Solární Rezidence

z Databáze Multiversa

Solární Rezidence je nový symbol Terrania. Během posledních století se k budovám jako Kybernetická věž, Kopule univerzit nebo také STARDUST, přidala Solární Rezidence visící nad Terranií.

Budova visí jeden kilometr nad Rezidenčním parkem. Rezidence je 1020 metrů vysoká a vytvarována do tvaru orchideje, takže hlavní část budovy se nachází v »Okvětních lístcích« u horního konce. Dole u »lodyhy« se nachází pouze přistávací plošina pro kluzáky, protože 1000 metrů vysoký antigravový výtah není jediným vstupem do Rezidence.

V centrálním traktu Rezidence se nachází muzeum terranských dějin, které jdou prostřednictvím moderní holotechniky prožít na vlastní kůži. Z pěti traktů je jeden přístupný pro veřejnost, ostatní jsou vyhrazené členům vlády. Ve veřejné oblasti se nachází i restaurace MARCO POLO, ve které se lze často setkat i s takovými prominenty jako je První pozemšťan Maurenzi Curtiz, Rezident Perry Rhodan a další nesmrtelní.

Solární Rezidence s muzeem a restaurací MARCO POLO je neustále otevřená a je z celého města bezproblémově dosažitelná. Pro vstup pomocí antigravového výtahu je ovšem bezpodmínečně nutné vlastnit osvědčení o tom, že cestující netrpí závratěmi.