Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Materiály > Pěnový opál
hledat

Pěnový opál je hyperkrystal. Bývá též označován za „krev Veroniů“.

Složení

Jedná se o formu psionické hmoty, vzniklé ze zbytků Nokturnského úlu Antallinu.

Pěnový opál je velmi nestabilní – při mechanické nebo hyperfyzikální zátěži se rozpadá a emituje pětidimenzionální rázovou vlnu. Těžba a transport tak mohou být prováděny pouze s nejvyšší opatrností. Kybbové říkají prudkému rozpadu krystalu vyhoření. Vyhořením většího množství opálu mohou být zničeny celé sluneční soustavy.

Naleziště

Jediným známým nalezištěm pěnového opálu je Svatá hora na planetě Baikhal Cain ve Hvězdném oceánu Jamondi. Mimo Hvězdný oceán tento materiál nebyl znám. V případě Svaté hory se jedná o mrtvé tělo Nokturnského úlu Antallinu, který padl při válce oddílů ID s vojsky superinteligence STROWWAN. Psionická komponenta Nokturnského úlu se oddělila od umírajícího těla a vyvinula se v Šedého nezávislého Ka Thana.

Dějiny

Kybb-Cranaři zotročili Motany, aby sloužili při těžbě pěnového opálu. Opál mohli dobývat právě jen Motanové, kteří ho parapsychickým smyslem dovedli odlišit od jalové horniny. Mnozí Motanové zabloudili do hlubin dolů a pod vlivem pěnového opálu se změnili v takzvané Veronie. Díky silnému hyperzáření nebylo možné při těžbě nasadit roboty.

Kybb-Trakeni zpracovávali vydolovaný pěnový opál na planetě Toš Mede. Pálením motanských plodů v atomovém ohni zde vznikala psionická vlna. Touto vlnou ošetřený opál se měnil ve stabilní opálové cihly. Následně byly cihly transportovány do systému Tan-Jamondi a skrze DÁLKOVOU CESTU se dostávaly na zámek Kherzeš.

Po dobytí Baikhal Cainu Motany byla Svatá hory ostřelována tato hora pomocí paramagovýho vrhače bionického křižníku. Jelikož nedošlo k žádnému spontánnímu vyhoření, není jasné, zda byl ostřelováním zničen nějaký pěnový opál.

Když se Hvězdný oceán zhroutil do normálního prostoru, shořel veškerý zbývající opál a celá soustava Cain byla vytržena do hyperprostoru. Je nejisté, jaký byl osud Veroniů.

Zdroje

PR 2205, PR 2242, PR 2243, PR 2273, PR 2280