Perry Rhodan 2299 (Česká obálka) Perry Rhodan 2299 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2299
Název:Ahandaba
(Ahandaba)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:9. září 2005
Vydáno v češtině:2013
Čas děje: 1333 NGL
Stojí před rozhodnutím – jedná se o jejich budoucnost
Hlavní postavy románu:

Zephyda – Mezihvězdná královna rozhodne o své budoucnosti.

Gon-Orbhon – Ochránce se skloní před soudem Motanů.

Carya Andaxi – „Morální“ ukáže cestu ke kosmickému určení.

Perry Rhodan – Pozemský Rezident se musí postavit nesnázím života.

Atlan – Arkonidan se musí rozejít se svou láskou.

V květnu 1333 Nového galaktického letopočtu je samozvaný bůh Gon-Orbhon konečně poražen – hrozba pro Zemi a ostatní planety Sluneční soustavy je zažehnána. Ve strašlivé rozhodující bitvě přemohli Pozemšťané pod vedením Perryho Rhodana obrovské Kybb-Titány. Štítonoš Gon-Orbhon, doposud ovládaný šíleným Nokturnským úlem Satrugarem, je nyní volný. Musí se postavit následkům svých – byť vynucených – činů.

Národy, žijící v Jamondi, Arphonii a ostatních štítonošských hvězdokupách, si mohou vydechnout – dlouhá epocha kybbské tyranie skončila. Především tisíciletí utlačovaní Motanové převezmou dědictví svých předků. Jako za starých časů křižují jejich bionické křižníky mezi hvězdami Mléčné dráhy.

Mír je tedy v roce 1333 NGL konečně opět na dosah ruky – právě tak jako tajemná AHANDABA...


Sluneční soustava je osvobozena. Ohřev Slunce byl zastaven, hvězda se opět stabilizuje. V Solární rezidenci, která se znovu vznáší na svém místě nad Terranií, zasedne dne 28. května 1333 NGL poprvé od osvobození Země parlament LSP. Bývalí Orbhonisté se nemusí bát trestního stíhání – ani První Pozemšťan Maurenzi Curtiz, který zvažuje své odstoupení z funkce, a dokonce ani Gon-Orbhon, který je opět sám sebou. Terranci vychází z toho, že nikdo z ovlivněných není doopravdy zodpovědný za své činy, neboť všechny Pozemšťany a bývalého Štítonoše kontroloval Satrugar. Avšak ani Satrugar se nestane obětí pozemské odplaty. Na Parrakhu se Kantiran a Mal Detair stanou svědky toho, jak se s šíleným Nokturnským úlem spojí Šedý nezávislý Ka Than a tím ho vyléčí. V Parrakhonské hvězdokupě vznikne v budoucnu zóna míru. Z Ka Thana a Satrugaru vzešlá bytost nepomůže pouze místním národům, ale stane se také Kantiranovým přítelem. Rhodanův syn prozatím spolu s Malem Detairem, který si otevřel praxi veterináře, zůstane na planetě Parrakh. Kantiran se nemá chuť vrátit k otci, neboť v současné době ho to už netáhne ani k Terrancům, ani k Arkonidanům.

Stráže a Paragonový kříž potvrdí ve druhém vysvěcení Gon-Orbhonův statut Štítonoše z Jamondi, Motanové mu pak odpustí jeho odporné činy. Zephyda posléze uzavře za Alianci morálky mír s Kybby. Na Šedopěně se Gon-Orbhon dozví od Carye Andaxi, že disponuje nejen více než 120 000 bionickými křižníky, ale také 5000 tak zvanými Štítonošskými archami. Všechny tyto lodi po tisíciletí stavěli Toron-Erihové a ukryli je do podmořských hangárů vodní planety. 25 kilometrů dlouhé a 15 km vysoké elipsoidní archy mohou být řízeny pouze psionickými silami Motanů. Na jejich palubách se mají všechny národy ze všech bývalých hyperkokonů vydat na cestu k mytickému ráji jménem Ahandaba. Carya Andaxi totiž věří, že Mléčná dráha už není jejich domovem a časy řádu Štítonošů jsou navždy pryč. Andaxi nabídne se zřetelem ke skutečnosti, že se v bezprostřední blízkosti Galaxie formuje negasféra, místo v karavaně Ahandaba i lidstvu, avšak Rhodan odmítne: Pozemšťané neprchnou, neopustí svůj domov.

Karavana Ahandaba vyrazí dne 10. října 1335 NGL, přičemž ji doprovází i posledních 6 Kybb-Titánů ze systému Parr. Naložena je rovněž odnož Prastarého Trummstamu. Atlan a Zephyda se musí rozloučit. Zephydanino hoře má jen krátké trvání, neboť se o rok později zamiluje do jednoho z mladých Motanů. Navíc je vysvěcena na Štítonošku. Paragonový kříž jí zjeví svou pravou podobu: Je Korideccký motýl. Protože tato zvláštní bytost opouští mocenskou oblast superinteligence ID, potřebuje novou „kotvu“ v normálním vesmíru – tou kotvou má být Zephyda. Jednoho dne má Zephyda převzít vedení karavany. Karavana postupně navštíví všechny dřívější sféry štítonošských zájmů, vynechá pouze Charonovo mračno, které se nachází v centru galaxie. Tato minihvězdokupa obsahuje jenom 26 sluncí a od okolního vesmíru ji odděluje jakási bariéra. Doposud se nikomu nepovedlo touto bariérou proletět a nebude se o to pokoušet ani ahandabská karavana.

Dne 16. června 1337 NGL přistane na Parrakhu loď Mírojezdců. Její pilot vystoupí a je vidět, že nosí masku. Tím Mírojezdcem je Alaska Saedelaere...

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál