Menu
Informace o postavě:
Výška:1,70 m
Národ:Motanové
Popis:má dlouhé, tmavě rudé vlasy, její kůži je snědá, oči pronikavě zelené
Tituly:Mezihvězdná královna, průvodkyně, Štítonoška z Jamondi
Zephyda
Zephyda
© VPM kg.

Zephyda je žena z národa Motanů. Navíc je takzvaná Epha-Motana. To se však projeví až v průběhu překotných událostí, které otřesou Hvězdným oceánem Jamondi.

Vzhled

Je asi 1,70 metru vysoká. Má dlouhé, tmavě rudé vlasy, její kůži je snědá, oči pronikavě zelené.

Charakter

Zephyda se musela přizpůsobit a dorůst pro svou novou roli Mezihvězdné královny. Než se tak stalo, reagovala impulzivně a někdy chtěla dosáhnout až příliš mnoho najednou. Už od počátku však disponuje silným charakterem a rozhodností.


Dějiny

Byla vnučkou Planetární královny Motanů v lese Pardánu na Baikhal Cainu a nesla titul průvodkyně. Po setkání s Atlanem a Perry Rhodanem byla neúmyslně zatažena do dalších událostí ve Hvězdném oceánu. Kromě toho se zamilovala do Atlana, který její city opětoval.

Po několika dobrodružstvích s novými druhy a po sblížení s Atlanem se Zephyda dostala na planetu Šoz. Zde ji biotronika bionického křižníku, který objevil Rorkheta v katakombách šozského masívu, označila za Epha-Motanu a tím velitelku lodi.

S tímto senzačním nálezem a po vynuceném přijetí nové velitelské funkce se Zephyda stala pro svůj lid hrdinkou. Když pak následně vyhnala Kybb-Cranary z Baikhal Cainu a tím ukončila staletí otroctví, byla zvěčněna v chorálech a písních dalších motanských generací.

Na Baikhal Cainu prožila své první velké prohry, a to jak politické, tak i osobní: Kybbové provedli pod vedením Ianta Letoxxe protiúder a za pomoci kybeneuter zničili několik bezmocných bionických křižníků. Nadto krátce po útěku ze Svaté hory zemřel Jadyel, Zephydin bratr. Pří úderu Kybb-Cranarů proti Rezidenci se navíc ztratila Lesyda, její mladší sestra. I ta zahynula a mladá Motana později pohřbila její ostatky.

V roce 1332 NGL byla Zephyda při prvním Konventu královen od Krvavé noci Barinxu, který se konal na planetě Tom Karthay, zvolena Mezihvězdnou královnou. Byla to první královna od vzpoury Kybbů

V září stejného roku provedla MEČ skrze DÁLKOVOU CESTU do hvězdokupy Arphonie. Zde pátrala po Štítonošce Caryi Andaxi a Paragonovém kříži.

Když přilétla na Šedopěna, Carya Andaxi ji jmenovala vrchní velitelkou svého Stínového státu. Podléhala tak pouze pokynům Hlídky Lyressey, tedy přesně jako v době květu Štítonošů z Jamondi.

Zephyda vedla útok na soustavu Kher a po pádu Arphonie do normálního prostoru se s MEČEM vrátila do Jamondi.

Roku 1333 NGL, po vítězné bitvě o systém Tan-Jamondi, umístila Mezihvězdná královna Motanů svou základnu poblíž dómu Rogan na Tan-Jamondi II. Relativní klid ovlivnil její vztah k Atlanovi. Stále ho milovala, ale její city poněkud vychladly.

Ačkoli byla její láska k Atlan stále silná, opustila ho, aby se mohla vydat na cestu k legendární Ahandabě. Dne 10. říjen 1335 NGL se rozloučila s Arkonidané|Arkonidanem a s karavanou opustila Mléčnou dráhu.

Dne 20. října 1336 NGL se jí zjevil Paragonový kříž a oznámil jí, že si ji zvolil za svou kotvu v normálním prostoru. Stala se svědkyní toho, jak se kříž ve chvíli, kdy karavana opustila mocenskou oblast superinteligence ID, změnil v Koridecckého motýla. Později byla Mezihvězdná královna Zephyda vysvěcena Štítonoškou z Jamondi.

16. června 1337 NGL již, jak se zdá, dostatečně zapomněla na své city k Atlanovi, Zephydiným novým partnerem se totiž stane mladý motanský muž jménem Dalkem.


Zdroje

PR 2204, PR 2207, PR 2216, PR 2217, PR 2218, PR 2219, PR 2228, PR 2229, PR 2230, PR 2231, PR 2240, PR 2241, PR 2242, PR 2243, PR 2248, PR 2250, PR 2251, PR 2299