Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Kybbové
hledat
Další informace o národu:
Původ:Mléčná dráha (Magellanova mračna)

Kybernetické národy byly od časů Krvavých nocí Barinxu do smrti Tagga Kharzaniho vládnoucí silou Hvězdného oceánu Jamondi a hvězdokupy Arphonie. Centrum jejich moci se nacházelo v mezitím již zničeném zámku Kherzeš, které byl z Hvězdného oceánu dosažitelný pouze pomocí takzvané DÁLKOVÉ CESTY. Řečí kybbských nádorů byl mimo jiné trakenský kód, uctívali boha Gon-O.


Vzhled

Co se týče vzhledu, Kybbové by se dali nejlépe přirovnat k pozemským ježkům, nicméně podoba jednotlivých kybbských poddruhů se liší. Většina Kybbů si části těla nahrazuje kybernetickými implantáty. Přitom do určité míry platí, že čím více končetin je nahrazeno protézami, tím výše stojí daný lid v hierarchii kybbských národů. Kybb-Cranaři mají například jen jeden modul, Kybb-Trakeni dva.


Hierarchie

Mezi národy Kybbů vládne přísná hierarchie. Nejníže stojí Kybb-Cranaři, takzvaná pěchota. Zpravidla je jim přidělena pouze jedna pažní protéza.

Další stupeň hierarchie tvoří Kybb-Trakeni. Ti si po ukončení výcviku nahrazují obě ruce kybernetickými protézami. Zámek Kherzeš je – pokud vůbec – přístupný pouze nejvýznamnějším Trakenům; o národech, které stojí nad nimi, pak mají pouze mlhavé informace.

Dále jsou tu Kybb-Giraxxové. Ti se podobají Kybb-Trakenům, protože však sídlí blíže k zámku Kherzeš, obsazují důležitější velitelské posty. I Kybb-Giraxxové si technikou nahrazují obě paže.

Nad nimi stojí Kybb-Rodišové. Jsou značně subtilní, současně jsou to však brilantní vědci a velitelé. Z jejich řad se rekrutují primární ředitelé. Jako kybernetické pomůcky užívají Kybb-Rodišové nátepníky a náholenice, které jim zajišťují vysokou pohyblivost. Svou podobu často ukrývají za deformační pole.


Jednotlivé národnostní skupiny


Kosmické lodi

(seřazeny dle velikosti)

Dějiny

Kybernetické národy původně pocházejí z minigalaxie Kyranghar (Malý Magellanův mrak). Již jejich první vystoupení na galaktickém jevišti, které proběhlo před sedmi miliony lety, se neslo ve válečnickém duchu. Kybbové dobyli části Kyrangharu a Amringharu (Velkého Magellanova mraku). Do událostí pak zasáhli Štítonoši z Jamondi, avšak první pokusy o pacifikaci kybernetů selhaly. Usmíření Kybbů po 900 letech zajistil pouze přímý vojenský zákrok a zejména paraschopnosti Ochránce Gon-Orbhona.

V budoucnosti se Štítonoš Tagg Kharzani zasadil o začlenění Kybbů do organizace štítonošských národů, i když přitom musel čelit námitkám Stráží. Jako dík za projevenou snahu vybudovali Kybbové pro Tagga Kharzaniho ve hvězdokupě Arphonie Zámek Kherzeš. Kharzanimu se začalo říkat „Pán Kybbů“.

V boji s hordami superinteligence STROWWAN bojovali Kybbové společně s ostatními národy Štítonošů. Když pak ID vypověděl území řádu do hyperkokonů, spolupracovali Kybbové při snahách o řešení této situace (např. projekt DÁLKOVÁ CESTA).

Jako blesk z čistého nebe přišel náhlý útok Kybbů pod vedením zrádce Kharzaniho na Štítonoše a jejich pomocné národy. V kybernetických nocích a Krvavé noci Barinxu se zmocnili vlády nad celým Hvězdným oceánem. Tato válka byla součástí dohody mezi Taggem Kharzanim a Gon-Orbhonem.

Po návratu štítonošských hvězdokup do normálního prostoru a po ukončení války mezi Kybby a Motany se všechny známé kybernetické civilizace připojily ke karavaně Ahandaba a společně s ní opustily Lokální skupinu.

Zdroje

PR 2216, PR 2241, PR 2249 a dál