Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2242
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2242
Název:Padělatel Letoxx
(Letoxx der Fälscher)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:6. srpna 2004
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1332 NGL
Je to zabiják a podvodník – a prožil nemoc strojů
Hlavní postavy románu:

Iant Letoxx – Kybb-Trake se snaží o úspěch.

Didan Gerreth – Učitel a pobočník větří podvod.

Aardu Errocchu – Trake Letoxxovi nedůvěřuje.

Gesh Heg'Prombo – Vědec se stává pomocníkem dozorce.

Zerah Axitte – Stará žena pozná Letoxxovu cenu.

Iant Letoxx je Kybb-Trake. Pochází z kybernetického národa, který stojí v hierarchii Hvězdného oceánu Jamondi vysoko nad Kybb-Cranary. Oba národy jsou si vzhledově velice podobné, Kybb-Trakeni však mají průměrnou výšku 1,8 metru a jejich tváře se podobají pozemským hyenám. Disponují zvláštní schopností vnímání, trakenským smyslem. Tím mohou vnímat elektrické proudy a elektromagnetická pole. Současně s trakenským smyslem však nelze používat zrak. Jakmile Trake dosáhne dospělosti, jsou mu amputovány horní končetiny a jsou nahrazeny kybernetickými protézami. Tyto protézy lze snadno oddělit a vyměnit za jiné. Cena nebo zvláštní schopnosti protéz určují postavení Traka ve společnosti.

Letoxx se v pyramidě moci svého lidu propracuje z naprostého dna až téměř na špici – a sice podvody, paděláním osobních spisů a vydíráním. Nezastaví se dokonce ani před vraždou. Jeho cesta vede přes většinu ze sedmi Trakeny obydlených slunečních soustav, nacházejících se nejvýše 20 světelných let od samotného středu hvězdného oceánu Jamondi. Na Futhornu uvidí vraky jednoho sta tisíc bionických křižníků, uvržených do bažiny a zničených za dob Krvavých nocí Barinxu. Na Toš Mede se zabývá zpracováním pěnového opálu na opálové cihly. K tomuto jsou zapotřebí motanské plody. Při jejich anihilaci totiž dojde k psionickému šoku. Jeho působením dojde v opálu ke strukturálnímu zatvrzení. Jenom v této formě může být k spontánnímu vyhoření náchylný exotický materiál transportován k zámku Kherzeš. Že má co dočinění s velice nebezpečnou substancí, zažije Letoxx na vlastní kůži. Při vyhoření několika kapek opálu sice srdnatým zákrokem odvrátí katastrofu, ale ztratí přitom svůj nedávno získaný pár protéz.

Dalším Letoxxovým působištěm je sytém Tan-Jamondi, považovaný za nervové centrum hvězdného oceánu. Právě zde čerpá 16 obrovských kapkovitých kosmických stanic, BODŮ KRUHU, energie ze slunce a vytváří DÁLKOVOU CESTU, zvláštní druh transmiteru, přestavující jediný přístup k zámku Kherzeš. Když sem Letoxx dorazí, začínají v hvězdném oceánu problémy se zvyšováním hyperimpedance. Syntrony zabudované v protézách selhávají, nelze realizovat hyperkomunikaci a kosmické lety – a nefunguje ani DÁLKOVÁ DRÁHA, protože selžou BODY KRUHU. Letoxx je přeložen do muzejního města Taukirk na planetě Ledový Tan. To se ukáže jako šťastná náhoda, neboť v Taukirku je uložena zastaralá technika, stále plně funkční a neovlivněná hyperšokem. Letoxx poprvé buduje svou kariéru bez podvodů, když zavčas zahájí výrobu low level techniky a začne jí zásobovat obyvatele trakenských soustav. Zpočátku se mu nedaří přesvědčit své nadřízené o tom, že doba vysoce vyspělé hypertechnologie je nenávratně pryč, neboť všichni Kybb-Trakeni mají takřka náboženský poměr k moderní technice. Letoxx je však podporován tajemným vrchním ředitelem. Ve formě nejasného stínu vystupující přímý zástupce nejvyšší moci Jamondi přikáže, aby byly přebudovány a co nejdříve zprovozněny BODY KRUHU. Letoxxovi se dokonce podaří obnovit starou síť reléových vysílacích stanic.

Díky stanicím se Trakeni dozvídají o bionických křižnících, jež se vynořily u Baikhal Cainu. Letoxx dostane příkaz, aby s osmi sty na zastaralou techniku přestavěnými bitevními loděmi vyrazil do boje s Motany. Krátce před odletem Letoxx odhalí spiknutí, který proti němu připravují jeho protivníci. Spiklenci ho neúmyslně dovedou ke kyberneutrům, uskladněným v Taukirku. Dvě z nich si Kybb-Trake vezme s sebou na Baikhal Cain. Na místě se dozví o masakru, který mezi Kybb-Cranary způsobilo 61 bionických křižníků. Proti Motanům by neměl žádnou šanci ani Letoxx se svým silným loďstvem – kdyby nedisponoval kyberneutry. V nich uložená biomasa, vypěstovaná na základě motanských genů, může být použita jako rušička parapsychických sil Motanů. Tímto způsobem mohou být v širokém okolí kyberneuter zneutralizovány síly Epha-Motanů...