Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Ferroni
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Ferrol
Známé obydlené planety:
Ferrol, Rofus, Reyan
Ferroni
Ferroni
© VPM kg.

Národ Ferronů pochází z lemurských kolonistů. Ti se usadili na osmé planetě Ferrol v soustavě Tanos (soustava Vega), 27 světelných let od Slunce.

Vzhled

Na konci Lemursko-halutské války došlo na základě radioaktivní kontaminace při útocích Haluťanů na Ferrol k mnoha mutacím.

Ferroni mají modrou kůži a měděné vlasy. Jejich čelo je vyklenuté a zastiňuje malé a hluboko posazené oči. Kolonisté se přizpůsobili na gravitaci Ferrolu 1,4 g a ve srovnání s Terrou i na vyšší teploty. Jsou podsadití, svalnatí a průměrně vysocí asi 1,60 metru.

Poznámka: Adaptace na vyšší gravitaci Ferrolu a intenzivní záření Vegy mohla být také u lemurských kolonistů přirozeným procesem přizpůsobení se prostředí, podobně jako prostředí přizpůsobení terranští kolonisté. Změny mohly být také založeny na pozdějším a pomalejším evolučním procesu spočívajícím na mutacích a náhodném výběru. Zda zde hlavní roli sehrálo radioaktivní zamoření, není přesně známo, ale na základě opravdu silné kontaminace je to velice pravděpodobné.

Zvláštní je, že těmito mutacemi nejsou schopni chápat pětidimenzionální procesy - tedy hyperfyziku.

Vláda

Ministerský předseda Ferronů nosí titul Thort. Sídlí v Rudém paláci v hlavním městě Thorta a je volen doživotně. Jeho úřad není dědičný v rámci rodiny - po Thortově smrti je zvolen nový.

Thort není v nové době absolutním vládcem, po jeho boku stojí ministerská rada, která kontroluje důležitá rozhodnutí. Její zasedání se koná v Síni usnesení v Rudém paláci. Pomalu také upravují způsob vlády oproti letům do 35. století, kdy Thort ještě panoval absolutisticky.

Společnost

U Ferronů stále funguje středověká společenská struktura a stejně tak obývají středověké budovy. V protikladu k tomu stojí technologické úkazy, jako lety do vesmíru a mikrotechnologie. Také ve 35. století Ferroni ještě chovají tzv. bahenní buvoly, jejichž divokými předky byl zebu.

Topsidery, které zajali ve 20. století, věznili ve věznici na menším ze dvou měsíců Ferrolu. Důstojníci a jiní výše postavení vězňové dostávali samotku. Ostatní byli společně zavřeni v nelidských a netopsiderských poměrech.

Sichové

Sichové jsou národem původně pocházejícím z Ferrolu.

Obývají hornaté oblasti kolem svého provinčního hlavního města Sic-Horum.

Ekonomika

V literatuře jsou velice málo osvětleny hospodářské vztahy mezi Ferrolem a Terrou. Nicméně ty byly příčinou sporu se Skokany, kteří viděli svůj obchodní monopol v ohrožení. Zejména v prvních stoletích po navázání kontaktu byly tyto vztahy velice výhodné pro obě strany.

Terra již v této době převzala hypertechnologie Arkonidanů, ty zahrnují však převážně technologie kosmických letů a vojenské technologie, nebo běžně méně používané technologie. Ferronská technika byla v oblasti mikrominiaturizace nad arkonidskou technikou mnohem vyspělejší. Ferroni získávali přes Terru hypertechniku. Naopak Ferrol dodával pravděpodobně technologie a návrhy pro modernizaci terranské hypertechniky.

Ferroni disponovali kromě toho ve své soustavě několika transmitery, které rovněž spočívaly na pětidimenzionální technice. Původ transmiterů byl pro Ferrony neznámý. Nemohli transmitery sice, i přes existující stavební plány, reprodukovat, avšak je každopádně používali. Jako dárek za terranskou pomoc během topsiderské invaze přenechali Terrancům nákresy.

Export

Oblíbeným vývozním zbožím Ferronů bylo rubínově rudé ferrolské víno.

Historie

Lemurská kolonie

Lemurové přibližně v roce 51000 před Kristem osídlili Tanos VIII, později Ferrol, osmou planetu tehdejší soustavy Tanos, neboli soustavy Vega.

Když zuřila válka proti Haluťanům, byl Tanos VIII radioaktivně ozářen masivním bombardováním. Pravděpodobně na základě tohoto záření zmutovali potomci pozůstalých do své dnešní podoby.

CREST III našel ozářenou planetu v roce 49988 před Kristem, nemohl však prozkoumat situaci Ferronů kvůli hrozbě na Pigellu časovým agentem Neskinem.

Také po skoku časem o 500 let byl Ferrol ještě atomově zamořený. Kvůli úpadku civilizace a zpustošení jejich planety zapomněli Ferroni velkou část lemurských znalostí, tedy i vlastní původ.

Středověk

ID transportuje Ambur zpět z roku 1945, přináší ho na oběžnou dráhu kolem Vegy a pokládá základy Galaktické hádanky.

Při této příležitosti se také koná první kontakt mezi Ferrony, žijícími ve středověku, a Nesmrtelnými. Přistávají s obrovskou kulovitou kosmickou lodí. Žádné další informace však nejsou známy.

