Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 3100
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 3100
Název:Hvězdné volání
(Sternenruf)
Autoři:Christian Montillon, Wim Vandemaan
Cyklus:Chaotarchové
Vydáno poprvé:15. ledna 2021
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 28. květma až 08. června 2071 NGL
Trhlina v prázdném prostoru přináší chaos
Hlavní postavy románu:

V Mléčné dráze se píše rok 2071 nového galaktického letopočtu, což odpovídá polovině šestého tisíciletí našeho času: Po dlouhém období nepokojů a změn už nyní bezmála čtvrt století vládne v Mléčné dráze mír a stabilita. Civilizace rostou, provozují obchod a starají se o intenzivní směnu. Zdá se, že by se mohl starý sen Perryho Rhodana o partnerství a míru mezi národy Galaxie brzy stát realitou.

Povzbudivý vývoj však nemůže zastřít skutečnost, že Mléčná dráha ztratila svého mentora: superinteligenci TO. Proto je na lidech, Arkonidanech, Bluesanech a všech ostatních národech, aby vlastními silami udržovali a bránili svou svobodu. Ostražitost tedy zůstává heslem doby.

Nezůstane tedy bez povšimnutí, když se odehraje něco nevysvětlitelného. A přesně to se stane na Zemi, v sousední galaxii Andromedě a v doposud málo známém systému Tannhäuser. V bývalé mocenské oblasti TOHO zřejmě pracuje prozatím neznámá mocnost. A vysílá HVĚZDNÉ VOLÁNÍ...


Během 25 roků, které uplynuly od návratu Terry z Druhé větve Dyoverza a konce Cairanišské epochy, velké národy Mléčné dráhy společně pracovaly na rekonstrukci své domovské galaxie. Rezidentem Reginaldem Bullem vedená Liga svobodných Galaktiků mezitím získala mnoho spojenců, její občané prožívají období rozkvětu, míru a blahobytu.

Od května 2071 NGL je Bull sužován hlasem, který slyší pouze on a jenž nikdy docela neutichne. Nerozumí řeči mluvčího, věří však, že ho neznámý volá ke hvězdám. Mnohá vyšetření zůstanou bez výsledku. Bully má nakonec úchvatnou vizi světlem naplněného univerza a utrpí oběhový kolaps.

Přibližně ve stejnou dobu je v Moři Sirén na terraformované planetě Mars zachycen mocný hyperfyzikální fenomén, který trvá přesně po dobu bolestivé teleportace a prožene Sluneční soustavou jakýsi dosvit v podobě zvolna doznívajícího hyperfyzikálního podráždění. Sichu Dorksteiger označuje událost jako „marsovský impakt“. O něco později je v moři na Marsu registrován 20 metrů dlouhý kapkovitý objekt.

Ve stěží 3000 světelných let od Terry vzdáleném systému Tannhäuser zachytí Anzu Gotjianová, nasazená v roli poradkyně u Ariely Stafoby, velitelky explorerské lodi PINO GUNNYVEDA, svým paradarem trhlinu v realitě. Porucha, která se nalézá ve vzdálenosti dvou světelných let, se rozroste v propast o průměru 3,5 kilometru. Tondar Garnow, šéfvědec Institutu Payna Hamillera na hlavním světě soustavy Tannhäuser, Nosloumu, ji popíše coby časoprostorovou anomálii. Explorer informuje Terru.

Dříve než Perry Rhodan s odlétne s RASEM ČUBAJEM k Marsu, hovoří s LAEM-2, novou semitronikou Solární rezidence, který opět zaujala své místo na Zemi. LAO-2 vytvoří úsečku od Sol k hvězdě Tannhäuser. Pokud se tato linie prodlouží, končí v 2,2 milionů světelných let vzdálené kulové hvězdokupě Andro-Eta, známé též jako Cassiopeia. Tato oblast se ještě nikdy nedostala do ohniska zájmu Galaktiků. Na Marsu se Gucky teleportuje k objektu, stoupajícímu z Moře Sirén. Cizí loď po 2,9 sekundách zmizí, předtím však Gucky vnímá „dvoukolejně“ působící myšlenky, v nichž jde mimo jiné o číslici sedm. Telepat má pocit, že má co dočinění s pedotransferem. Neznámý zřejmě cítí soucit s tím „tady a teď“.

U systému Tannhäuser je trhlina zkoumána sondami. V nitru má rychlost světla jenom 97 procent normální hodnoty, hypertechnika nefunguje a k otvoru se z druhé strany přibližuje objekt. Protože sondy mohou trhlinu bez újmy opustit, vlétne dovnitř i PINO. Blížící se objekt je silně deformovaný vrak lodi, v němž se bojuje, jak rychle zjistí výsadkový oddíl. Ukazuje se, že jde o loď z Andromedy a na palubě cestovali kentaury s ptačí hlavou připomínající Komeukové. Ti však byli napadeni Laichkangy, zhruba humanoidními bytostmi se čtyřma rukama a srpkovitou hlavou. Když Terranci zakročí ve prospěch Komeuků do boje, útočníci se stáhnou.

Přeživší jménem Tennkeuv vysvětluje, že trhlina vznikla díky zákazníkům Komeuků. Komeukové jsou dopravci a v Cassiopeie nalodili tři pasažéry. Ti tam byli uvězněni ve vraku lodi a volali o pomoc. Pomocí speciálního agregátu (poháněče) pasažéři otevřeli trhlinu, aby v co nejkratší době překlenuli vzdálenost do svého cíle, Mléčné dráhy. Cesta trvala jenom tři dny. Terranci odvezou Tennkeuva a tři zákazníky na PINO. Vrak krátce nato exploduje.

Jeden ze tří zákazníků se jmenuje Hookadar a je Laichkang. Jeho družky Apehei a Hori pocházejí z humanoidního národa, vyznačujícího se zlatavou kůži v obličeji, opeřenou hlavou a koženými záhyby na zádech. Jsou vysoce postavenými členy posádky chaoporteru FENERIKS. Toto plavidlo chaotarchů havarovalo v Cassiopeie, přičemž došlo k interakci se Sluneční soustavou. Hookadar a jeho průvodkyně jsou dezertéři, protože nesouhlasí se záměry posádky chaoporteru. Sami sebe označí za zběhy a požádají o azyl.

Tyto informace jsou předány na Terru. Zběhové mají být důkladně vyšetřeni, kromě toho je třeba ověřit jejich údaje. Rhodan, který je k tomuto účelu jmenován Prvním komisařem Lemurišské aliance, převezme tento úkol s RASEM ČUBAJEM. Plavidlo odstartuje 8. června startuje. Bull bude v budoucnu neustále sledován, a sice na vlastní žádost. Rezident se obává, že by se mohla změnit jeho osobnost...