Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2248
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2248
Název:Bojovníci za mír
(Friedenskämpfer)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:17. září 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1332 NGL
Slouží kosmické mocnosti – je to Mediální strážce
Hlavní postavy románu:

Zephyda – Mladá Motana se musí rozhodnout.

Lyressea – Stráž popisuje prastaré dějiny.

Perry Rhodan – Pozemšťan cítí zvláštní spojení.

Homunk – Android pomáhá při výchově.

Orrien Alar – Stromostrážce má zvláštní úkol.

Před sedmi miliony lety stvořil ID na Poutníku (přesněji řečeno na Amburu) šest Stráží – tři mužské a tři ženské. Homunk, pocházející stejně jako Stráže z genofondu planety Talan (což je Země), je pak dlouhá staletí připravoval na jejich úlohu v řádu Štítonošů. Štítonoši byli toho času organizace podobná Rytířům Hlubiny. Měli sídlo v hvězdokupě Jamondi na planetě Tan-Jamondi II. Zde byl také zbudován jejich hlavní stan, známý jako dóm Rogan, mohutná stavba tvaru jedlové šišky, před níž rostl obrovský strom. Jedna z legend pravila, že pokud strom nese ovoce, řádu se bude dařit. Strom – prastarý Trummstam – byl střežen tajemnou bytostí jménem Orrien Alar. Alar byl schopen proniknout do stromu a ukrýt se v něm. Štítonoši byli vysvěcováni pouze v dómu Rogan, protože v něm sídlila Všebytost neznámého jména. Štítonoši se však po několika tisíciletích zřekli kosmokratů. Nechtěli bojovat za nemilosrdné Vyšší mocnosti, hodlali žít podle vlastních morálních zásad. Kosmokraté to však nechtěli dopustit a donutili ID, aby stáhl Všebytost z dómu Rogan, takže už nemohli být svěceni další Štítonoši.

Aby řád nevymřel a mohli být posvěceni noví Štítonoši, byly stvořeny Stráže. K obřadu mohlo dojít pouze s pomocí paragonového kříže, psionického pole, v němž byl integrován fragment superinteligence. Štítonošem mohla být pouze skrz naskrz pozitivní bytost, poslední slovo při výběru měl paragonový kříž. Jako další dar ID obdrží Stráže od Homunka několik tisíc novorozeňat a deset tisíc plodů národa, jež nese název Motanové. ID stvořil Motany z talanského genofondu, přičemž superinteligence předvídala a urychlila pravděpodobný vývoj života – Motanové tedy odpovídají druhu, jež se měl na Talanu objevit až za sedm milionů let: Pozemšťanům.

Pro řád Štítonošů, neboli Obránců, jak se jim také říkalo, přišla doba rozkvětu. Stráže pátrali po zvlášť vhodných bytostech ze všech možných národů a vysvěcovali stále nové Štítonoše. Ti zase pečovali o mír, pořádek a spravedlnost v Ammandulu (Mléčné dráze). Většinu konfliktů se podařilo vyřešit bez požití násilí. Nebylo-li zbytí, mohly být nasazeny vesmírné koráby typu Portýr: 7 kilometrů dlouhé, rezavě červené válcovité lodě. Páteř loďstva však tvořili Šozidé se svými dvouprstencovými křižníky. Motanové se během tisíciletí rozšířili do mnoha slunečních soustav hvězdokupy Jamondi a stal se z nich důležitý pomocný národ Štítonošů. Jejich hlavním světem byla planeta Barinx.

Štítonoši rozšířili okruh svého zájmu přes několik hvězdokup v Ammandulu. Jedna z nich – Arphonie – leží v těsné blízkosti Talanu. Dalším taková kupa je v Amringharu (Velkém Magellanově mraku) a jmenuje se Parrakhon. Štítonošem se stane i Tagg Kharzani, pochmurný humanoid, vyhublý jako kostra a vždy s kloboukem se širokou krempou, který z něho dělá ještě odpudivějšího tvora. Jiným Obráncem je Gon-Orbhon. Lyressea ho nalezla v záchranném modulu v prázdném prostoru mezi Amringharem a Ammandulem. Orbhon si nemůže vzpomenout na nic ze své minulosti, však zřejmě byl uměle vytvořen. Svou schopností ovládat na dálku inteligentní tvory ukončí strašlivou válku v Khyrangharu (Malém Magellanově mraku) a přivede do Amringharu národy Kybbů. Na podnět Gon-Orbhona je za pomoci paragonového kříže je zřízen druhý štítonošský dóm a to v Amringharu, na planetě Parrakh. I zde mohou probíhat obřady vysvěcení. K míru dovedené národy Kybbů jsou začleněny do organizace Štítonošů. Pro Tagga Kharzaniho vytvoří Kybbové v hvězdokupě Arphonie obrovskou stavbu. Je to zámek Kherzeš.

Jednoho dne je Štítonoškou vysvěcen vodní živočich Carya Andaxi. Carya bývala pověřenkyní Kosmokratů, ale už dávno přestala působit ve jménu Vyšších mocností. Je prakticky ztělesněnou pozitivní etikou. Neustále mluví o legendárním místě jménem Ahandaba, k němuž nelze doletět za pomoci konvenčních kosmických lodí. Štítonoška začne probouzet velký parapsychický potenciál, dřímající v Motanech, který jim má umožnit použití psionických letů. Tagg Kharzani si proti Caryi Andaxi a jejímu snění o Ahandabě vyvine značný odpor. Ukazuje se, že Kharzani trpí tanatofobií – má chorobný strach ze smrti. Carya Andaxi se stáhne na vodní svět Šedopěnu, který jí připomíná ztracenou domovskou planetu a který se nachází v bezprostřední blízkosti zámku Kherzeš. Odtamtud se vrací s novým, Podmořskými architekty vytvořeným druhem lodi, určeným výhradně pro Motany. V budoucnu nahrazují tyto bionické křižníky stále větší množství šozidských plavidel. Ze Šedopěny pochází také Šota-Maghatové – povídá se, že Oceánští věštci jsou děti Caryi Andaxi.

Přicházejí však zlé časy. Stráže obdrží od Homunka velice znepokojivou zprávu: Do Ammandulu zanedlouho vpadnou pomocné národy negativní superinteligence STROWWAN. STROWWAN se chce proměnit v materiální propad. Začíná válka a Štítonoši musí nasadit smrtící zbraně. Stráže přestanou hledat nové členy řádu, Poutník se stáhne do úkrytu v hyperprostoru. Právě tehdy dostanou Stráže své přezdívky. Lyressea je kvůli duševní citlivosti nazývána Mediální stráží.

Po 898 let války dojde k rozhodující bitvě mezi tlupami STROWWANU a sjednocenými loďstvy všech národů Mléčné dráhy pod vedením Štítonošů...