Opálová cihla

Technická data:
Původ materiálu:pěnový opál
Výbobce:Kybbové

Opálové cihly jsou produktem zpracování pěnového opálu. Věrolomný Štítonoš Tagg Kharzani cihly používal k prodlužování svého života.

Když se zrádce obklopil velkým množstvím cihel, byl desettisíckrát zpomalen proces jeho stárnutí, nebyl však zcela zastaven. Kvůli chorobnému strachu před smrtí si nechal Kharzani ve svém zámku Kherzeš postavit budovu z opálových cihel. Jak se tento Palác živoucího, stojící na planetě Kherzeš, zvětšoval, Kharzaniho stárnutí bylo stále neznatelnější.

Výroba

Opálové cihly byly – před zvýšením hyperimpedance – vyráběny na planetě Toš Mede. K produkci byly nezbytné dvě ingredience: pětidimenzionální oscilačních krystaly ze Svaté hory na Baikhal Cainu a plody Motanů. Plody byly získávány především na světě Aš Irthumo, protože tam sídlící Motanové vykazovali zvlášť silnou psionickou afinitu. Cihly byly výsledkem mnohaletých výzkumných prací Kybbů, prováděných z pověření Tagga Kharzaniho.

Surovina, tedy pěnový opál, byla vystavena psionické rázové vlně, kterou Kybb-Trakeni vyvolávali pálením motanských plodů. 99% hotových cihel bylo čirých, pouze v jejich středu bylo možno pozorovat slabě svítící příměs. V rozporu s pěnovým opálem byly cihly – přinejmenším před hyperimpedančním šokem – energeticky stabilní, nehořely ve spontánních explozích a díky tomu mohly být skrze DÁLKOVOU CESTU odváženy na Kherzeš.

Po zvýšení hyperimpedance ztrácely opálové cihly plíživě své účinky. Cihly se pomalu rozpadaly, přičemž se zbarvovaly do matně mléčného odstínu. Tento postup byl zřejmě nevratný a končil vyhořením. Dodávky opálových cihel byly definitivně ochromeny, když byla Svatá hora na Baikhal Cainu v dubnu 1332 NGL zničena Motany. Po pádu hvězdokupy Arphonie do normálního prostoru v roce 1333 NGL podlehly všechny na Kherzeši uskladněné opálové cihly vyhoření, což mělo za následek naprostou zkázu systému Kher.

Zdroje

PR 2242, PR 2273

Aktuální data:
31.7.2021
1566 před NGL
35. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459426.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!