecialisty Thorssen Grunnwall odlétá Residor ihned do Patientia. Také tři další členové posádky věří, že narazili na vzácného Troxe a pozorovali muže, který chtěl Patientiu v doprovody dítěte opustit planetárním přívozem. Protože vedle tři sta bojových robotů velí Residor pětistům kosmických vojáků, míří k asteroidu Lamberta, příštímu cíli TOADY, protože Garron může současně sugestivně působit jen na sto osob. Multimutant a mladá Bluesanka ale trajekt opustili dříve, než dosáhl Lamberty. Podle plány syntronika Jilhem Vossa4) připraví nyní Residor pomocí Space-jetu SOAVE past. Po kosmické lodi, ve které kdysi Vichelina našel smrt3), Eigner smyšleně nazve jet jako Lete, a malá kosmická loď dostane Troxovo kódové jméno TONRIM 3). Když Garron, jak se očekává, se s Tuyula Azyk teleportuje do space jetu, aktivuje se paratron, HD a anti-ESPER štít. S pomocí bluesanského děvčátka ale může Garron svými duševními silami otvírat hyperprostor a tím si v něm vytvořit úkryt. Když po zničení palubní syntroniky je anti-ESPER štít odstraněn, ukryje se s Tuyula Azyk v takovémto úkrytu a teleportací unikne, když Residorův křižník CUCUMA domněle prázdnou SOAVE bere do vleku. Rozbor palubních záznamů v SPL-měsíční základně LARRY RANDALL5) ukáže, že při vytváření hyperprostorového úkrytu vznikne »černá nicota«, která kontrahuje. Tím se také vysvětlí proč hobby-exobiolog Wallasch věřil na Troxe, protože tyto bytosti také mohou stahovat své tělo jako míč.

Mezitím se dopracuje Vincent Garron a Tuyula Azyk transmiterem z Lambertu na Zemi. Protože se od velitele RAMIRA dozvěděl, že útok na PAKS měl za cíl jeho osvobození, a podle syntronických záznamů lodi, která podle Joskar Jankinnen náleží firmě Cora Syntronics, navštíví multimutant její kancelář v Terranii. Zpustoší prostory a zabije sedmnáct tam pracujících osob pomocí gen-burstingu. Potom se 30. června stáhne zpět do hotelu Hyltyn v Garnaru. S Tuyula Azyk se Garron cítí nejen sloučen, protože mu zesiluje parasíly. Také naivní nevinnost, kterou děvčátko reprezentuje, do přitahuje. Od výbuchu novy, při kterém obdržel »Touch« a může hledět do hyperprostoru, vidí tam barevné beztvaré kusy hmoty. To je podle něj Imprint živé bytosti, Quotor, hyperprostorové moci6), jako jejíž vykonavatel Garron vraždí a označuje jí jako »Barvy zla«. V této mnohonárodní směsy Garnarů nevystupují ani Xisrapové7) ani tučňákům podobní dřívější vazalové Gatasanů8), krocanovití Mamphinové9) nebo další mimozemšťani. Ale v Solmonthech, o kterých referuje trivideové zpravodajství, pozná Barvy zla, které přikázal Quotot přes Garronovi námitky vymýtit.

Aktuální data:
3.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459429.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!