Primární ředitel

Primární ředitelé představují nejvyšší velitelskou úroveň Kybernetické civilizace.

Popis

Jsou podřízeni přímo a výhradně Taggu Kharzanimu. Nakolik je známo, jsou do této hodnosti povyšováni pouze Kybb-Rodišové. Kharzani dovolil dvanácti ze svých Primárních ředitelů, aby s ním sídlili v jeho Paláci živoucího. Tato dvanáctka vešla ve známost pod jménem „Věční společníci“ a její členové si velice rychle navykli na moc a prestiž jejich pozice.

Když začal bývalý Štítonoš jednoho z nich podezřívat ze zrady, nechal popravit celou skupinu a nahradil ji novými dvanácti „Věčnými společníky“, které však později rovněž zlikvidoval.

Mimo dvanácti Primárních ředitelů ze Zámku Kherzeš existují i další osoby se stejnou hodností. Někteří z nich stojí v čele Kharzaniho loďstva a přinejmenším jeden sídlil ve Hvězdném oceánu Jamondi. Z jednoho z BODŮ KRUHU kontroloval soustavu Tan-Jamondi.

Předpokládá se, že Primární ředitelé – nebo přinejmenším dvanáct „Věčných druhů“ – představuje to, co je Kybb-Cranarům známo coby „kybernetické velitelství“.

Ředitelé se zpravidla v případě kontaktu s podřízeními ukrývají za holografické maskovací pole.

Známí Primární ředitelé

Zdroje

PR 2242, PR 2273

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál