Perry Rhodan 2298 (Česká obálka) Perry Rhodan 2298 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2298
Název:Zpráva od mrtvého
(Bericht eines Toten)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:2. září 2005
Vydáno v češtině:2013
Čas děje: 27. května 1333 NGL
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemský rezident vede své kosmické lodi do rozhodující bitvy.

Reginald Bull – V rozhodující chvíli se ministr obrany cítí zcela bezmocný.

Gon-O – Bůh k sobě povolá své oddané stoupence.

Dares Aramo – Šéf zaměřovacího stanoviště je tváří tvář Kybb-Titánovi odsouzen k nečinnosti.

Píše se 27. květen 1333 Nového galaktického letopočtu. Jak se zdá, tento den přinese rozhodnutí pro Zemi a vůbec celou Sluneční soustavu. Tu okupuje více než padesát téměř nepřemožitelných obřích kosmických lodí, Kybb-Titánů, které jsou pod kontrolou samozvaného boha Gon-Orbhona. Kybb-Titáni používají svou technologii, aby přivedli pozemské Slunce do ireverzibilního stavu, který nakonec povede ke vzniku supernovy.

Pozemšťané tomu musí za každou cenu zabránit. Ačkoli je vesmírná bitvy uvnitř soustavy vážnou hrozbou pro všechny planety, měsíce a asteroidy, z nichž jsou mnohé osídleny početnými lidskými koloniemi, je třeba riskovat. Perry Rhodan shromáždil v nedaleko Sol ležícím systému Vega své zoufale slabší loďstvo a chystá se k předem prohrané bitvě mezi Sluncem a Zemí. Jeho jedinou nadějí je nově vyvinuté disonanční dělo.

Na Zemi se mezitím k úderu proti Gon-Orbhonovi chystají další síly. Navíc je tu ještě „Aliance morálky“. O všech událostech osudného dne hovoří VYPRÁVĚNÍ MRTVÝCH...


Nastal den, po němž už nebude možné zastavit zhoubný ohřev Slunce. Perry Rhodan zavelí ke druhému útoku na Kybb-Titány ve Sluneční soustavě. Rozhodující bitva, jíž se zúčastní veškeré dostupné jednotky flotily, započne 27. května 1333 NGL. Gon-Orbhon sice nepředvídá, že je už ne pouze 24, nýbrž 1200 pozemských lodí vyzbrojeno disonančními děly, ale tato terranská výhoda se brzy rozplyne. Technitům se totiž podařilo radikálně prodloužit dostřel Kybb-Titánů. Jsou sestřeleny stovky pozemských kosmických plavidel, zatímco se povede zničit jen jediného z Titánů. Jakmile pomine efekt momentu překvapení, narůstají ztráty ještě hrozivějším tempem. Konečně Gon-O zareague na hrozbu a vrhne do boje dvacet z padesáti Kybb-Titánů, kteří doposud pracovali na přeměně Sol v novu. Tím je tento proces podstatně zpomalen, ale díky posilám nyní Gon-Orbhonovi přisluhovači likvidují i nejtěžší pozemské křižníky – včetně těch, které jsou vybaveny disonančními děly.

Tu se vynoří asi 5000 bionických křižníků motanského loďstva Smrtonoš, v jejichž čele letí na MEČI Atlan. Bionický křižník nese pomocí Ianta Letoxxe získané kyberneutro. Když je toto zařízení aktivováno, vypadnou biodimové bloky pohonů Kybb-Titánů. Tím ztratí tyto bitevníky velkou část své pohyblivosti a palebné síly a Pozemšťané dosáhnou dalšího úspěšného sestřelu. Gon-O teď vyšle do boje všechny své zálohy. Zbývající Kybb-Titáni od Slunce, jakož i jednotka, která hlídkovala nad reléovým úlomkem Satrugaru, se vrhnou na Terrance a Motany. Jelikož byly i bionické křižníky ochromeny vlivem kyberneutra a bezmocně se ženou vesmírem, stanou se snadnou kořistí dotírajících Kybbů. Situace se rychle stává kritickou, pozemsko-motanské ztráty neúnosně narůstají. Přesto už je Slunce mimo bezprostřední nebezpečí.

Konečné rozhodnutí přinese Homerem G. Adamsem vyslaná sonda „Krakatoa“. Když exploduje, Vesuv se probudí k životu. Chrám degrese je zničen, smrt najdou tisíce Orbhonistů, na Neapol se řítí vulkánem chrlené proudy lávy a mračno sopečného popela. Škody utrpí i úlové relé. Protože už není úlomek Satrugaru střežen Kybb-Titánem, odváží se Gucky a Icho Tolot teleportace do nitra Nokturna. Icho Tolot se zmocní Gon-Orbhonova těla, a Gucky dopraví halutského obra i s jeho kořistí do bezpečí. Bývalý Štítonoš je definitivně osvobozen od Satrugarova vlivu a právě tak jako všichni „boží služebníci“ se stane opět sám sebou. Když Gon-Orbhon pochopí, jakou katastrofu zavinil, převezme s Guckyho pomocí kontrolu nad částí Titánů a poštve je proti zbytku obřích lodí. Kybb-Titáni se tak navájem zničí. Polovina Neapole je zpustošena výbuchem Vesuvu, avšak většina lidí byla včas evakuována.

Sluneční soustava je volná, ale ztráty jsou strašlivé. Tisíce lodí byly zničeny, mimo jiné i velká část flotily Smrtonoš. Z PRAETORIE zbylo pouze 20 LSP-BOXŮ centrálního bloku, přičemž mnoho segmentů je těžce poškozeno. Miliony lidí nalezly dne 27. května 1333 NGL smrt...

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál