Gon-Orbhon (entita)

Informace o postavě:
Titul:bůh Gon-O
Místo narození:Parrakh
Popis:spojená entita, skládající se z Nokturna jménem Satrugar a Štítonoše Gon-Orbhona

Entita Gon-Orbhon vznikla z nedobrovolného spojení Štítonoše z Jamondi Gon-Orbhona s Nokturnským úlem Satrugarem. Samozvaný bůh Gon-O se svou povahou nemohl více lišit od vysoce morálního Ochránce Gon-Orbhona. „Boží“ povaze dominovala zejména paranoia a také megalomanie.

Po separaci Gon-Orbhona od Satrugaru a jeho splynutí s Ka Thanem je entita považována za jednoznačně pozitivní.

Vzhled

Bytost tvoří na Parrakh zřícená krystalická hora Nokturnského úlu Satrugaru. Sjednocená mysl šíleného úlu zadržuje ve svém nitru tělo Štítonoše Gon-Orbhona. Štítonoš samotný je asi dva metry vysoká humanoidní bytost bez vlasů, krajně dokonalé stavby těla.

Charakter

Cílem bytosti je dosáhnout vývojového stupně negativní superinteligence. Teprve slynutím s Ka Thanem se Satrugar vzdá tohoto záměru.


Dějiny

Sedm miliony roků před Kristem se těžce zraněný Nokturnský úl Satrugar zřítil na planetě Parrakh a z neznámých důvodů propadl šílenství. Štítonoš Gon-Orbhon se pokoušel svým paradarem úl zachránit a vstoupil přitom do jeho gigantického myšlenkového potenciálu. Gon-Orbhon skutečně odvrátil Nokturnovu smrt, avšak Satrugarovo šílenství vyléčit nedokázal. Namísto toho se vědomí bývalého studenta XIX. Kosmity smísilo s úlem ve zrůdnou kolektivní bytost.

Jelikož si nově vzniklá entita uvědomovala, že proti ní brzy zasáhnou Štítonoši z Jamondi, spojila se s Taggem Kharzanim a společně s ním hodlala rozvrátit štítonošský řád.

Relativně krátkou dobu po jejím vzniku navštívil bytost posel chaotarchů a informoval ji, že mocnosti za materiálními propady jsou jí příznivě nakloněny. Posel navíc mladou entitu upozornil na mrtvé tělo superinteligence ARCHETIM, uložené v jednom ze sluncí galaxie. Energetický potenciál hvězdy Sol měl Gon-Orbhonovi umožnit evoluční skok na vývojový stupeň superinteligence.

ID vyslal na Parrakh svého emisara Homunka, aby negativní bytosti nařídil dát od mrtvoly ARCHETIM ruce pryč. Protože Gon-O nedbal tohoto varování a ID byl doposud krajně oslaben střetem se STROWWANEM, Nesmrtelný z Poutníku raději izoloval Gon-Orbhonovu říši do hyperkokonu. Tím jednak znemožnil parazitické vysávání energie ARCHETIM a současně už v zárodku zadusil válku mezi Impériem Orbhon a Štítonoši. Gon-O byl díky šoku po odstřihnutí životodárné energie mrtvé superinteligence omráčen.

V roce 1331 NGL se Gon-Orbhonovi počalo navracet vědomí. Samozvaný bůh se postaral o neklid a znepokojení ve Sluneční soustavě.

Po hyperimpedančním šoku, který proběhl v roce 1331 NGL, Gon-O opět namířil svůj sací paprsek na Sol, aby se nasytil energií ARCHETIM. Kromě toho prostřednictvím zvláštních snů naverboval členy pro svou sektu, vedenou kazatelem Carlošem Imberlockem. Sekta Gon-Orbhona uctívala coby božstvo a hlásala odvrhnutí veškeré techniky.

V lednu 1333 NGL započal bůh Gon-Orbhon s dobýváním Velkého Magellanova mračna. Ze soustavy Parr byly odeslány diskovité čluny, aby na obydlené světy umístily pětidimenzionálně zářící oscilační krystaly a tím přivedly jejich populaci pod kontrolu Gon-Orbhona.

Dne 8. února 1333 NGL se vědomí Štítonoše zcela probudilo a Gon-Orbhona se pokusil uniknout z Nokturnského úlu. To se mu však nepodařilo a znovu se spojil se Satrugarem v bizardního negativního tvora. V budoucnu byl velký kus úlu naložen do Kybb-Titána a transportován do Sluneční soustavy. Gon-Orbhon pak s pomocí Kybb-Titánů Tagga Kharzaniho bez odporu ovládl Zemi.

Na Zemi bývalý Štítonoš pobýval v reléové mase Nokturnského úlu. U sebe věznil Reginalda Bulla, Guckyho a Icho Tolota. V jakési boží vazbě pak nějakou dobu přežíval i samotný Tagg Kharzani, později byl však zahuben. Během Dne rozhodnutí, 15. duben 1333 NGL, Gon-O oznámil lidstvu, že je hodno stát se vyvoleným národem a ujde tedy zničení. Ve skutečnosti však Gon-Orbhonovi vůbec nešlo o Zemi, nýbrž pouze o tělo mrtvé superinteligence ARCHETIM. Mrtvolu hodlal vyjmout ze Slunce a dopravit do Amringharu.

Dne 30. dubna 1333 NGL se Mylesu Kantorovi podařilo přimět korpus ARCHETIM k vyslání extrémně prudkých psionických pulzů, jejichž působením byla mysl Satrugaru sražena do bezvědomí. V soustavě Parr posléze propuklo peklo. Mocné impulzy následně dne 4. května 1333 NGL zasáhly i odštěpek úlu, dislokovaný na Zemi.

Díky dočasnému ochromení ztratil Gon-O kontrolu nad mnoha svými otroky, mimo jiné i Carlošem Imberlockem a řadou jeho adjutantů. Mnoho osvobozených projevovalo velkou agresivitu a snažilo se vyvolat ozbrojené povstání proti Gon-Orbhonovi. Netrvalo dlouho a samozvaný bůh obnovil vládu nad většinou ze svých předchozích obětí.

Následkem oslabení Satrugaru se Gon-Orbhonovi podruhé povedlo oddělit od mysli Nokturna. Spolu s trojicí v odštěpku vězněných Nesmrtelných se snažil uniknout z relé, jelikož v případě úspěchu už by ho Satrugar nedokázal znovu přimět ke spojení. Útěk překazil Millitron a zavlekl Štítonošovo tělo zpět do úlomku úlu.

Dne 27. květen 1333 NGL se v průběhu uměle vyvolané erupce Vesuvu zdařilo odnést Štítonoše z Nokturna. Gon-O tak ztratil velkou část moci a nemohl už nadále ovlivňovat mysli lidí. Dne 28. květen dorazil Ka Than na Parrakh a vstoupil do Satrugaru. Tím je Nokturnovo šílenství zhojeno a nová, pozitivní bytost posléze proměnila okolí Parrakhu v oázu míru.

Zdroje

PR 2249, PR 2267, PR 2294, PR 2298, PR 2299

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál