Perry Rhodan 2274 (Česká obálka) Perry Rhodan 2274 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2274
Název:Motoklon Stodevítka
(Motoklon Hundertneun)
Autor:Michael Marcus Thurner
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:18. března 2005
Vydáno v češtině:2011
Čas děje: 1332 NGL
Dvě zcela odlišné bytosti – jejich společná akce má přinést rozhodnutí
Hlavní postavy románu:

Lyressea – Mediální stráž dostane nevšedního partnera.

Sto devět – Motoklon zvláštním způsobem zhloupne.

Julcen – Temný policista loví dva mimořádné protivníky.

Perry Rhodan – Pozemšťan je znepokojen.

Atlan – Arkonidan musí snést trpkou ránu.

Paragonový kříž zkontroluje Perryho Rhodana a Atlana ve věci jejich způsobilosti a má pro ně dobrou a špatnou zprávu: Oba by byli zcela vhodní pro vysvěcení na Štítonoše, ale kříž bohužel není schopen přizpůsobit jejich rytířskou auru. Kdyby se Atlan s Rhodanem přesto odhodlali přijmout vysvěcení, znamenalo by to s vysokou pravděpodobností jejich smrt.

O dva dny později infiltrují Lyressea a Motoklon Sto devět zámek Kherzeš. Sto devítka tvrdí, že byl po bitvě o Šedopěnu zachráněn kybbskou flotilou z trosek a oznamuje, že musí být zajatce (Lyressea) neprodleně předveden před Tagga Kharzaniho. Protože mají Motoklony v hierarchii Kybbů vysoké postavení, nikdo o příkazech Sto devítky nepochybuje. Na Kherzeši se Sto devítka postará o zmatek, zatímco inicializuje motošok a zničí křižník, kterým s Lyresseou přilétl. Potom se vetřelci vydají ke svému cíli: Chtějí dobýt kontrolní stanici pro CLONÍCÍ TVRZE, z níž jsou kontrolovány koridory v jinak neprůchodné mase Kherského diamantu, aby tak umožnili Zephydinu vojsku vlet do systému Kher. Musíte přitom projít žárem právě explodujícího korábu – Sto devítka přitom utrpí další poškození.

Tyto aktivity samozřejmě nezůstanou skryty před Temnými policisty. Protože je osobní stráž Tagga Kharzaniho přinejmenším stejně tak paranoidní jako její pán, domnívají se zprvu policisté, že je cílem cizinců sám Kharzani. Akce Motoklonu Sto devět se pak postarají o další odvedení pozornosti. Když se Temní policisté pokusí obnovit kontrolu nad Sto devítkou pomocí operačního kódu a ovládnou za tím účelem motoklonovy záložní systémy, mají smůlu: poškození Sto devítky bylo tak těžké, že vypovědělo službu hned několik jeho decentralizovaných mozků, a to i ten, který by zareagoval na jejich snahu o přeprogramování. Další útoky tohoto typu jsou pak marné, protože byl Sto devítka varován.

Výpadek záložních systémů znamená pro Motoklon víc než jenom omezení jeho bojovnosti. Poznenáhlu ztrácí schopnost ke strojové analýze dat, musí se tedy spoléhat na vlastní úsudek a především na city, kterých je díky svému androidnímu vědomí schopen. Tak se Sto devět vyvine v bytost, která činí vlastní rozhodnutí, nezávisle na jakémkoli naprogramování. Sto devět si nyní klade otázku, v čem se vlastně Tagg Kharzani liší od Aliance morálky. Nepostupují snad obě organizace zcela bezohledně a nesnaží se kvůli sebemenší výhodě nemilosrdně zabíjet své protivníky? Teprve když Lyressea odpustí Motoklonu, jenž se jí ze začátku hnusil, jeho předchozí odporné činy a je připravena o něm smýšlet jako o samostatné bytosti, pochopí Sto devět, za co se vyplatí bojovat – a také zemřít. Když totiž oba vetřelci proniknout do kontrolní centrály a změní nastavení CLONY NULA tak, že se v Kherském diamantu otevře obrovská trhlina, zaútočí na ně Temní policisté s drtivou pomocí čtyřiceti Motoklonů. Zatímco Lyressea využije svou schopnost paramodulace a prchne v podobě kybbského velitele, Sto devítka přivede k výbuchu fúzní elektrárnu. Neobětuje se pro Alianci morálky, nýbrž pro Lyresseu.

Lyressea se skryje ve skladišti a čeká na přílet vojska přátel, které se již nepochybně dalo na cestu...

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál