Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Liga svobodných Pozemšťanů
hledat

Liga svobodných Pozemšťanů

(přesměrováno z: Komisař LSP)

Následník Solárního impéria a Nového Einsteinova Impéria (NEI), založená 1.1.3586. Stala se novým státním útvarem Pozemšťanů po konci hrůzovlády Larů v galaxii a nabízí všem lidem nový politický domov, zatímco v posledních staletích byly zotročováni. Liga Svobodných Pozemšťanů (LSP) má sídlo na Zemi a patřila ke GAVÖK a později ke Galaktiku. Patří k ní všichni Pozemšťané na Zemi a v Mléčné dráze, kteří se rozhodnou, stát se jejími občany. Základem LSP je princip volnosti, rovnosti a tajné volby. Garantuje individuální svobodu každému jednotlivci a usiluje harmonické soužití a dobrý kontakt se ostatními galaktickými národy.

Nejdůležitější vládní úřady: První pozemšťan (hlava státu, odpovědný za všechny extraterranské diplomatické činnosti), Vrchní terranský rada (ministerský předseda), jakož i jedenáct Terranských radů (Ministři kabinetu, dodatečné označení "pro..." ukazuje na rezort). První zvolení ve svobodných volbách 1.1.3586 jsou Julian Tifflor (První Pozemšťan), Michael Rhodan (Vrchní terranský rada) a Payne Hamiller (Terrranský rada pro vědu). Po založení Kosmické hanzy v roce 3588 (rok 1 NGL) existuje LSP dále prakticky bezezměny. Politická linie je mírumilovná, kontaktní obchodní politika bez expadnzních pudů do začátku nového letopočtu. Všechny staré konflikty jsou zapomenuty a usiluje se o silnější jednotu.

Ve 13. století NGL se První Pozemšťankou stane Koka Szari Misonanová a Paola Dašmaganová, Komisařem LSP Geo Sheremdoc (1216 NGL) a Cistolo Khan (1280 NGL).

V roce 1222 NGL má LSP jen relativně malé loďstvo, mezi nimi ale speciální flotilu TSUNAMI. LSP dlouhé roky podporovala cíle Kosmické hanzy a přispívala k plnění příkazů ID. Po návratu BÁZE z Hirdobaanu, stáhnutí se ID a předvším po smrti Geo Sheremdoca převezme LSP Kosmickou hanzu. Tím udělá z Hanzy fakticky oddělení Ligy. V roce 1262 NGL je založena Služba Pozemské ligy (SPL), jejíž první ředitelkou se stane Gia de Moleonová.

24.3.430 NGL je Tifflor vystřídán "kosmopolitičkou" Sheelou Rogardovou na místě Prvního Pozemšťana. Jí následuje Blake Gordon. V roce 1169 NGL nakonec zaujme Kallio Kuusinen nejvyšší úřad. Po dobu událostí kolem Velké prázdnoty je První Pozemšťankou Koka Szari Misonanová. V roce 1223 NGL je vystřídána Buddcio Grigorem. Jeho následníkem je v roce 1235 NGL Medros Eavan, který je teprve v roce 1278 NGL vystřídán První Pozemšťankou Paolou Dašmaganovou.

V roce 1288 NGL disponuje LSP flotilou 16.000 čistě bojových a strážných lodí, jejichž vlajkovou lodí je PAPERMOON. Podléhají přímým rozkazům Komisaře LSP Cistolo Khana a jsou rozděleny na všech planetách Ligy. 6.000 těchto jednotek je přímo ve Sluneční soustavě. Kromě toho v oblasti LSP existuje dalších 90.000 kosmických lodí, které podléhají různým planetárním vládám.

V této době existují v Mléčné dráze vedle LSP ještě dva další mocenské bloky: arkonské Křišťálové impérium a Fórum Raglund.