DÁLKOVÁ CESTA

DÁLKOVÁ CESTA byla výsledkem projektu DÁLKOVÁ CESTA, a vedla mezi systémy Tan-Jamondi a Ron-Alaga.

Kybbové tímto názvem označovali transmiterové pole, podobající se ve svém působení fiktivnímu transmiteru. Pole bylo generováno v systému Tan-Jamondi ze šestnácti obrovských BODŮ KRUHU. CESTA představovala jedinou známou možnost tranzitu do hvězdokupy Arphonie. Vyrobené hyperpole přitom působilo ve vysokofrekvenční oblasti, neovlivněné změnou hyperimpedance. Lodi, které vstoupily do CESTY, se ocitly v tunelu librační zóny a stálou nadsvětelnou rychlostí byly unášeny k cíly.

Po zvýšení hyperimpedance DÁLKOVÁ CESTA načas selhala, ale po přizpůsobení BODŮ KRUHU novým podmínkám začala opět fungovat.

Po pádu hvězdného oceánu Jamondi do normálního prostoru se zhroutila také DÁLKOVÁ CESTA, a už nikdy nemůže být znovu obnovena, neboť s její pomocí lze cestovat pouze z hyperkokonu do hyperkokonu. Poslední lodí, která použila DÁLKOVOU CESTU, byl motanský MEČ. Krátce předtím přilétla do soustavy Tan-Jamondi skupina Kybb-Titánů. Posádky těchto kolosů informovali ostatní Kybby, že při průletu transportním tunelem ztratily více než třetinu svého loďstva.

Díky zkáze CESTY byl na nějakou dobu vyloučen jakýkoli kontakt s hyperkokonem Arphonie. Ten byl umožněn až po zpětné materializaci hvězdokupy.

Zdroje

PR 2242, PR 2249, PR 2254, PR 2255, PR 2273

Aktuální data:
18.6.2021
1566 před NGL
35. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459383.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!