Později byl proveden druhý kontakt, tentokrát však při nedobrovolném nouzovém přistání obrovského válce.

Kolem roku 8010 před Kristem navštívila soustavu Vega arkonidská expedice se třemi plavidly pod velením Kerlona. Tehdy měla soustava Vega ještě 43 planet. Ferroni již normálně při Kerlonově návštěvě používali materiální transmitery, dar Ferrolu od ztroskotaných bytostí, které žijí déle než slunce. Dostali transmitery za technickou pomoc ve formě součástek, které tyto bytosti potřebovaly, aby zkonstruovaly transmitery, které je přenesly zpět do jejich domova, desáté planetě Ambur. Ferroni ale transmitery dokázali používat až o několik tisíciletí později, když proběhla industrializace.

Období letů do vesmíru

První úspěšný pokus Ferronů o let do vesmíru se konal kolem roku 6300 před Kristem. Kolem roku 6000 před Kristem byly osídleny sousední planety Reyan a Rofus.

V soustavě Vega sice existují i další světy, které by byly vhodné pro kolonizaci, ale Ferronům prozatím stačí jejich domovská planeta a další dvě obydlené planety, takže se další kolonizace ve zbytku soustavy zřekli.

Přibližně v roce 5900 př. Kr. naváže tefrodský rebel Kalago kontakt s Ferrony.

Asi roku 5000 před Kristem končí válečnické období v historii Ferronů.

Poušť Bekesh je v letech 4500 až 4000 před Kristem známé a oblíbené smetiště.

Ferronské kosmické lety se v následujících 7000 letech dále nerozvíjí, protože Ferroni nedokážou porozumět základním hyperprocesům. Za to však mohou dále vylepšovat svou běžnou techniku a hlavně ji miniaturizovat.

Jejich vejčité kosmické lodě, poháněné robustními ale málo výkonnými fotonovými proudovými motory, jsou schopny dosáhnout rychlosti světla až po extrémně dlouhé době. Teprve ve 20. století se jim podaří vyvinout výkonnostně silnější pohon, který však stále ještě spočívá na principu fotonových paprsků.

Přesto jsou po tisíciletí technicky na mnohem vyšším rozvojovém stupni, než jiní, rovněž do primitivity upadnuvší potomci Lemurů, jako například Terranci.

20. - 24. století

Když se roku 1975 pokusí Topsiderové dobýt soustavu Vega, zpozorují Terranci strukturální otřesy v poblíž vzdálené soustavě.

GOOD HOPE se při výzkumném letu připlete do konfliktu a Perry Rhodan se přidá na stranu napadených a zbraňově znevýhodněných Ferronů. Podaří se mu odrazit Topsiderské útočníky (po několika potížích) a ukořistit arkonidskou bitevní loď, budoucí STARDUST II.

Soustava Vega se ukáže jako hlavní centrum Galaktické hádanky, která vede na Svět věčného života. ID k tomuto účelu přenesl Ambur 10000 let do minulosti a ukotvil ho v mezeře mezi devátou a desátou planetou soustavy Vega. Tato soustava byla také původním cílem AETRONU v roce 1971.

Při prvním setkání mezi Ferrony a Terranci provozují Ferroni už několik tisíc let meziplatnetární kosmické lety.

Ferrol se roku 2115 stává zakládajícím členem Spojeného impéria. Po rozpadu Spojeného impéria roku 2329 se integruje do znovu obnoveného Solárního impéria.

29. století

V říjnu 2841 je Ferrol místem rozbrojů; Atlan na planetu posílá všechny volné agenty USO a v následujících dnech se nepokoje podaří utišit. Podrobnosti k této události nejsou zveřejněny, zdá se ale, že se jednalo o hospodářské zločiny.

12. století NGL

Thort Tallaron je roku 1173 NGL přesvědčen linguidskými Mírotvůrci o novém galaktickém pořádku.

Po založení Kosmické hanzy je na Ferrolu otevřen hanzovní kontor.

Roku 1288 NGL se stávají členy LSP.

14. století NGL

Roku 1306 NGL nastražuje SEELENQUELL Perry Rhodanovi past po vzoru Galaktické hádanky.

Glosnekové jsou v roce 1332 NGL koloniálním národem Ferronů.

Roku 1333 NGL poskytuje Kelesh, Thort Ferronů, Perrymu Rhodanovi a Solární flotile úkryt v soustavě Vega poté, co se Gon-O zmocnil Sluneční soustavy.

Soustava Vega má v roce 1344 NGL v LSP status autonomní cizonádoré enklávy a je pokládána za soustavu připojenou k LSP.

Delegace Ferronů se roku 1346 NGL účastnila konference Galaktiků v Aarus-Jima, v jejímž průběhu bylo založeno Nové Galaktikum.

Známí Ferroni

  • Lesur - 8010 př. Kr., Podthort v Thortě
  • Regor - 8010 př. Kr., přívrženec Lesura
  • Chaktor - 1975, důstojník
  • Kekéler - 1975, náčelník Sichů
  • Lossoshér - 1975, vedoucí vědec na Ferrolu
  • Karral - 2166, vyjednavač Thorta z Ferrolu v hospodářských otázkách
  • Fend Echelor - 2402, major USO na palubě IMPERÁTORA
  • Thort Tallaron - 1173 NGL
  • Kendix - 1288 NGL, poslanec v Humanidromu
  • Thort Kelesh - 1333 NGL