Menu
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Počet hvězd v soustavě:1
Počet planet v soustavě:6
Známé hvězdy v soustavě:
Kher (bílá hvězda)
Známé planety v soustavě:
Kherzeš
Obyvatelé soustavy:
Kybbové

Systém Kher byl centrální soustavou Tagga Kharzaniho a nacházel se ve hvězdokupě Arphonie. Bíle slunce Kher obíhalo celkem šest planet. Na čtvrté planetě Kherzeši stál zámek Kherzeš.

Celá soustava byla obehnána umělým prachovým pláštěm, znemožňujícím navigaci a zaměřování. Prachový plášť, takzvaný Kherský diamant, měl průměr přibližně deset miliard kilometrů. Vznikl jako výsledek projektu „Kherský diamant“. Vně prachové vrstvy se to jen hemžilo stanicemi a vesmírnými plavidly Kybbů.

Když Arphonie vypadla z hyperkokonu do normálního prostoru, vyhořel veškerý pěnový opál v „paláci Živoucího“ a celá soustava byla odváta do hyperprostoru.

Zdroje

PR 2249, PR 2273, PR 2274, PR 2275