Parr

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Galaxie:Amringhar
Počet hvězd v soustavě:1 (typ K1V)
Počet planet v soustavě:9
Známé hvězdy v soustavě:
Parr
Známé planety v soustavě:
Parrakh

Systém Parr leží v Amringharu (Velkém Magellanově mračnu), přesně řečeno v Parrakhonském oblaku, tedy jedné z hvězdokup, které ID před 7 miliony lety vypověděl do hyperkokonu.

Malé, oranžové slunce typu K1V obíhá celkem devět planet. Hlavním světem je druhá planeta, Parrakh. Planety číslo tři a čtyři jsou neobyvatelní plynní obři, avšak jejich četné měsíce jsou pokryty průmyslovými komplexy. Další továrny a četné loděnice jsou pak umístěny také na jejich oběžných drahách.

Dějiny

Systém byl původně domovinou Beš'reů, později představoval amringharské centrum moci Štítonošů z Jamondi. Po vyhlášení Říše Orbhon se soustava Parr stala hlavní baštou samozvaného boha Gon-Orbhona. Když v lednu 1333 NGL dosáhl systému Parr RICHARD BURTON, celou soustavu obklopoval vysokofrekvenční hyperenergetický štít. Za štítem navíc hlídkovali Kybb-Titáni. Jak prokázala ultražirafa OBJEVITELE, končil v parrském systému šestidimenzionální proud, vysávající energii mrtvé superinteligence ARCHETIM, uložené ve Slunci. V systému objevili Galaktici přibližně 20 000 jednotek čítající loďstvo Parrských lovců.

Když národy hyperkokonů odtáhly s ahandabskou karavanou, soustavu si pro sebe zabrali Gurradové.

Zdroje

PR 2248, PR 2249 a dál