Zámek Kherzeš

Zámek Kherzeš byl obrovský komplex budov, který sloužil věrolomnému Štítonoši Taggu Kharzanimu jako rezidence. Nacházel se na planetě Kherzeš v soustavě Kher, ležící ve hvězdokupě Arphonie. Relativně nedaleko systému Kher se nacházela planeta Šedopěna. Celý kontinent pokrývající zámek byl vybudován Kybby jako pocta za to, že se Kharzanimu podařilo integrovat usmířené kybernetické národy do struktur Štítonošů.

Ještě v roce 1332 NGL Kharzani ze svého zámku ovládal Kybby a tím kontroloval prakticky celý Hvězdný oceán Jamondi a Arphonii.

Když se Arphonie – následkem zvýšení hyperimpedance – zhroutila z hyperkokonu do normálního prostoru, vyhořel veškerý pěnový opál v paláci Živoucího a celá soustava Kher se rozplynula v hyperprostoru.

Důležité části zámku

  • Putující kapela – více než 15 kilometrů dlouhý průvod robotických muzikantů, jezdící po speciální železnici kolem Kherzeše
  • památník Živoucího – 1011 metrů vysoká socha Tagga Kharzaniho
  • mezihvězdná nemocnice – gigantická klinika s rozsahem města
  • železné kasárny – hlavní stan Temných policistů
  • palác Živoucího – z opálových cihel vystavěná komnata Tagga Kharzaniho v nejvyšší věži zámku
  • dvorní metropole – do zámekového komplexu vnořené milionové město, jehož obyvatelstvo slouží jako dvůr a publikum k ukojení Kharzaniho ješitnosti
  • CLONA NULA – kontrolní stanice, z níž jsou kontrolovány CLONÍCÍ pevnosti a tím prachový plášť Kherského diamantu

Zdroje

PR 2273, PR 2274, PR 2275

Aktuální data:
27.9.2021
1566 před NGL
12. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459484.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!