Perry Rhodan 2275 (Česká obálka) Perry Rhodan 2275 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2275
Název:Arphonijské finále
(Finale für Arphonie)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Mírojezdci / Hvězdný oceán
Vydáno poprvé:24. března 2005
Vydáno v češtině:2012
Čas děje: 1332 NGL
Akce v soustavě Kher – začíná závod s časem
Hlavní postavy románu:

Lyressea – Mediální stráž unikne ze zámku Kherzeš.

Tagg Kharzani – Bývalý Štítonoš vypoví starou dohodu.

Enkrine – Starý druh poukazuje na rozhodující důležitosti morálky.

Deitz Duarto – Primární ředitel koordinuje bitvu proti Alianci morálky.

Perry Rhodan – Pozemšťan zahájí Kharzaniho pronásledování.

Lyressea musí pospíchat z Kherzeše. V Kherském diamantu vznikly trhliny, kterými dovnitř pronikli Hyperdimové – začíná útok Aliance morálky. Kromě toho ztrácejí v osobních komnatách Tagga Kharzaniho nahromaděné opálové cihly (jejich život prodlužující vliv se ke Kharzaniho zděšení pozvolna zcela ztratí) díky přibývajícím prostorovým otřesům stabilitu a hrozí jejich samovolné vyhoření. Mediální stráž ukořistí novou kybbskou loď, jednu z deseti tisíc, které startují do vesmírné bitvy, a zapojí se do probíhajících bojů. Nakonec ji objeví Atlanovo ELEBATO a vezme ji na palubu.

Také Zephyda nemá času nazbyt. Její daleko slabší flotila je prozatím podporována Hyperdimy. Energetickým bytostem padnou za oběť tisíce kybbských jednotek všech velikostí a dokonce i 20 Kybb–Titánů. Ale rozklad hyperkokonu rychle pokračuje a pro Taphero con Choth je stále obtížnější setrvat v normálním prostoru. Vesmírné velryby trpí bolestmi, jsou oslabeny, a proto jsou mnohem zranitelnější vůči energetické palbě. Několik je Kybby zničeno. Přesto pronikne Alianci morálky hluboko do Kherského diamantu a oblehne planetu Kherzeš. Zephydiným cílem zajmout Tagga Kharzaniho, neboť bez něho by Kybbové ztratili podstatnou část akceschopnosti.

Ve stejnou dobu je Tagg Kharzani nepozorovaně ovlivňován Gon–Orbhonem, jehož vliv vyzařuje z úlomku Nokturnského úlu. Přiváben slibem, že v Nokturnském úlu Satrugaru dosáhne nesmrtelnosti, uprchne Kharzani ze své hlavní planety. Na zámek, který pro něho vždy mnoho znamenal, myslí jen málo, stejně jako na zástupy svých služebníků, zasvěcených smrti při vyhoření opálů. To je zřetelný signál toho, že se Kharzani definitivně dostal do područí Gon–Orbhona. Symbiont Enkrine to pocítí na vlastním těle: Kharzani si strhne věčného připomínatele z kůže a zbaví se ho. Na palubě Deitzem Duartem ovládaného válcového kotouče dosáhne Kharzani jednoho z Kybb–Titánů a unikne tak ze spárů svých nepřátel.

Lyressea vycítí, že se na Kherzeš žene katastrofa. Po jejím varování odvede Zephyda svou poněkud prořídlou flotilu do bezpečí. Následně se celá hvězdokupa Arphonie zhroutí do normálního prostoru. Rematerializaci doprovázejí prudké otřesy prostoru, hypervichřice, časová zkreslení a jiné zvláštní jevy. V jediném momentu vyhoří veškerý pěnový opál, systém Kher se rozplyne a roztrhne se i Kherský diamant.

Na příkaz Gon–Orbhona navede Tagg Kharzani posledních 48 Kybb–Titánů k novému cíli. Obrovské bitevní stroje naberou kurz k Zemi...

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál