Perry Rhodan 2273 (Česká obálka) Perry Rhodan 2273 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2273
Název:Padlý Štítonoš
(Der gefallene Schutzherr)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:11. března 2005
Vydáno v češtině:2011
Čas děje: 1332 NGL
Pán zámku Kherzeš – vládce hvězdokupy Arphonie
Hlavní postavy románu:

Tagg Kharzani – Obránce propadne šílenství.

Enkrine – Zvláštní bytost zkusí být hlasem rozumu.

Gon-Orbhon – Bůh nabízí věčný život.

Deitz Duarto – Primární ředitel má špatné zprávy.

V době před Krvavými nocemi Barinxu, když Tagg Kharzani ještě nebyl zcela ovládnut šílenstvím, byl jeho poměr k ostatním Štítonošům poznamenán závistí a patologickým přáním uplatnit se. Byl toho názoru, že je mu odpíráno náležité uznání a proto si začal na planetě Kherzeš budovat gigantický pomník: Obrovský zámkový komplex, tvořený záplavou přepychových paláců a dalších nádherných staveb. Po čase se u Kharzaniho, který byl v rozporu s jinými Štítonoši smrtelnou bytostí, vyvinul chorobný strach ze smrti. Enkrine, inteligentní symbiont, který jako druhá kůže obepínal Kharzaniho tělo, však dokázal silně zpomalit proces Ochráncova stárnutí. To však bylo Kharzanimu málo, navíc ho symbiont popouzel svým neustálým našeptáváním a domlouváním. Kharzani nechal jako součást svého zámku vystavět Mezihvězdnou nemocnici, v níž nejlepší lékaři Arphonie (několik z nich unesli Kharzaniho pochopové) pracovali s jediným cílem: Na prodloužení Ochráncova života. Kharzani kolem sebe shromáždil svůj dvůr, neboť prahnul po holdech. Dvanáct mocných Kybbů z lidu Rodišů opustilo své soukmenovce a stalo se jeho náměstky.

Obzvláštní nedůvěru a dokonce nenávist cítil Kharzani vůči Caryi Andaxi, která ho ještě více popíchla, když si za své hlavní sídlo zvolila planetu Šedopěna, nalézající se v bezprostřední blízkosti zámku Kherzeš. Pro Kharzaniho to bylo znamení, že ho odtud hodlá Andaxi hlídat a že se mu jednoho dne pokusí vzít všechno, co na Kherzeši vybudoval. Po ničivé bitvě proti pomocným národům STROWWANU byl Kharzani kontaktován entitou, jenž se vyvinula z Gon–Orbhona a Nokturnského úlu Satrugaru. Nově vzniklá bytost pozvala Ochránce na Parrakh. Gon–Orbhon mu skrze pobyt v Nokturnském kmeni garantoval nesmrtelnost, na oplátku žádal Kharzaniho o pomoc v boji proti Štítonošům. K tomu však už nedošlo, neboť ID zakončil konflikt vypovězením všech štítonošských mocenských center do hyperkokonů – naneštěstí se v té době Kharzani zdržoval v Jamondi a nebyl schopen se vrátit do zámku Kherzeš. Spolu se ostatními Štítonoši proto pracoval na projektu DÁLKOVÁ CESTA, neboť jeho portýr byl zničen při pokusu o opuštění kokonu.

Kharzani se však nechtěl vzdát absolutní moci v Jamondi, která jediná mu mohla zajistit pocit bezpečí. Proto vedl své kybbské národy do rozhodujícího úderu proti Štítonošům a zničil je v Krvavých nocích Barinxu. Během následujících výzkumů zjistil, že sice v odumřelému Nokturnském úlu Antallin nedosáhne nesmrtelnosti, ale že je odtud možno získat sílu, prodlužující život: Jde o opálové cihly, získané z pěnového opálu. Čím více této substance kolem sebe nakupil v Kybb–Titánovi, který mu sloužil jako bydliště, tím výrazněji byl zabrzděn proces jeho stárnutí, až ho už nakonec nebylo možno zaznamenat. Po spuštění DÁLKOVÉ CESTY se Kharzani vrátil do svého zámku, kam dal dopravit zásobu opálových cihel. Posledními problémy, které Kharzanimu v této době nedopřávaly klidu, byl Stínový stát Carye Andaxi a hyperdimové. Zjednal si osobní stráž, Temné policisty, a kolem soustavy Khar nechal nainstalovat mračno prachu z osmi rozdrcených planet. Na základě jeho hyperkrystalové komponenty byl mrak označen jako Kherský diamant a brání veškerému zaměření svého nitra.

Potom došlo ke zvýšení hyperimpedance. Opálové cihly ztratily svůj vliv, nové je téměř nebyly schopny nahradit a po zhroucení DÁLKOVÉ CESTY vyschnul přísun životně nutného psionického materiálu úplně. Kharzani je tedy opět odkázán na svého symbionta Enkrina. Bývalý Ochránce se však nevzdal, nýbrž začal s hledáním technologických postupů, adaptovaných na aktuální okolnosti. Novou naději čerpal z myšlenky, že po roztržení hyperkokonu dosáhne Parrakhu – a tím nesmrtelnosti v Satrugaru. Přitom si však není vědom toho, že skrz úlomek Nokturnského úlu, který obdržel při první návštěvě na Parrakhu, začal být ovlivňován Gon–Orbhonem. Následně dojde k atentátu (Ochránce měl být otráven), který Kharzani přičte svým dvanácti Primárním řiditelům. Nechá je zabít. Plán, sterilizovat povrch Kherzeše od všeho života, mu rozmluví Enkrine.

Tagg Kharzani obdrží od Deitze Duarta informaci, že bitva o Šedopěnu skončila porážkou Kybbů. Kromě toho právě nejdůležitější zbrojovky Kybbů vypadly z hyperkokonu...

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál