Liga svobodných Galaktiků

z Databáze Multiversa

Liga svobodných Galaktiků (LSG) je nástupnickou organizací Ligy svobodných Pozemšťanů (LSP).

Politická struktura

Exekutiva

LSG vede rezident. Společně s rezidenčními – nebo také ligovými –ministry tvoří vládu Ligy. Zároveň je mu podřízeno několik komisařů LSG (též ligových komisařů), jejichž oblast působnosti je určována aktuálními potřebami.

Sídlem vlády je Solární rezidence, zprvu dislokovaná v Terranii na planetě Zemi (PR 2909). Od roku 1566 NGL pak exekutiva sídlila na Rudynu (PR 3015) a zpět na Terru se vrátila až poté, co se planeta přesunula zpět z Druhé větve Dyoverza (PR 3100).

Více o rezidentech a dalších členech exekutivy viz Seznam členů exekutivy LSG.

Diplomatický sbor

Známí diplomaté

Dějiny

Po odchodu Atopického tribunálu z Mléčné dráhy se LSP vyvinula v LSG (PR 2900). Přejmenování se ukázalo nutností ve chvíli, když se k Lize přidružilo několik okrajových systémů bývalého Krystalického impéria Arkonidanů (PR 2915). Intenzivně se o něj zasazoval zejména diplomat Hekéner Sharoun a provedeno bylo v roce 1546 NGL, tedy ve stejný čas, kdy se Ferron ujal úřadu rezidenta LSG (PR 2956).

V roce 1550 NGL náleželo k LSG přes deset tisíc osídlených světů (PR Olymp 1).

Když se v roce 1566 NGL zvýšilo množství hyperfyzikálních poruch v Solárním systému, Hekéner Sharoun prosadil přestěhování Solární rezidence i se všemi ministerstvy na Rudyn. Okolí Terry bylo prostě a jednoduše příliš nebezpečné, než aby mohlo fungovat jako správní centrum. Dislokace Solární rezidence a tedy i velké části právních záležitostí LSG vedlo rozladění mnoha Terranců. Někteří Hekéneru Sharounovi vytýkali zradu. 16. listopad 1572 NGL došlo k atentátu na Reginalda Bulla a Hekénera Sharouna. přežil pouze Bully. Reginald Bull byl neprodleně jmenován dočasným rezidentem a nakonec byl na tomto postu potvrzen demokratickou volbou (PR 3015).

Zdroje

PR 2900, PR 2909, PR 2915, PR 2923, PR 2956, PR 2973, PR 2986, PR 3013, PR 3015, PR 3016, PR 3050, PR 3051, PR 3052, PR 3053, PR 3082, PR 3085, PR 3100, PR Olymp 1